LO-næstformand: Arbejdsmiljøet er afgørende, hvis vi skal arbejde længere

DEBAT: Hvis danskerne skal blive længere tid på arbejdsmarkedet og dermed få gavn af regeringens forslag om en økonomisk gevinst, er der stort behov for at forbedre arbejdsmiljøet, skriver Morten Skov Christiansen, næstformand i LO.

Af Morten Skov Christiansen
Næstformand i LO

Regeringen har heldigvis droppet forslaget om at hæve pensionsalderen yderligere. Det ville uomtvisteligt have medvirket til at øge uligheden og utrygheden på arbejdsmarkedet - særligt blandt de lønmodtagere, som arbejder i hårde og nedslidende erhverv.

Nu foreslår regeringen at give et økonomisk tilskud til de kolleger, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. Det er et tiltrængt politisk sporskifte for VLAK. Frem for at stå med pisken i hånden og helt ukritisk hæve pensionsalderen yderligere for alle, vifter de nu med guleroden.

Det ændrer dog ikke på, at alt for mange lønmodtagere bliver nedslidt før deres pensionsalder. Når hver femte LO-lønmodtager ufrivilligt forlader arbejdsmarkedet før sin 60-års fødselsdag, og når en fjerdedel af årgang 1980 vil være på førtidspension, inden de rammer pensionsalderen som 72-årig, så hjælper en økonomisk bonus som en skrædder i helvede.

Dårligt arbejdsmiljø er dyrt
Der skal i stedet tages fat om arbejdsmiljøet. Det er det absolut vigtigste element for at få flere til at blive længere på arbejdsmarkedet. De nye tal fra Arbejdsmiljø og Helbred-undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er brug for et massivt løft. Andelen af lønmodtagere, som er udsat for et skadeligt psykisk arbejdsmiljø, er steget med 17 procent, mens lønmodtagere med muskel-/skelet-besvær er steget med næsten 15 procent siden 2012.

Sagt på en anden måde: Flere danskere udsættes for et dårligt arbejdsmiljø i dag end for et par år siden. Det er logik for burhøns, at udviklingen går den helt forkerte vej, hvis vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Og det er samtidig hamrende dyrt for det danske samfund. Faktisk koster dårligt arbejdsmiljø 65 milliarder kroner hvert år. Det er altså ikke småpenge.

Ministeren har langt om længe anerkendt problemet og vil nedsætte et ekspertudvalg, som skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen. Det er der brug for. Der er brug for et ekspertudvalg, der kan tænke i nye, langsigtede baner og finde frem til nye virkemidler, der kan styrke virksomhedernes arbejde for et bedre arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet er altafgørende
En del af løsningen ligger lige for: styrk Arbejdstilsynet. Siden 2015 er Arbejdstilsynet blevet beskåret med over 60 millioner kroner, og der er udsigt til endnu flere besparelser i årene, der kommer.

Det er egentlig meget simpelt. Arbejdstilsynet er helt afgørende for en vellykket arbejdsmiljøindsats, så hvorfor ikke starte der? Der er behov for en permanent bevilling til Arbejdstilsynet og en stabil finansiering, så de kan få ro til at fokusere på deres kerneopgave – at føre tilsyn med arbejdsmiljøet.

Vi behøver ikke et ekspertudvalg for at slå det fast. Lad os dog tage fat på problemerne allerede nu i stedet for at sidde med hænderne i skødet og vente på et udvalg og endnu en finanslov, der vil skære Arbejdstilsynet yderligere ind til benet.

I fagbevægelsen er vi klar til at sætte handling bag ordene og sammen skabe Danmarkshistoriens største satsning i danske lønmodtageres arbejdsmiljø. Netop derfor har vi i LO igangsat et stort projekt i samarbejde med Teknologirådet. Projektet er sat i søen for at finde løsninger på de mange udfordringer, som LO-lønmodtagere står over for: Hvordan styrker vi arbejdsmiljø- og forebyggelsesindsatsen, så vi kan holde længere på arbejdsmarkedet? Hvordan håndterer vi, at nogle grupper er særligt nedslidningstruet? Og hvordan forholder vi os til, at den aldrende arbejdsstyrkes fysiske kapacitet reduceres med alderen? Det skal vi have svar på, så vi kan vende skuden. Til gavn for samfundet, arbejdspladserne og ikke mindst lønmodtagerne.  

Forrige artikel Cepos: Mere konkurrence inden for efteruddannelse Cepos: Mere konkurrence inden for efteruddannelse Næste artikel S: Kom ind i kampen, Løkke! S: Kom ind i kampen, Løkke!
Arbejdstilsynet får ny direktør

Arbejdstilsynet får ny direktør

NAVNE: Sine Frederiksen bliver ny direktør i Arbejdstilsynet. Hun kommer fra en stilling som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement.