Offentlige arbejdsgivere ansætter stort set ikke tekniske eux-elever

Eux-elever fra tekniske uddannelser er næsten fraværende på offentlige arbejdspladser. Sådan bør det ikke være, siger erhvervsskolerne og SMVdanmark. Danske Regioner kalder det ”ganske forventeligt”.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Tyson W. Lyall

Det er svært at opdrive en elektrikerlærling eller en mediegrafikerelev med eux på offentlige arbejdspladser.

Ifølge en ny opgørelse fra SMVdanmark ansætter de offentlige arbejdsgivere nemlig stort set ikke eux-elever fra de tekniske uddannelser.

Erhvervsorganisationen har i et nyt notat set på alle offentlige lærepladsaftaler inden for de tekniske uddannelser ultimo 2020.

Ud af 2.662 aftaler var kun 66 af dem med eux. Det svarer til en andel på 2,5 procent.

På landets private virksomheder var der 2.755 eux-elever ud af 40.687 lærepladsaftaler under de samme uddannelser.

Det svarer til en andel på 6,8 procent. 

Læs hele notatet fra SMVdanmark her.

Hvad er de tekniske uddannelser?

SMVdanmark har set på hovedområderne Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport.

De to områder dækker ca. 80 uddannelser tilsammen.

Under Fødevarer, jordbrug og oplevelser ligger eksempelvis:
* Anlægsgartner.
* Ernæringsassistent.
* Receptionist.
* Skov- og naturtekniker.
* Tarmrenser.
* Tjener.

Under Teknologi, byggeri og transport ligger eksempelvis:
* Elektriker.
* Finmekaniker.
* Kranfører.
* Serviceassistent.
* Skorstensfejer.
* Teater-, event- og av-tekniker.
* Webudvikler.


Kilde: UG.dk

Aktører: Burde ikke være sådan
Uddannelsesansvarlig hos SMVdanmark, Kasper Rasmussen, ser ikke umiddelbart nogen indlysende grund til, at de offentlige arbejdsgivere har så få eux-elever fra de tekniske uddannelser.

”Det, eux-eleven laver i praktikvirksomheden, er i princippet det samme, som en almindelig elev laver. På den måde er det lidt svært at finde en objektiv forklaring på, at der er så stor forskel på den offentlige og private sektor,” siger han.

Kasper Rasmussens umiddelbare vurdering er, at de offentlige arbejdsgivere ikke har arbejdet målrettet nok med at udbrede kendskabet til eux som mulighed på de tekniske uddannelser.

Det argument, mener han, underbygges af, at tallene for det offentliges eux-elever ikke har udviklet sig synderligt over årene på området.

Formanden for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne, Ole Heinager, tror, at forklaringen skal findes i, at de tekniske områder ofte ligger uden for de offentlige arbejdspladsers kerneområder.

”Et hospital har eksempelvis flere tusinde sygeplejesker ansat, men måske kun en håndfuld medarbejdere til at vedligeholde elektricitet, elevatorer, ventilatorer etc.”

”Der mangler blik for, at man også kan tage lærlinge inden for TAP-området (teknisk-administrativt personale). Det bliver lidt glemt, fordi det ikke er kernestof,” siger Ole Heinager og erkender, at pilen også peger tilbage på skolerne:

”Vi kan også se indad og gøre langt mere for at opsøge de offentlige arbejdsgivere og gøre mere opmærksom på eux og de tekniske uddannelser generelt.”

Omvendt billede for merkantile eux

Mens de offentlige arbejdsgivere mangler tekniske eux-elever, forholder det sig anerledes på de merkantile uddannelser – som handels- og kontoruddannelsen.

Her viser tal fra SMVdanmark, som ikke fremgår af det omtalte notat, men som er opgjort for Altinget efterfølgende, at det offentlige har flere eux-elever indenfor hovedområdet Kontor, handel og forretning, end de private virksomheder har.

For Kontor, handel og forretning ligger andelen af eux-elever dog højt for begge sektorer.

For de offentlige arbejdsgivere på området:
Lærepladsaftaler i alt: 2.480.
Heraf eux: 533.

Andel: 21,5 procent.

For de private arbejdsgivere på området:
Lærepladsaftaler i alt: 10.249.
Heraf eux: 1.796.

Andel: 17,50 procent.


Kilde: SMVdanmark

Regioner: Helt forventeligt
Altinget har henvendt sig til Danske Regioner og KL for en kommentar til eux-tallene.

Det har blot været muligt at få et svar fra Danske Regioner, som skriftligt oplyser, at regionerne ikke ser noget overraskende i tallene.

Danske Regioner skriver således:

”Det er ganske forventeligt, at andelen af eux-elever inden for det tekniske område i regionerne er lavere sammenlignet med den private sektor. For i mange tilfælde er det kun i den private sektor, at man har mulighed for at uddanne elever med eux-forløb. Det gælder fx uddannelserne til vvs, smed og personvognsmekaniker.”

”Oveni det blev der fra den 1. august 2020 lukket for optag af nye eux-elever på uddannelsen til hospitalsteknisk assistent – en uddannelse, der ellers havde en arbejdsplads i regionerne som sigte.”

Stort potentiale
Ole Heinager forstår imidlertid ikke Danske Regioners svar.

Han mener på ingen måde, at der skulle eksistere nogen form for strukturel eller systemisk årsag til, at de offentlige arbejdsgivere ligger så lavt på andelen af tekniske eux-elever.

Tværtimod.

”Jeg kan godt forstå, hvis en lille tømrervirksomhed har svært ved at tage eux-elever ind på skift hvert halve år. Men de fleste offentlige arbejdsgivere er jo større virksomheder, som netop burde kunne håndtere de strukturelle udfordringer, der er ved eux. Det burde de faktisk have lettere ved, end den lille håndværksbutik har,” siger han.

Ole Heinager mener derfor også, at der ligger et kæmpe potentiale for erhvervsuddannelserne, hvis de offentlige arbejdsgivere i højere grad får øjnene op for de tekniske eux’ere.

Det samme mener Kasper Munk og SMVdanmark, der i det nye notat derfor opfordrer til, at de offentlige arbejdspladser målrettet begynder at opprioritere rekrutteringen af eux-elever på de tekniske uddannelser.

”Hvis der skal noget volume på eux, så skal det offentlige arbejdsmarked bedre med. Det ville være en stor hjælp for området, hvis de offentlige arbejdsgivere gjorde en større indsats for at ansætte eux-elever,” siger Kasper Rasmussen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent og uddannelseschef, SMVdanmark

Ole Heinager

Adm. Direktør, NEXT Uddannelse København, formand, DEG-L (Lederne i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier)
cand.scient.pol

0:000:00