Magistre: Udflytning er det samme som en fyreseddel

DEBAT: Når regeringen flytter arbejdspladser ud af hovedstaden, er der reelt tale om en fyring for mange af de berørte medarbejdere. Samtidig svækker det fagligheden i de berørte nævn og styrelser, skriver Camilla Gregersen, formand for Magisterforeningen. 

Af Camilla Gregersen
Formand for Dansk Magisterforening

1824 mennesker fik onsdag vendt op og ned på deres tilværelse, da regeringen annoncerede flytning af en lang række arbejdspladser. Medarbejderne er forståeligt dybt berørte, for med flytningerne sker der en seriøs ændring af deres arbejds- og livsbetingelser.

Vi værdsætter, at Moderniseringsstyrelsen har meldt ud, at de vil give bedre muligheder til dem, der vælger at finde et andet job. Det ændrer dog ikke på, at en mulighed for 25.000 kroner til kompetenceudvikling ikke dulmer det øjeblikkelige chok, når verden ramler.

Lille andel flytter med
Erfaringerne fra de første flytninger viser, at en meget lille andel vælger at flytte med, når arbejdspladsen flytter, og derfor tøver jeg heller ikke med at kalde flytningerne for fyresedler. 

Det er en svær situation, for de ansatte er dybt dedikerede og ånder for deres arbejde. Når jeg taler med tillidsrepræsentanter og medlemmer, efterspørger de også en faglig begrundelse for, hvorfor regeringen har valgt netop den lokation for deres arbejdsplads. De er bekymrede for fagligheden, og hvordan arbejdet nu kan blive udført.

Går ud over fagligheden
Dansk Magisterforening har sammen med IDA og Djøf lavet en omfattende evaluering af den første bølge af flytningerne, og erfaringerne viser, at det både går ud over arbejdsklimaet og fagligheden, når man flytter. Konkret er det svært at få både nøglepersoner og ledere til at flytte med, og det betyder, at der går tid, før arbejdspladsen igen har opbygget den nødvendige ekspertise og nye sagsgange.

Her havde det været klædeligt, hvis regeringen havde afventet Rigsrevisionens grundige evaluering og ikke mindst den endelige gennemførelse af runde 1, hvor der fortsat er mange arbejdspladser, der endnu ikke er flyttet.

Fodfæste til nyuddannede
På positivsiden betyder flytningerne, at en række forholdsvist nyuddannede medarbejdere får fodfæste på arbejdsmarkedet, når der kommer nye jobåbninger.

Der er ingen tvivl om, at alle nye medarbejdere vil gøre deres bedste for, at fagligheden bliver opretholdt – det sker dog bedst i et miks af erfarne og nye medarbejdere. Håbet er, at vi på den lange bane både får opretholdt den faglige kvalitet og sikret et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Det hænger snævert sammen og kræver en stor indsats i de kommende måneder.

Forrige artikel Metal-formand: Milliarder er på spil i kampen for flere faglærte Metal-formand: Milliarder er på spil i kampen for flere faglærte Næste artikel Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt Djøf advarer: Lønforskel mellem det private og det offentlige kan blive farligt
 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  Tag toget

  I må undskylde, men hvis nogen brænder sådan for deres arbejde, som det her hævdes, kan de så måske ikke tage toget, skal vi sige, i de første 6 måneder... og i den tid forberede en ordentlig flytning, finde lejlighed, hus, skoler, job til partner... eller ifald man ikke vil flytte hele familien se sig om efter andet arbejde der hvor man bor. - I disse dage, hvor så mange søger jobs og skriver 1000 vis af ansøgninger, før de får et job... ie hvis de er heldige altså, er denne jamren utidig og vattet ... på godt dansk en gang ''piveskid''... Mangel på perspektiv.... for det kunne jo være, at der ventede dejlige oplevelser derude - langt derude - i provinsen ... tæt på skove, marker, frisk luft og alt det der dejlige... Danmark er så lille ... og det er afstandene også.

 • Anmeld

  Peter Plenge · fhv. universitetsdirektør, AAU

  Hvad siger DM's jurister?

  Nogen i DM burde måske tilbyde Camilla Gregersen et kursus i elementær arbejdsret, så hun forstår at der er forskel på udflytning og fyring.

 • Anmeld

  John Rasmussen · Coop Danmark

  Stop jeres piveri!

  Stop nu jeres priveri!
  Vi andre i det øvrige land må sku betale hvis vi bare vil se en landskamp !
  Alt jeres café latte københavneri giver vi ikke høre på.

 • Anmeld

  Bo Brebøl

  Vi har de politikere, vi fortjener...

  Det er vanskeligt at få øje på den overordnede strategi i regeringens udflytning af arbejdspladser. Det ligner mest af alt en lappeløsning på de problemer, tidligere regeringer har skabt gennem centralisering. Lad mig blot nævne politireformen, domstolsreformen, kommunalreformen og den helt overdrevne digitalisering, der har suget livet ud af landdistrikterne, landsbyerne og de mindre købstæder.

  Udflytningen af nogle tusinde statslige arbejdspladser kompenserer ikke for de mange arbejdspladser og det liv, der er gået tabt. Hvis Danmark skal hænge sammen fremover, er der behov for strukturelle ændringer, som omfatter både uddannelse, sundhed og administration.

  Det er faktisk muligt at drive en udvikling, som får landet til at hænge sammen. Norge er et godt eksempel. Der findes faktisk et normalt liv så langt nordpå som i Tromsø, med universitet og andre uddannelser.

  Så længe de danske politikeres univers er begrænset til at lægge et ekstra universitet i Roskilde og et nyt supersygehus i Køge, er der ikke meget håb. Når forsvaret hellere investerer millioner i en nedslidt kaserne i Høvelte, fremfor at udnytte eksisterende faciliteter i Vordingborg, trives københavneriet kun alt for godt.

  Da regeringen flyttede Skat fra Maribo til Ringkøbing, fodrede den hunden med dens egen hale. Med den i 2017 vedtagne tilbageflytning af medarbejdere til Maribo går jobregnskabet nogenlunde i balance, men hvad med de kompetencer, der er gået tabt undervejs, og de milliardtab, den hovedløse centralisering af Skat har påført hele samfundet?

  Der bor omkring en million mennesker i hovedstadsområdet og fire gange så mange udenfor. Hvorfor træffer vi ikke nogle klogere beslutninger?

  Og til de stakkels udflytningstruede: Grib chancen, den er værd at tage! I får billig bolig, frisk luft og skøn natur oven i købet. Set i større sammenhæng er afstandene ikke store. Men fremfor alt: Bland jer i debatten og få sat struktur på udviklingen!

 • Anmeld

  J. Blok

  Læs lidt grundigere

  Tja - Peter Plenge burde måske give sig tid til at læse artiklen ordentligt. Gregersen udtaler ikke, at det arbejdsretligt er fyringer, blot at de, set i lyset af hidtidige erfaringer, reelt har samme effekt.
  Og med hensyn til Bente Petersens indlæg er kun at sige, at hun afsløre en afgrundsdyb uvidenhed om hvilken institution, hun udtaler sig om.
  Læs Sabine Kirchmeiers pressemeddelelse og lad politikerne komme med de saglige argumenter, hun efterlyser, således at det kan blive en debat af den art, vores demokrati hævdes at være funderet på.
  Personligt har jeg svært ved at få øje på et eneste argument, der kan forsvare beslutningen, men vil da hjertens gerne hører dem - også fra ovennævnte debattører.

 • Anmeld

  Birger Josephsen

  FORFRISKENDE OG FORNYENDE..

  ikke et minut for tidligt at der bliver luftet ud .. og den sammenspiste klikke i København .. Bliver fordelt over hele landet .
  Men hvilken ballade de laver ..

 • Anmeld

  Bernt Helberg · Pens. Chefsystemkonsulent

  Udflytning vs. outsourcing

  Det er propertionsforvrængning, når offentligt ansatte klynker over, at deres arbejdspladser flytter lokation internt i Danmark. Ansatte, som berøres af en sådanne udflytninger, tilbydes at flytte med arbejdspladsen og bevare deres sociale status under samme overenskomstmæssige forhold. Desuden er Danmark ikke større, end at man kan bevare kontakten til familie og venner uanset, hvor arbejdet udflyttes til.
  I IT-faget er arbejdspladser gennem årene outsourcet i tusindvis, uden at det har skabt den store debat. Her er arbejdspladserne flyttet til Østeuropa, Indien, Kina og lignende fjernt liggende lokationer, hvor de berørte ansatte ikke tilbydes at flytte med og bevare danske overenskomster. Her overlades det til den enkelte at klare sig selv, når man står med fyresedlen i hånden.
  Konklusionen må være, at offentligt ansatte, der giver udtryk for, at udflytning af arbejdspladser er en katastrofe, er forkælede og uselvstændige individer.

 • Anmeld

  J. Blok

  Apropos

  Og apropos alle de usaglige indlæg om københavneri. Det modsatte argument kunne lige så let føres på banen - for hvem siger Danmark skal hænge sammen på den måde. Lad os centralisere viden og befolkning om de store byer - og lad resten være landbrug og rekreative områder. De der så ønsker at leve mere isoleret der, måske som forvaltere af de rekreative områder med tilhørende faciliteter kan gøre det. Og nyde den friske luft. Det kan resten af befolkningen så nyde i weekender og ferier. Skal vi drive Danmark videre er det en centralisering, der skal til.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Det er faktisk sundt at blive fyret en gang i mellem,

  både for djøffere og journalister.
  Vi andre prøver det så tit så vi er gode til det.
  Nye spændende opgaver, nye kollegaer, nye arbejdssteder.
  Og det slanker og du får et andet og friskere syn på samfundet ved at komme nye steder- se det som en chance for din menneskelige udvikling, så ikke du står stille i fededammen.
  mvh

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Jeg skal IKKE tvangsforflyttes, men...

