Lederne: Kommuner skal holde flere samtaler med sygemeldte på arbejdet

DEBAT: Kommunerne kan enkelt hjælpe flere sygemeldte til at beholde deres arbejde, hvis kommunerne holder flere samtaler med sygemeldte ude på arbejdspladsen, skriver chefkonsulent i Lederne.

Af Signe Tønnesen Bergmann
Chefkonsulent, Lederne

Landets kommuner bør holde flere samtaler med sygemeldte ude på arbejdspladserne, og sagsbehandlere skal være ansvarlige for kontakt til både sygemeldte og til arbejdspladsen. 

Hvis kommunerne organiserer det sådan, vil de blive i stand til at nedbringe antallet af sygemeldte medarbejdere, der mister deres arbejde. Det viser en evaluering af projektet Sammen om fastholdelse, som er initieret af Star. Evalueringen omfatter 20 kommuner. 

I de kommuner, hvor kontakten til sygemeldte og til arbejdspladsen er samlet hos én medarbejder, og hvor størstedelen af opfølgningssamtalerne foregår på virksomhederne, oplever jobcentrene, at sygemeldte i højere grad vender tilbage til arbejde.

Samtidig oplever de, at troen blandt sagsbehandlerne på, at sygemeldte kan fastholdes, vokser. Både jobcenter, sygemeldte og arbejdspladser er mere tilfredse med samarbejdet.

Derfor kan det kun gå for langsomt med at få en sådan ordning på plads i de kommuner, der endnu ikke har en. Det behøver ikke være vanskeligt.

Politikere skal overveje at lovgive
På jobcentrene mener man, at samling af opgaverne hos en sagsbehandler og afholdelse af flere samtaler hos virksomhederne i høj grad er en praktisk mulig måde at løse opgaverne på fremover. Det viser evalueringen fra Star.

Hvis ikke kommunerne ad frivillighedens vej indfører en sådan ordning, bør politikerne på Christiansborg sørge for det gennem lovgivning.

De seneste år har danske virksomheder haft vanskeligt ved at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Sådan kan det meget vel også blive igen efter coronakrisen.

Derfor har vi ikke råd til at lade mennesker gå sygemeldte derhjemme, når de med nogle få, enkle greb kan hjælpes tilbage i arbejde.

Det er det eneste rigtige at gøre, både ud fra en menneskelig og en økonomisk betragtning.

Forrige artikel Forskere: Regeringens hjælpepakker afslører huller i det sociale sikkerhedsnet Forskere: Regeringens hjælpepakker afslører huller i det sociale sikkerhedsnet Næste artikel BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa