Miljøorganisationer: Regeringen og DF kører DSB ud på et sidespor

DEBAT: Regeringen og DF favoriserer asfalt og motorvejsudbygning, mens de bevidst giver jernbanerne og togdriften den kolde skulder, skriver Bente Hessellund Andersen fra miljøbevægelsen NOAH og Leif Kajberg fra Rådet for Bæredygtig Trafik.

Af Bente Hessellund Andersen og Leif Kajberg
Hhv. Miljøbevægelsen NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik

NOAH og Rådet for Bæredygtig Trafik arbejder for at fremme brug af kollektiv trafik frem for individuel transport på vejene.

Vi ser det som en vigtig samfundsmæssig opgave at sikre borgerne mulighed for at blive transporteret på en måde, der er ansvarlig i lyset af de presserende klimaproblemer.

De mennesker, der skal løse en så vigtig opgave, skal naturligvis have ordentlige arbejdsforhold.

Vi ønsker at udtrykke solidaritet med lokomotivførerne og tilkendegive vores opbakning til, at det vigtige arbejde, de udfører, honoreres med ordentlige arbejdsvilkår.

Men det er ikke alle, der deler denne holdning.

Ledelsen modarbejder organisationen
På det seneste har vi set en ideologisk skråsikker transportminister Ole Birk Olesen blande sig i den verserende arbejdskonflikt ved at kritisere Dansk Jernbaneforbund og udtrykke støtte til DSB-ledelsen.

Jernbanerne spiller en særligt positiv rolle i forhold til at transportere mennesker på en klimaansvarlig måde.

Men arbejdskonflikterne rammer togbrugerne hårdt og sætter vores tålmodighed på prøve, hvilket er uheldigt i en tid, hvor togdriften i forvejen er i defensiven, og hvor konkurrencen fra andre transportmidler, primært biler og fjernbusser, presser togene.

Men i stedet for at brokke os over lokomotivførerne og togenes frontpersonale, bør vi rette et kritisk fokus på DSB’s ledelse og de politiske partier, der har ønsket at køre DSB ud på et sidespor.

Og der er desværre mange eksempler på, at regeringen og DF bevidst giver jernbanerne og togdriften den kolde skulder.

Nedskæringerne inden for DSB og Banedanmark, de markante og uansvarlige afgiftsnedsættelser på biler samt fastholdelsen af den kunstigt lave benzinpris viser alt sammen, at regeringen og de borgerlige partier bevidst har valgt side og nu målrettet prioriterer asfalt og motorvejsudbygning.

Disse prioriteringer kom også frem med usædvanlig tydelighed i transportministerens nylige selvrosende beskrivelse af sit virke efter to år i ministerstolen.

Ministeren taler jublende om massive investeringer i vejinfrastruktur, men lukker totalt af i forhold til miljø, klima og sundhed.

Ideologisk korstog
Regeringen vil ganske vist arbejde for massiv introduktion af elbiler, men elbiler øger presset på energiforsyningen, og de reducerer ikke vejtrængslen.

Dermed adresserer planen for en million elbiler på ingen måde behovet for omstilling til en grønnere transportsektor.

Det er ikke acceptabelt, at DSB’s topledelse fører sig så diktatorisk frem og med indmeldelsen i Dansk Industri har ønsket at lave om på de ansattes overenskomster og gennemtvinge nye ledelsesregimer.

Lige så lidt er det acceptabelt, at regeringen stiltiende har set til og accepteret indmeldelsen i DI med de heraf følgende ændringer i de ansattes arbejdsvilkår, der efterfølgende er fulgt op af en uhørt konfrontatorisk ledelsesstil.

Vi mener, dette skal ses som et led i forberedelserne til en hel eller delvis privatisering af DSB, som rimer med den nyliberale ideologi med øget markedsgørelse, der også på EU-niveau søges fremmet gennem EU's 4. jernbanepakke.

Det er efter vores opfattelse ikke opskriften på et velfungerende DSB.

Forrige artikel LO: Skal besparelserne på Arbejdstilsynet koste menneskeliv? LO: Skal besparelserne på Arbejdstilsynet koste menneskeliv? Næste artikel Socialpædagoger: Følg intentionerne til dørs og skab et arbejdsmarked for alle Socialpædagoger: Følg intentionerne til dørs og skab et arbejdsmarked for alle
Jobcentre skal betale Arnes pension

Jobcentre skal betale Arnes pension

SPAREKURS: Jobindsatsen skal trimmes for 1,1 milliard for at finansiere aftalen om tidlig pension. Det sker kun to år efter omfattende regelforenkling, som også medførte en milliardbesparelse. Fagforbund er stærkt bekymret.