  Kommunaldeformen smadrede amterne og den solide viden de lå inde med. Desuden tømtes store dele af provinsen for offentlige institutioner.

  Nu forsøger Venstre så at reparere på de skader man selv har forvoldt ved hjælp af nogle symbolske tiltag, der ikke batter noget i forhold til hvad man ellers kunne lave:
  *Etablering af arbejdspladser i fremstilingsfagene
  *Ultra-hurtigt bredbånd over hele landet, så folk ikke mere skal sidde og hakke med et telefonmodem.
  *Tilbagerulning af politi-, retsreformen og genetablering af apoteker, skoler, lokale aktiviteter, som forsvandt med kommunaldeformen.
  *Re-etablering af nedlagte busruter.

  Udflytningen af statslige arbejdspladser gavner ikke meget. Hvem har glæde af at Sprognævnets 15 ansatte tvangsflyttes til Bogense? Eller at Det økonomiske råds formandskab flytter til Horsens, når "kunderne" er ministerier og styrelser, o de bliver alle i København.
  Venstre har stirret sig blind på, at alt kan klares via internettet, og at det er ligegyldigt om folk sidder på Slotsholmen eller på Ålandsøerne. Mage til dumhed skal man lede længe efter.
  At der sker et solidt videnstab rager regeringen en bønne, og at det fx svækker miljøkontrollen med kemikalier, virksomheder mv., passer fint ind i Venstres kram om ikke at ville genere sponsorerne i erhvervslivet. Trump kunne ikke have fundet på noget mere idiotisk.
  Før sidste udflytning blev regeringen advaret af alle med forstand på den slags, men den salgs tager Venstre sig ikke af. Ingen skal komme og lære den noget.
  Og nu braldrer Løkke op om, at selv om Rigsrevisionen har en vurdering af den første udflytning på vej, så siger han blot, at heller ikke den, vil få nogen indflydelse på den trufne beslutning: "Vi flytter ud, fordi vi vil det politisk".
  Det minder om barnet, der beder forældrene om en begrundelse for de mistede lommepenge. Hvortil forældrene svarer "Fordi".

  En nylig publiceret undersøgelse af den newzealandske forsker, James Flynn, viser, at europæerne bliver dummere og dummere. I Norden er danskerne dem, der er faldet mest af på den. Naturligvis afspejler den tiltagende dumhed sig også i de valg vi træffer når vi stemmer, og hvilke politikere vi stemmer på

  Bente Petersen - udflytninger kan godt forsvares, hvis de fagligt begrundede. Der er ikke noget, der tyder på, at det vi har set indtil nu, hviler på grundige og solide faglige bedømmelser, men mere ud fra at Sophie Løhde har stået og kastet en masse dartpiler på et Danmarkskort.

 • Anmeld

  MRI · Kandidat

  Til dem i denne tråd

  Lær, undervisning Jer selv før I skriver noget. Miljøstyrelsen er flyttet tre gange inden for fem år. Tror I selv det er fedt at skulle hive din familie op med rod så mange gange. Det har intet. Ed piveri at høre, men alt med dårlig administration af hvor disse arbejdspladser skal være. Efter en tur til sønder/midtjylland, skulle folk til København for at tage til Odense. Det giver ingen mening idet de arbejdspladser netop var et godt sted der i Jylland, hvor de var flyttet til sidst. Det er symbol politik intet andet og vigtig viden går til hver gang sammen med millioner af skattekroner. Men hey det kunne jo også godt tyde på at hvertfald nogen ikke ønsker natur og miljø i DK...

 • Anmeld

  Bjarne Nilson · Freelance journalist, cand.mag.

  Hør en magisterloppe gø!

