Partier åbner for at lempe rimelighedskravet for sårbare ledige

JOBKØ: Udsatte ledige risikerer at blive glemt, når landets jobcentre genåbner. Rimelighedskravet, der begrænser virksomheders mulighed for at ansætte folk i praktik, bør midlertidigt lempes, lyder det fra flere partier. Ministeren varsler "opkvalificeringsreform".

Det kan få alvorlige konsekvenser for sårbare ledige, hvis de ender bagest i jobkøen, når den aktive beskæftigelsesindsats genåbnes.

Sådan lyder budskabet fra Cabi (Center for aktiv beskæftigelsesindsats, red.).

"En del sårbare og udsatte ledige har fået deres aktiveringsforløb sat på pause eller helt afbrudt under nedlukningen. Det er bekymrende, for vi ved, at det er afgørende med kontinuitet i indsatsen. De risikerer at blive sat tilbage til scratch," siger direktør Mette Rønnau.

Login