Fagorganisationer: Politikerne skal beskytte barslende bedre mod fyringer

DEBAT: Det er et politisk valg, hvor god den barslendes beskyttelse skal være, men det er en helt forkert udvikling at gøre det farligere at få børn, skriver Lars Qvistgaard og Tina Lambrecht.

Af Lars Qvistgaard og Tina Lambrecht
Henholdsvis formand for Akademikerne (AC) og formand for Danske Fysioterapeuter

En ny dom fra Højesteret betyder, at det fremover bliver lettere for arbejdsgivere at afskedige gravide og barslende.

Hidtil er lovgivningen blevet fortolket sådan, at hvis en arbejdsgiver ville opsige en medarbejder under eller i forbindelse med barselsorlov, så skulle arbejdsgiveren dokumentere, hvorfor det lige præcis var den barslendes kompetencer, der bedst kunne undværes.

Det har i praksis betydet, at hvis en gruppe medarbejdere varetog de samme opgaver, så kunne man ikke med rimelighed afskedige den gravide. Heller ikke selvom virksomheden mistede opgaver.

I den konkrete højesteretssag blev en kvindelig fysioterapeut afskediget fra virksomheden Selandia på grund af lavere omsætning. Her har Højesteret imidlertid lagt afgørende vægt på, at de øvrige tre ansatte fysioterapeuter, der løste samme type opgaver som hende, havde væsentligt mere erfaring end den fyrede.

Gravide er særligt udsatte
Som udgangspunkt kan det måske virke rimeligt, at man som arbejdsgiver får ret til at fyre den mindst erfarne medarbejder, barsel eller ej.

Problemet er, at det i praksis medfører en markant forringelse af den hidtidige beskyttelse.

Kvinder er typisk relativt nye på arbejdsmarkedet, når de får deres børn. Dermed vil den nye praksis betyde, at en meget stor gruppe barslende kvinder vil komme i farezonen, hvis deres virksomhed mister omsætning.

Principielt rammer denne dom både kvinder og mænd, der benytter sig af muligheden for forældreorlov, men da det fortsat er kvinderne, der tager langt størstedelen af orloven, vil det i praksis ramme dem hårdest.

Derfor vil en dårligere beskyttelse af gravide og barslende også forstærke de kønsbestemte uligheder på vores arbejdsmarked, som der ellers er bred enighed om, at vi skal modvirke.

Det er værd at huske på, at vi netop har en særlig beskyttelse af gravide og barslende, fordi de er særligt udsatte.

Risiko for at flere vil undlade at få børn
Vi oplever stadig, at især kvinder, men også i stigende grad mænd, bliver afskediget i forbindelse med deres orlov.

Det er aldrig rart at blive afskediget, men man står i en særlig sårbar situation, når det sker i forbindelse med familieforøgelse. Både fordi man er uden for arbejdsmarkedet i en periode, og fordi man som typisk relativt nyuddannet forælder ikke har den samme økonomiske sikkerhed i form af opsparing.

Konsekvensen af denne type forringelser af barslendes beskyttelse kan være alvorlig både for den enkelte og for samfundet.

Vi ved, at netop et solidt økonomisk fundament er afgørende for, om folk tør begive sig ud i at få børn.

Der er dermed risiko for, at flere vil undlade at få børn eller få dem senere, når de har mere erfaring, med alle de udfordringer det kan give.

Farligere at få børn
Når alt det er sagt, så mener vi selvfølgelig ikke, at dommen er juridisk forkert. Højesteret har ubestrideligt kompetencen til at præcisere retspraksis, som de her har gjort, også selvom det er en anden fortolkning, end der hidtil har været den almindelige opfattelse af retstilstanden.

Vi mener til gengæld, at konsekvenserne af dommen er uholdbare i forhold til en central værdi i vores samfund. Nemlig at vi yder en solid beskyttelse til mennesker, der får børn, og dermed er særligt udsatte.

I sidste ende er det naturligvis et politisk valg, hvor god den beskyttelse skal være. Men i en tid, hvor der bliver talt meget om ligestilling og især kvinders vilkår på arbejdsmarkedet, virker det som en helt forkert udvikling at gøre det farligere at få børn.

Det er en central værdi i vores samfund, at der skal være plads til at stifte familie, også selvom man er på arbejdsmarkedet.

Derfor håber vi, at politikerne på Christiansborg vil benytte anledningen til lovgivningsmæssigt at slå fast, at man skal kunne få børn med en rimelig vished for, at man fortsat har et arbejde, også selvom man har mindst erfaring.

Forrige artikel HK Kommunal: Besparelser på jobcentre  vil sænke kvaliteten for borgerne HK Kommunal: Besparelser på jobcentre vil sænke kvaliteten for borgerne Næste artikel V-borgmester: Lad jobcentrene slippe for strikse krav til processen V-borgmester: Lad jobcentrene slippe for strikse krav til processen