Kraka: Uber kan bane vej for et mere effektivt taximarked

KLUMME: På den helt korte bane kan Uber være den løftestang, der skal til for at sikre et effektivt dereguleret taximarked med lavere priser. Det forudsætter dog et par ufravigelige krav, skriver vicedirektør i Kraka, Jens Hauch.

Uber er på kort tid blevet et meget populært alternativ til de etablerede taxier. Ikke overraskende, da de er væsentligt billigere end konventionelle taxier.

Uber er baseret på en app, der skaber kontakt mellem kunder og privatpersoner, der tilbyder kørsel i deres private biler. Uber er primært taxikørsel – ikke en samkørselsordning – men det er en ny forretningsform, hvor selvstændige erhvervsdrivende (chaufførerne) udbyder taxiydelser via app’en (Uber).

Uber har potentiale til at forbedre produktiviteten i taxibranchen. Forskning fra USA viser, at Uber-chauffører har kunder i bilen i en større del af tiden end traditionelle taxichauffører. Hvis der ikke er kunder, holder chaufførerne bare fri, og mindre ventetid forøger produktiviteten og giver lavere priser. Det skaber også en jobmulighed for personer, der gerne vil arbejde f.eks. et par timer dagligt: Studerende, personer med begrænset arbejdsevne eller personer, der på grund af overenskomsten arbejder 37 timer pr. uge, men som gerne vil arbejde mere. En sådan fleksibilitet kan forøge arbejdsudbuddet.

Så hvad er egentlig problemet? Taxikørsel er i Danmark tungt reguleret. Der kræves licens, og der stilles en række krav til f.eks. taxameteret. Chaufførerne skal have erhvervskørekort, og der stilles fortsat visse fysiske krav til bilerne. Men taxierne betaler ikke registreringsafgift og er ikke momspligtige. Store dele af denne regulering forekommer i dag forældet og unødvendig. Produktivitetskommissionen har anbefalet, at licenssystemet afskaffes, og tidligere har såvel Konkurrencestyrelsen som De økonomiske råd anbefalet en deregulering.

Men da uberchauffører hverken har licens, erhvervskørekort eller taxameter, er de i dag er på kant med lovgivningen. Det går ikke.

Et andet kritikpunkt har været, at Uber ikke 3. partsindberetter til Skat, hvorfor chaufførerne har kunnet unddrage skat. Uber har dog nu accepteret at indberette chaufførernes indtjening. Ubers app kan i princippet indsamle de nødvendige data, da betalingen finder sted via app’en. Uber og myndighederne har en fælles interesse i, at chaufførerne indberetter al deres kørsel. Omvendt er det tvivlsomt, om app’en er lige så sikker som kontrolsystemerne i de etablerede taxier.

Er chaufførerne selvstændige eller ansatte? 
Chaufførerne er som selvstændige ikke omfattet af arbejdsmarkedsaftaler. Men betragter man dem som ansatte, lever deres arbejdsvilkår næppe op til standarden. Chaufførerne bestemmer imidlertid helt selv, hvordan, hvornår og hvor meget, de vil arbejde, så der er ikke tale om et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold i gængs forstand. Arbejdsvilkårene minder mere om selvstændiges, og det står alle frit for ikke at være Uberchauffør.

Men hvis tilsvarende modeller finder vej til brede dele af arbejdsmarkedet, hvor almindelige lønmodtagere i gængse job pludselig opfattes som selvstændige, kan det føre til generelt dårligere arbejdsvilkår, som arbejdstagere kan være tvunget til at acceptere, hvis de vil arbejde. Risikoen for en sådan udvikling bør have opmærksomhed og om nødvendigt imødegås – mon ikke fagforeningerne vil påtage sig denne opgave?

Bør vi så forbyde Uber eller justere lovgivningen?
Hvis Uber tillades med den nuværende forretningsmodel, og den øvrige taxiregulering opretholdes, vil reguleringen være ulige. Det er uholdbart. Inden for forholdsvis kort tid bør der ske en reguleringsmæssig ligestilling. Ligestillingen bør sikres ved en generel deregulering af taxierhvervet, så de økonomiske fordele herved høstes. Men det kan i praksis tage noget tid at gennemføre.

På den helt korte bane kan Uber være den løftestang, der skal til for at sikre et effektivt dereguleret taximarked med lavere priser. Det vil være ærgerligt, hvis Uber i første omgang forbydes, eller kravene fra politisk hold til Uber reelt indebærer, at de må forlade Danmark, og muligheden derved forpasses.

Vi bør derfor midlertidigt acceptere, at Uber fortsætter på lidt andre vilkår end det etablerede taximarked. 3. partsindberetning til Skat og et effektivt kontrolsystem bør dog allerede nu være et ufravigeligt krav, og fuld reguleringsmæssig ligestilling det klare slutmål.