  Dansk Magisterforening (DM), "min" tidligere fagforening, kalder regeringens nye planer om at flytte statslige arbejdspladser til provinsen for en de facto fyreseddel.
  Jamen altså, hvor er det dog frygteligt for de københavnske reservatbeboere. Bare tanken om at skulle bo på Fyn eller i Jylland er åbenbart helt ubærlig. Og det hjælper tilsyneladende ikke, at langt de fleste jobs i denne omgang lander i provinsens universitetsbyer.
  Men når de nu så modvilligt forlader reservatet, er det vel nok godt, at reservatets lokaløkonomi boomer derudaf. Hvis os provinsielle bare havde det halve af den økonomiske vækst i CPH. Suk!
  For den enkelte statsansatte, hvis arbejdsplads flytter ud af CPH, er det naturligvis træls og bøvlet - både at flytte med jobbet eller forsøge at finde et nyt og forblive i hovedstaden. Og samleveren/-sken skal også med i ligningen. Det kan jeg nok sætte mig ind i.
  Men når det er sagt: Mon dog de så stedbundne DJØF'ere, magistre og hvem det i øvrigt omfatter bliver arbejdsløse resten af livet, hvis de nægter at bo i provinsen? Næppe.
  Og DM får nu en glimrende mulighed for at yde sine medlemmer sublim assistance, når de skal ud og finde nye, velbetalte jobs, som hele tiden dukker op og det i et forbløffende omfang.
  Ufatteligt at DM kan få sig selv til at klynke højlydt over regeringens udflytningsplan. Næh, kom til Udkants-Jylland, min magister-far. Her er der desværre mange steder smerteligt reelle grunde til at klynke.

 • Anmeld

  Niels Eilif Hansen · Glad, samfundsinteresseret pensionist

  Slap nu lige af

  Der tales så meget om tab af faglighed i forbindelse med planerne om at flytte arbejdspladser fra hovedstadsområdet til andre egne i Danmark. Og det begrundes med, at mange nuværende medarbejdere ikke vil flytte med. Selvfølgelig kommer der en kort periode, hvor man kan savne en tidligere medarbejders viden og indsigt. Det kender vi alle, der har oplevet, at en medarbejder stopper af den ene eller anden grund. Man tror ofte, at det bliver svært at erstatte en bestemt medarbejder, men i virkelighedens verden er ingen uundværlige, og det viser sig altid, at den nye medarbejder i løbet af forbløffende kort tid udfylder pladsen helt og fuldt - og i øvrigt også ofte kommer med ny værdifuld inspiration. Og regeringen ønsker formentlig slet ikke, at de fleste medarbejdere flytter med. Det giver nemlig gode jobmuligheder for de mange velkvalificerede mennesker, der findes i alle egne af landet, og som gerne vil have nye udfordringer. Hidtil har det for mange af dem været en nødvendighed at flytte fra eksempelvis Jylland til København for at få et arbejde. Men det er elvfølgelig en helt anden sag.

 • Anmeld

  Birger Josephsen · x

  TAB AF FAGLIGHED ..

  De påberåbe r sig tab af faglighed .. Hvilket får mit til at tænke på..
  Mange tror de er uundværlige ...????
  DER ER INGEN SOM ER UUNDVÆRLIGE.. De kan nemt erstattes .. Og til tider er det godt at få skiftet kostene ud.. Nye koste fejer som regel bedst ..
  Så de skal være glade for at de vil bevare de gamle koste.,..

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Tvangsflytninger i Thule om igen?

  Manøvren virker parallel. Man tvangsforflyttede alle indbyggerne med kort varsel. Rev beboernes tilværelse og livsbetingelser op ved roden ved et snuptag med kort varsel uden hensyntagen til de omfattende menneskelige konsekvenser..blot for at etablere en flyvebase på stedet.
  Kan man med sin egenrespekt i behold regere sådan rundt med de mennesker, hvis livsbetingelser, man som politisk leder har påtaget sig ansvaret for at sørge for?
  ....
  Ja. Vi har de vælgere, vi selv har valgt....det er simpelthen stof til dyb eftertanke.
  Godt indlæg, Camilla Gregersen.
  Giver J.Blok, Birger Johansen, Arne Lund og MRI helt ret i deres velgennemtænkte kommentarer.
  De initiativer, der har været gennemført fra Slotsholmens i de senere år har været så politisk egenrådigt magtbetonede og helt uden interesse for at høre på den store vidensbank, der fagligt findes i Danmark, så man må tage sig til hovedet.
  *Det har taget 10 år at opsamle og reetablere den stærke, faglige viden indsigt og initiativforståelse man dryssede ud over og pålagde kommunerne, da man nedlagde amterne....samtidigt med kommunesammenlægningerne. Heldigvis er man i de fleste kommuner nu ved at finde sig selv og har forstået, hvad det handler om. Det tog 10 at få reetableret fagligheden.!! Selvfølgelig. Omfattende omrokeringer medarbejderflugt og faglig reetablering er ressourcekrævende og tager tid ! Især når der samtidigt nedspares på medarbejderstaben.
  ....
  Så udflytter man i 1. runde arbejdspladser, faglige kompetencer og familier uden at evaluere effekten. Med hovedet under armen igangsættes 2. runde uden hverken at afvente rigsrevisionens konklusion eller i det mindste selv at have foretage en evaluering af egne dispositioner. Det er simpelthen dårligt lederskab...også ledelsesmæssigt uklogt set i lyset af, at det gøres samtidigt med, at man ved, man står overfor tilsyneladende vanskelige overenskomstmæssige forhandlinger med selvsamme medarbejdergrupper. Uklog sammenblanding.
  Som vælger bider man sig voldsomt i læben !
  Er man ikke klar over, at man har et ansvar for sine egne medarbejderes og for borgernes ve og vel`?
  Der bliver i større og større udstrækning taget politisk-strategiske exel-ark beslutninger hen over hovedet på os alle .... uden hensyn til nærsamfundenes nærværende værdier. funktioner og borgernes behov.
  Sidst, jeg skulle drøfte et problem med skat, fik jeg telefonisk kontakt til Nordjylland. Bor midt på Sjælland. Havde bestemt foretrukket at sidde overfor medarbejderen, så vi kunne have 'aflæst' hinanden. Problemet var lille. Havde det været en omfattende sag, så er spørgsmålet: Hvor langt og til hvem var rejsen blevet? Godt, jeg havde både telefon og computer...og godt, at nettet og strømmen ikke svigtede !!
  ....
  Oplever, at vores folkevalgte ledere i al for stor udstrækning har fået etableret et parallelsamfund på Slotsholmen, hvor man drøfter hinanden, kæmper med hinanden, lever med hinanden og har mistet kontakten til og interessen for det omgivende samfund og forståelsen for livet og trivselsbetingelserne i Danmark.
  Vi skal tænke os rigtigt godt om næste gang, vi skal til valgurnerne, så vi kan finde de fornuftige, samarbejdsvillige personer, der tænker i overensstemmelse med Grundlovens bestemmelser

