Krifa: Vi skal ikke nøle, når EU er klar til at rykke

DEBAT: EU sætter den rigtige kurs med en social offensiv, der sikrer basisrettigheder for alle Europas lønmodtagere. Nu skal Danmark bare tage at følge med, skriver Krifas formand, Søren Fibiger Olesen.

Af Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa og World Organization of Workers (WOW)

Europakommissionen ønsker, at lønmodtagerne på det europæiske arbejdsmarked sikres en række grundlæggende rettigheder på arbejdsmarkedet. Disse rettigheder skal blandt andet omfatte fælles europæiske minimumsrettigheder, der skal sikre lige adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og tilstrækkelig beskyttelse af alle lønmodtagere på det europæiske arbejdsmarked. 

Den sociale offensiv fra Europakommissionens side på beskæftigelsesområdet er blevet mødt med skepsis i Danmark. Både den borgerlige regering og Dansk Arbejdsgiverforening frygter, at Europakommissionens forslag bringer den danske arbejdsmarkedsmodel i fare. 

Til gengæld er det glædeligt, at LO, ifølge næstformand Arne Grevsen, ikke mistænker forslaget fra Europakommissionen for at være dødsstødet til den danske model. 

I Krifa er vi heller ikke bekymrede for den danske model. Vi er mere bekymrede for, at i tusindvis af lønmodtagere på det europæiske arbejdsmarked ikke er sikret helt basale rettigheder, end vi er bekymrede for den danske models fremtid. Derfor hilser vi Europakommissionens forslag velkomment. 

Den danske model kan ikke stå alene
For mig er der intet modsætningsforhold mellem at fastholde en dansk arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter aftaler de overordnede løn- og arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, og et tilsvarende ønske om at sikre alle lønmodtagere nogle basale minimumsrettigheder. 

Det fremgår jo netop af grundlaget for kommissionens arbejde med sociale rettigheder, at de foreslåede principper ikke skal erstatte eksisterende rettigheder. Tværtimod. Kommissionens arbejde for sociale minimumsrettigheder skal tilvejebringe en procedure for, hvordan man på europæisk plan kan vurdere de nationale beskæftigelses- og socialpolitikker med henblik på fremadrettet at tilnærme dem, så de bliver bedre.

Historien har vist, at den danske model ikke kan stå alene. Trods mere end hundrede års ihærdig kamp for at overenskomstdække arbejdsmarkedet er det fortsat ikke lykkedes at få alle med. 

I Danmark er det næsten halvdelen af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked, der ikke er omfattet af en overenskomst. 

En del af disse lønmodtagere er naturligvis, blandt andet qua deres funktionærstatus, beskyttet mod eksempelvis usaglig opsigelse, garanteret bestemte opsigelsesvarsler med videre. Men det ændrer ikke ved, at en lang række af disse lønmodtagere ikke er garanteret rettigheder, som de fleste i dag betragter som grundlæggende rettigheder på arbejdsmarkedet. 

Kommissionen er på vej i den rigtige retning
I den sammenhæng kan man jo godt undre sig lidt over, at danske politikere og arbejdsgiverorganisationer er så bange for, at lovbestemte minimumsrettigheder vil skade den danske model, når man samtidig netop via lovgivning allerede har indført minimumsrettigheder, som kun gælder for funktionærer. 

Funktionærloven har mig bekendt ikke skadet den danske model, så lad os nu arbejde på at få alle lønmodtagere sikret nogle basale rettigheder. 

Europakommissionens forslag er et skridt i den rigtige retning.

I Krifa ønsker vi ikke et opgør med den danske model, men vi anbefaler, at de danske politikere og de faglige organisationer indgår i en konstruktiv dialog med Europakommissionen om at sikre alle lønmodtagere på det europæiske arbejdsmarked ordentlige løn- og ansættelsesvilkår.

 

Forrige artikel Finanssektoren: Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere… Finanssektoren: Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere… Næste artikel Rederiforeningen: Det Blå Danmark vil garantere praktikpladser Rederiforeningen: Det Blå Danmark vil garantere praktikpladser
Podcast: Sådan er fronterne trukket op før OK20

Podcast: Sådan er fronterne trukket op før OK20

AJOUR: Er økonomien så god, at der er plads til bedre vilkår for arbejderne, eller får arbejdsgiverne sin vilje? Altinget Ajour sætter fokus på de kommende private overenskomstforhandlinger.