---
Jens Hauch er vicedirektør og cheføkonom i den fag-økonomiske tænketank Kraka. Han har tidligere været ansat i De Økonomiske Råds Sekretariat og har en ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet.

Forrige artikel Cepos: Varme hænder i en kold tid Cepos: Varme hænder i en kold tid Næste artikel Cepos: Usikkerhed er det nye sort Cepos: Usikkerhed er det nye sort
 • Anmeld

  Hans

  "uberchauffører har kunder i bilen i en større del af tiden "

  Du henviser til dette: Uber har potentiale til at forbedre produktiviteten i taxibranchen. Forskning fra USA viser, at uberchauffører har kunder i bilen i en større del af tiden end traditionelle taxichauffører.

  Men dette er ikke rigtig. Slet ikke i forhold til de nordiske data som er tilgængelige.

  I den amerikanske undersøgelse blev der henvist til 2 byer Seattle og Los Angeles som havde en udnyttelses grad på 55 og 64%. Men generelt havde Uber i alle byerne kun 50%
  Obs vi taler ikke om tiden i undersøgelsen men om antalet kilometer kørt med og uden kunder i bilen.
  Hvor meget de hodt på en parkering og ventede er der ingen der ved da dette ikke kan ses af Uber.

  I København har den ligget på ca 50% i mange år og i Norge var den for hele Norge i 2015 52,9%
  https://www.ssb.no/drosje/

  Der skal påpeges at Princeton unmdersøgelsen i USA baseredes på data som Uber selv gav. Uber kan dog ikke gi eksakte data på udnyttelsesgraden da de ikke ved hvad bilerne gør da de slukker for appen. Fordi du slukker appen betyder ikke at du ikke kør på arbejde.
  En taxameter indeholder alle data om hvor mange betalte kilometer du kørt og hvor mange du kør i alt. Og du kan også se den tid du er på arbejde hvilket Uber slet ikke kan.

  Uberchaufføren få ikke disse data fra Uber men er selv nød til at føre en kørebog over det.

  I København forsøgte en journalist sig på at gøre det og kom frem til at han havde kun kunder i bilen 40% af de kilometer han kørte.
  I USA kan du finde mange Uberchauffører der fortæller om endnu mindre udnyttelse.

 • Anmeld

  Hans

  Uber har dog nu accepteret at indberette chaufførernes indtjening.

  Nej , de har ej. De har indført mulighed for chaufførerne at selv gøre det via appen.

 • Anmeld

  Carsten Vinther-Høj · Selvstændig

  Bedre service

  Ud over det oplagte i at ophæve de helt skæve beskyttelsesforanstaltninger, der i dag eksisterer for det monopoliserede taxahverv (hvem har egl. fundet på at vognmændene skal kunne sælge deres momsfrie og frikørte biler til høje priser og score gevinsten? Hvilke andre erhverv har sådanne muligheder?) kunne man håbe at sund konkurrence ville bidrage til at højne serviceniveauet blandt de traditionelle taxichauffører, og tilskynde dem at opføre sig som helt normale trafikanter, når de kører rundt i vores byer og på vores veje.

 • Anmeld

  Bilal

  Carsten

  Hej Carsten en taxi er ikke momsfri der blir betalt moms på taxien når man køber en taxi vognmændene laver ikke momsregnskab men skal betale lønsumafgift istedet for omkring afgift på en taxi så er frikørselsordningen fjernet fra 1/1-15 det betyder at vognmændene betaler afgift af de biler de køber oven i skal de også betaler dieselafgift som politikerne har tvunget over taxibranchen vis du tror en Vognmand tjener kassen så spørg en taxivognmand om du må se hans regnskab

 • Anmeld

  Thomas Wiigh Larsen · Vognmand 4x48 / TID

  Manglende indsigt i lovlige taxaer

  Carsten Vinter-Høj.... det er nu engang vigtigt at man sætter sig bare en lille smule ind i de ting man vælger at kommenterer på.

  Det er ikke korrekt at der scorer store gevinster på salg af taxaer og det har ikke været tilfældet i de sidste 10 år.

  Det er heller ikke korrekt at der ikke betales registreringsafgift på en taxa, da den ved salg bliver pålagt 150 % i afgift.

  Det betyder i korte træk at min Skoda Superb bliver pålagt Ca. 120.000 kr i afgift når den skal sælges efter 3 år !!!

  Hvor i er monopolet ?? Der er flere selskaber du kan vælge imellem alle med forskellige rabatter og fastpris muligheder mm.

  Taxaen har mange forpligtigelser der følger med den udstede tilladelse.

  Døgnpligt...
  Tilslutningspligt..
  Kørerpligt.....

  En taxa har lovpligtige udgifter for over 100.000 kr hvert år for at være på de danske gader. Taxaen er et arbejdsredskab og må ikke bruges privat!!!

  Lægger du de 50.000 kr oven i for en tilladelse.. så tror jeg bestemt at vi lander laaaaaang til over de Ca 20.000 kr i afgift en gennemsnits uber bil har lagt og som så også benyttes privat..

  Du har ret i at der er en lille procentdel der skal rettes op på, men med de nuværende værktøjer er det meget svært at gøre dette effektivt. Dette har vi prøvet at få rettet de sidste 10 år i det politiske system... uden held.

  Så når ret skal været ret... så er fakta vigtig

 • Anmeld

  Stefan Forsé · Vognmand

  Snyd og bedrag.

  Carsten Vinter-Høj, set er længe siden vi kunne sælge vores vogne med overskud. Det overskud der så evt. har været skal beskattes på lige fod med andre erhverv, som sælger deres brugte maskiner; der er en afskrivning på 25% om året og alt hvad der tjenes ud over nedskrivningen er skattepligtigt. Iøvrigt skal der, med de nye regler, betales fuld registreringsafgift når vognen sælges, så for fremtiden bliver der ikke solgt flere taxier i DK, de bliver sandsynligvis kørt døde og så skrottet.
  Ud over det, så vil Uber aldrig kunne få en eneste vogn på gaden hvos de skal konkurrere på lige pg lovlige vilkår. Hvis alle de Uberbegejstrede gad sætte sig bare en smule ind i erhvervet, som fx. hvordan et bestillingskontor fungerer, så ville det være åbenlyst; hvorfor skulle jeg, som vognmand, betale 25% af mon omsætning uden at have nogen indflydelse på den daglige drift af bestillingskontoret i modsætning til nu, hvor jeg betaler ca. 6. % af min omsætning og jar indflydelse via generalforsamling, bestyrelse og direktør? Uber er og bliver et forretningskoncept som kun kan eksistere via snyd, bedrag, løgn og skatteunddragelse.

 • Anmeld

  Tommy Andresen · Vognmand

  Uber er ulovligt

  Det er det samme som at sige at lovbrydere i andre brancher kan bane vejen for fornyelse.
  Tag f.eks restaurationsbranchen. Forestil dig så at en stor udenlandsk operatør slår sig ned i Danmark og driver deres forretning uden hensyn til dansk lovgivning.
  Vil man så også klappe henrykt og påstå at det er alletiders?

 • Anmeld

  Carsten Vinther-Høj · Selvstændig

  Monopol

  Jeg synes den aktuelle sag med Taxa Nord og deres startgebyr fra lufthavnen viser hele problemstillingen ret tydeligt: når et eller andet nævn skal sidde og fastlægge priser og takster og gebyrer som alle skal følge - og når dette nævn sammen med politikerne skal regulere, hvor mange udbyder der må være, så er der tale om monopollignende tilstande. Jeres problem som branche er, at I har fedtet jer ind i det politiske miljø gennem taxanævnet og at I tilsyneladende ikke kan bryde det favntag - eller måske har I ikke lyst?

 • Anmeld

  Thomas Wiigh Larsen

  Total mangel på viden og indsigt...

  Carsten Vinter-Høj Du viser igen med stor tydelighed at du intet ved om taxabranchen andet en det lille selv opdigtet eventyr du har lagt op her....

  Alene at skrive at branchen ikke ønsker eller har lyst til at bryde det favntag viser jo netop din fuldstændige mangle på vinden om hvad der i den virkelige verden sker.

  At du ikke engang maner dig op og svar på de fakta vi har serveret for dig omkring økonomi, tyder jo på at du bare har sadle hesten op men har sendt den afsted uden en rytter på.....

 • Anmeld

  Rolf Rexen · Vognmand

  Kejserens klæder

  Jens Hauch er vicedirektør i Kraka og har ansvaret for Krakas analysearbejde. Selv udarbejder Jens primært makroøkonomiske analyser. Han er uddannet Cand. Polit. og Ph.d. fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Jens har tidligere bl.a. været chefkonsulent i De Økonomiske Råds Sekretariat og forskningschef ved Danmarks Transportforskning. 

  Flot titel, flot jobbeskrivelse, god uddannelse men desværre vidner indlægget om den sædvanlige overfladiske og populistiske tilgang til emnet, som vi har set gang på gang fra utallige personer.

  FAGLIGHED, UAFHÆNGIGHED OG TROVÆRDIGHED. Virksomheden Krakas mission er, at tilvejebringe og formidle viden.Vores arbejde er alene baseret på faglighed - ikke en politisk ideologi.
  Man skulle tro at en vicedirektør i en virksomhed som Kraka med disse flotte ord som deres mission, har en professionel stolthed, men desværre.....PINLIGT og uambitiøst. Skam dig Jens!


 • Anmeld

  Stefan Forsé · Vognmand

  Pinligt

  Ja, Rolf Rexen, det er symptomatisk, at de som udtaler sig ivrigst om branchen og Ubers organiserede kriminalitet, åbenbart ikke evner at sætte sig bare minimalt ind i hvordan branchen er skruet sammen og virker!