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Selvstændig

  I skal flytte

  Jamen nu rammer de regler, en del af DJØF'erne selv har været med til at vedtage, jo dem selv.
  Rejser man ikke med til provinsen og bliver man derfor arbejdsløs, så siger loven jo, (noget Claus Vader Hjort Frederiksen fik indført) at er man ledig, skal man flytte efter et passende job.
  Dem han talte om, var blot ikke dem i den samme ende af lønskalaen; men nu svider det vel?

 • Anmeld

  Allan Huglstad · forfatter, major

  Forkælede magistre

  Forsvaret har i århundrede flyttet rundt på arbejdspladser, og i dag er der kun få militære arbejdspladser i hovedstadsområdet. De fleste militære tjenestemænd er flyttet mange gange i deres karriere. Jeg selv har i det meste af mit arbejdsliv måttet flytte eller pendle til arbejdspladsen - og det har min kone også. Det er ynkeligt at hører om alle disse forkælde magistres "problemer" - især dem, der blot skal køre 50-100 km på Sjælland! Hvis de er "dybt dedikerede og ånder for deres arbejde", er det da ikke et problem at flytte eller pendle. Men det er måske blot ordskvalder?

 • Anmeld

  MRI · Kandidat

  Allan Huglstad

  Læs min tidligere kommentar. Hvad har det med 50-100 km på Sjælland at gøre? Kender du overhovedet omstændighederne? Ønsker du heller ingen natur og miljø? Hvad tror du at tre flytning og to opsplittelser gær ved en styrelse?

 • Anmeld

  Allan Huglstad · forfatter, major

  Til MRI

  Jeg kommenterede Camilla Gregersen - ikke MRI!!

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Tidl. IT direktør

  Kære Camilla mindst 100 MILLARDER

  Min erfaring fra ledelse i store internationale virksomheder - viser at en 5-10% topstyret fyringsrunde hver 4-5 år, giver lederne mulighed for at rationalisere blandt personalet.
  Bl.a. DJØF aftaler i staten - indgået med DJØF vennerne i staten, giver desværre ikke muligheder for en sådan øvelse, selvom mange offentlige TOP Ledere sikkert kunne ønske sig netop denne mulighed.

  Offentlige DJØFere har nemlig sikret sig selv i hoved og r.. - og kan stort set ikke fyres.

  Vi, dvs. skatteyderne, hænger derfor på uduelige offentlige ansatte til de går på pension.

  Kære Camilla, du vil vel ikke påstå at dine medlemmer har udvist stor kompetance i de utallige IT katastrofer, netop DINE medlemmer har haft ansvaret for.??

  Med lidt erkendelse - baseret på hårdkøbte erfaringer - viser det sikkert også dig - at DJØFerne de sidste 20 år, har kostet Danmark mindst 100 millarder i fejlslagne projekter, især indenfor IT.
  Alene EPJ projektet, som dine medlemmer fastslog skulle være individuelt, først per amt og senere i regionerne, var en beslutningsmæssig gigantisk strategisk katastrofe.

  Almindelig sund fornuft og jordnær logik burde kræve ET EPJ/SUNDHEDS system for hele Danmark.

  ENHVER IDIOT KUNNE SE DET VAR OG ER TÅBELIGT med individuelle IT systemer per region. BARE IKKE DJØFERNE.
  De ville jo miste IT kongedømmerne i hhv. amterne og senere regionerne. UHA.

  Problemet er ikke den enkelte DJØFer, men at staten ikke kan komme af med de uduelige. Især når de har kvajet sig og bevist deres manglende kompetance.

  For du vil vel ikke påstå at DJØFere er de eneste ufejlbarlige i Danmark ???

  Derfor er den aktuelle øvelse måske en god lejlighed til lidt "rationalisering". !!!!!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ?Hvorfor?

  Hvorfor drejes debatten nu derhen, hvor det er medarbejdernes skyld og ansvar, at der regeres uden faglig indsigt hen over hovedet på os allesammen?
  Har også været leder i mange år. Hvis vi foretog omfattende omstruktureringer, så foregik det da fagligt og organisatorisk begrundet i en proces med lydhørhed og reel information til medarbejderne. inden og når den endelige beslutning blev taget.
  Når ledelsens endelige beslutning blev taget, kunne vi da ikke give medarbejderne ansvaret og skylden for vores egne beslutninger.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Allan Huglstad.

  Du kan ikke bruge sammenligningen. Det er velkendt, at man som militærmand .. og militærfamilie... indgår i nogle ansættelsesbetingelser, som ikke mange andre medarbejdergrupper har. Men man ved det, når man tiltræder sin stilling....ligesom en læge eksempelvis i de første år skal indgå i turnusjobs inden man kan bosætte sig mere fast.
  Det handler absolut ikke om forkælelse. Det handler om, at tæppet pludseligt bliver revet væk under eget og familiens ståsted.

 • Anmeld

  Allan Huglstad · forfatter, major

  Militær-civil sammenligning

  Tjenestemænd får mindre i løn og mindre i flyttegodtgørelse end de AC-ansatte, der nu skal flytte til billigere områder eller ud på landevejene. Mange i det private erhvervsliv må også flytte eller pendle efter arbejdspladserne - og flere gange i deres karriere. Tusinder drager til København hver morgen - hvorfor kan københavnere ikke tage den modsatte vej? Er afstanden fra København til Holbæk længere end fra Holbæk til København? Er københavnere blevet hjemmefødninge?

 • Anmeld

  Christina

  Vis andre regioner tillid

  Over 8 år som ac’er i hospitalsverdenen med tre flytninger af min afdeling har lært mig at have fokus på det væsentlige - patienterne. Hvis kloge, veluddannede mennesker ikke kan bevare det fokus, deres job handler om, når de skal flytte, er det ok, at de bliver udskiftet. Kbh er ikke verdens centrum. Digitaliseringen skal være med til at decentralisere arbejdspladser - også selvom det på kort sigt gør ondt. Og nej, vi skal ikke vente på en rapport om den forrige udflytning lavet af folk, som må formodes at være imod. Samme folk, som bor og arbejder i hovedstaden. Vi skal derimod lægge kræfterne i at have tillid til, at andre regioner end hovedstadens også kan løse væsentlige samfundsopgaver. For det kan de!

 • Anmeld

  Knud Vinther · Direktør

  Udflytning af offentlige arbejdspladser

  Smart fundet på med den regionale udflytning af arbejdspladser i det offentlige. Det tangerer egnsudviklingen tilbage i 1970´erne, hvor virksomheder på Sjælland/København flyttede til Nordjylland/Hadsund og opad for at opnå egnsudviklingsstøtte til virksomhederne. Det skabte dynamik i de små samfund. Dengang kunne medarbejderne blive eller flytte med. Et job i det offentlige er ikke en livsforsikring. Tag dog med ud og få et nyt liv!

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Processen

  Jeg er ikke DJØF'er og skal ikke forflyttes, men
  Christina:
  ...Anvender I aldrig som ac'ere i hospitalsverdenen evalueringer og konsekvensberegninger, inden I foretager større omstruktureringer?
  ....
  Det er de ledende politikere, der har ansvaret for de beslutninger og den lovgivning, de selv beslutter. Det er ikke medarbejdernes ansvar. I øvrigt er der ansat mange andre medarbejdergrupper end lige netop DJØF'ere..
  ....
  Dags dato er det blevet oplyst, at Det Centrale Handicaprod, der i det daglige skal stå til rådighed for vejledning af de politiske beslutningstagere indenfor handicapområdet, skal flyttes til Brovst i Nordjylland.
  I Det Centrale Handicapråd foregår der mange møder..også med de involverede, handicappede brugere. Kørestolsbrugere, blinde, mennesker med sindslidelser, psykiske vanskeligheder eller med nedsat funktionsevne ... samt med pårørende og interesseorganisationer i det hele taget.
  **Hvordan forestiller man sig, at mennesker med funktionsnedsættelser f.eks.en blind eller en kørestolsbruger "lige" kan smutte til møde i Brovst?**
  DET er da så uigennemtænkt som noget. Kunne man i det mindste ikke have placeret det mere trafikalt tilgængeligt centralt i landet. I Odense eksempelvis??
  Netop den placering vidner desværre om en fuldstændig uengageret indstilling samt manglende viden og indsigt.
  Funktionelt hensynsløst !

 • Anmeld

  Christina

  Jo, I R Bertelsen

  Selvfølgelig bliver der regnet på dette og hint, og flyvningerne har været dyre og ind imellem uforståelige. Min pointe er blot den, at råd og styrelser ikke bliver dårligere af at ligge udenfor Kbh. Og handicappede eller syge kan godt finde til Brovst, ligesom handicappede og syge fra Brovst pt godt kan finde til Kbh. Der er lige langt

 • Anmeld

  Christian X

  Lars ulykke

  Udflytning af arbejdspladser og uddannelser er generelt sund fornuft:

  1. Hvis alle skal pendle på de samme veje til KBH, Århus og Odense er det ikke bare spild af tid og resurser, vej og by vil også sande til.
  2. Søger flere folk bolig i hovedstaden for at undgå pendling, stiger priser, trængsel og forurening yderligere.
  3. Alle undersøgelser viser, at det er sundere/bedre for børn at vokse op i provinsen.
  4. Endelig er det ikke rimeligt og holdbart, hvis man entydigt tilgodeser København (og dermed magthavere og "eliten") mens egne affolkes og må leve af udlignings almisser og eksporterede sociale klienter.

  Men det kan gøres mere eller mindre intelligent og lemfældigt, hvilket Lars ulykke har demonstreret.

  Uddannelser er en forudsætning for at fastholde og tiltrække de unge, der er nødvendige for at overleve. Når de unge først er kommet til storbyen og fået, bolig, venner, kæreste og barn kommer de sjældent tilbage igen.

  • DTU blev udflyttet for mange år siden og er et tydeligt eksempel på, at uddannelser sagtens kan ligge uden for storbyerne.
  • CBS har pudsigt nok økonomiske udfordringer, men også mange spredte og dyre bygninger, hvis de blev flyttet til Roskilde Universitets Campus ville de spare penge og blive mere tilgængelige fra hele det sjællandske opland (de elever de evt. ville miste, ville blot tage tilsvarende uddannelse i provinsen), som så ikke behøvede at flytte til København.
  • Man burde også fusionere Ålborg Universitet med RUC (der burde have få hum. og samf. uddannelser skåret væk) til Danmarks provins universitet med regionale forpligtigelser og forbud mod at lægge uddannelser i København og Århus.
  • Der burde også indføres antals kvoter på alle uddannelser i København og Århus, som også kan tages i andre byer.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  En ørkesløs debat

  Disruption med udspring i økonomi, profit, udvikling eller politik rammer alle. Lev med det. Vi kan ikke forskelsbehandle ofrene, og hvorfor skulle vi ?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Offentligt ansattes sædvanlige forkælelse

  Det er dog besynderligt som den dejlige by Nakskov nu af Magisterforeningen udnævnes til en skæbne værre end døden. Hvad bilder de sig egentligt ind ?

  Når Industrien er nødt til at opsige hundredevis af medarbejdere, eller flytter deres job, får det en kort bemærkning i DR-TV, men når det er nogle offentligt ansatte der bare skal flytte et par hundrede kilometer udskriges det som snart sagt det værste overgreb.

  Nu må det stoppe, og svaret må være langt mere udflytning af statslige arbejdspladser. København er jo stadig forkælet med alle disse job der betales af os alle.

 • Anmeld

  I.B.Bertelsen · Borger og vælger

  ??Lige langt??

  * Christina. Ja. Der er lige langt begge veje. MEN befolkningstætheden er altså betydeligt større på Sjælland, Fyn og Østjylland end i Brovstområdet oppe ved Jammerbugt, der trafikalt absolut ikke er centralt placeret.
  Har du nogensinde foretaget en offentlig rejse med eller i en en kørestol? At komme fra Sjælland til Brovst i kørestol kræver virkeligt overskud og en utrolig forhåndsplanlægning og kommunikation med Bane Danmark...begge veje....også selv om man har en betalt hjælper med sig.
  Er ikke selv handicappet, men har en fysisk handicappet, voksen datter. Ville aldrig turde kaste mig ud i en rejse med tog og bus fra Sjælland til Brovst. Og tør slet ikke tænke på, hvordan det kunne lade sig gøre, hvis man var blind !
  *Per Kruse: Det handler ikke om at forskelsbehandle mennesker med funktionsnedsættelser til fordel for mennesker uden funktionsnedsættelse. Det handler ene og alene om praktisk, respektfuld omtanke, når man som ansvarlig leder planlægger sine dispositioner.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " NÅR MAN SER DET HELE LIDT FRA OVEN "

  Der skal med de mange personer der bliver berørt af de
  naive tvangsforanstaltninger køres ca. 100000 km. mere på
  de danske veje !!! trafikdrab ? forurening ? spild af resurser
  og arbejdskraft !!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Soeren Jensen · Politisk aktiv pensionist SF

  Statsministeriet burde flyttes til Skagen

  Da statsminidteriet chef Løkke har gode venner i Thyborøn kvotekongerne som jo stiller deres super lækre sommerhus på Skagen gratis til rådighed, kunne Lars Løkke jo lige så godt også flytte "sit" statsministerie til Skagen, så han kan komme op og pleje omgang med "kongerne", det må lige være sagen for "ham" Løkke, der ikke er bleg for at spræde ulykke blandt statsansatte.

 • Anmeld

  Claus Juul · -

  Vær glad

  Når opgaver i det private flytter er det som oftest outsourcing og en del af gangene er det til andre lande og medarbejderne får ikke tilbudt at flytte med.

  Der er mange statslige arbejdspladser der aldrig skulle have været placeret i KBH til at starte med, så vær glad for at de har været til låns i lang tid.

 • Anmeld

  Morten Anker Christensen · Handicaphjælper og landmand

  Det handler om at ryste posen...

  En vigtig del af regeringens - og jeg vil faktisk sige - folketingets udflytningsplaner er at få rørt embedsmandsværket lidt op og få noget nyt "mel i surdejen".
  Allerede under den tidligere socialdemokratiske regering var det klart at ministerier og styrelser var sandet til i "gamle" embedsmænd og damer som arbejdede i klar forlængelse af den rituelle kultur i institutionerne. Det giver netop en stor kontinuitet men også en cementering af både praksis og i særdeleshed af sortimentet af løsninger i skufferne hos embedsværket.
  Helle Thornings regering tog godt fat i problematikkerne og banede dermed vejen for bl.a. landbrugspakken - men også for nye løsninger med mindre offentlig bevågenhed i f.ex. finansministeriet og i justitsministeriet.
  DONG-salget er formentlig et - lidt uheldigt- eksempel herpå.
  Den udluftning der nu foregår ad omveje er og har længe været efterspurgt i både politikerkredse men også blandt embedsmænd. Således har statsministeriets departementschef for flere år siden brugt sommerseminarer på at italesætte risikoen for forstokning og ensretning i embedsværket - endda flere år i træk. Men metoden har manglet.
  Her kommer kampen mod den rådne banan i gang med en anden dagsorden end kun at aktivere hele danmark i by og på land.
  Helle Thorning fik ikke kredit for starten på opgøret med de alt for magtfulde topembedsmænd men arbejdet blev fint fortsat under Lars Løkke - til gengæld varer det nok noget inden han får ros for udflytningen - selvom han har fordel af de udpræget borgerlige og liberale mediers bevågenhed.
  Men der er ikke tvivl om at opgøret er nødvendigt - embedsværket var blevet for indgroet og sammenvokset med bestemte dele af erhvervsliv og organisationer.
  Nu får vi aktiveret hele danmark for - hele danmark!

 • Anmeld

  torben@bachsoerensen.com · Debattør

  Morten Anker Christensen

  Du giver udtryk for fornuftige holdninger.

  Vores "flexicurity" system er sat helt ud af kraft når det gælder DJØFere, Magisternes foreninger etc.

  Vores offentlige system, administration og ledelse bør kunne reguleres som på det øvrige arbejdsmarked.

  En embedsmand skal kunne fyres uden anden grund - end "vi har ikke brug for dig mere". Sådan fyres håndværkere, sosuassistenter, sygeplejersker og almindelige administrativ personale i dag. Hvorfor ikke også DJØFere ???

  Det er ledelseslaget der "sovser" til i beton, fordi de næsten ikke kan fyres.

  IØVRIGT ER JEG RET SIKKER PÅ AT STATSARBEJDSPLADSER I PROVINSEN, EFTER EN KORT INDKØRINGDPERIODE, VIL RESULTERE I BEDRE KVALITET.

  DET SKETE FOR SKAT DA DE FLYTTEDE TIL RINGKØBING...

  Så alt i alt en god øvelse, der vil sortere lidt i personalet.

  SÅ DET......

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Torben Bach Sørensen

  Tja.......de strålende resultater i Skat ved udflytningen, personalenedskæringerne ...og ikke mindst centraliseringen.... væk fra nærmiljøerne er bestemt (ikke) til at få øje på.
  Gad vide, hvornår man kommer på fode og får genetableret det faglige miljø? Den nærværende indsigt i klienten er i hvert fald forsvundet samtidigt med samarbejdet, nærværet og kendskabet til borgeren og virksomheden.
  OK. IT-systemerne, medarbejderne og lederne fik skylden. Men det var bestemt ikke hele sandheden.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Soeren Jensen

  Du er da vist fuld af gode ideer :-) :-)