Rederiforeningen: Det Blå Danmark vil garantere praktikpladser

DEBAT: Talentmassen i den maritime industri skal styrkes, og branchen er klar med en praktikpladsgaranti til gengæld for et øget optag af studerende. Det skriver direktør i Danmarks Rederiforening Anne Windfeldt Trolle.

Af Anne Windfeldt Trolle
Direktør i Danmarks Rederiforening

Søfart er Danmarks mest globaliserede erhverv. To tredjedele af rederiernes eksport går til lande uden for Europa, og der konkurreres med succes i et benhårdt globalt marked. 

Det betyder, at den maritime erhvervsklynge, Det Blå Danmark, samlet set sikrer 100.000 arbejdspladser i Danmark.

Skal rederierne have en chance for at klare konkurrencen på den lange bane, er det ikke nok med gode rammevilkår. Rederierne skal også have de rigtige kompetencer og kunne tiltrække talenterne til Det Blå Danmark. 

Det kræver, at vi er løbende er villige til at nytænke vores uddannelsesindsats, så vi uddanner korrekt og uddanner tilstrækkeligt, samtidig med at jobmulighederne i erhvervet udvikles.

Rederierne rækker hånden frem
De danske rederier har derfor foreslået, at der gennemføres en samlet maritim uddannelsespakke. Konkret foreslår vi et øget optag på de maritime skoler i kombination med en praktikpladsgaranti til 350 årsværk til søs hvert eneste år.

Pakken skal sikre fødekæden af kloge hoveder og dygtige hænder, parallelt med at vores rammer udvikles, så vi undgår en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for søfarten. 

Derfor er rederierne som noget nyt også villige til at give en garanti for en praktikplads, så man som studerende eller lærling kan have ro i maven, når man vælger en maritim uddannelse.

Praktikpladsgarantien foreslås realiseret ved, at det ekstra optag af officersstuderende får SU under deres praktikophold frem for praktikløn. Derudover skal der være større fleksibilitet, således at praktikopholdets sejltid kan afvikles på flere rederiers skibe. Det giver de studerende officerer en mere varieret studietid, hvilket også vil give dem flere forskellige perspektiver på deres kommende job.

Kurs mod vækst
Endelig bør der iværksættes en analyse af de maritime uddannelser for at sikre, at de er klar til en virkelighed, hvor digitalisering og ny teknologi rummer et stort potentiale for innovation og nye forretningsmuligheder.

På denne måde kan vi være på forkant med udviklingen, så søfart og de maritime erhverv fortsat vil være en dansk erhvervsmæssig styrkeposition. 

Vores uddannelsesudspil skal ses som en integreret del af det arbejde, som aktuelt foregår i det maritime vækstteam. 

Det samlede mål er ny vækst i Det Blå Danmark. Det vil selvfølgelig være i rederiernes egen interesse, men så afgjort også en gevinst for Danmark, da søfarten er en styrkeposition, som begår sig godt i den globale økonomi.

Forrige artikel Krifa: Vi skal ikke nøle, når EU er klar til at rykke Krifa: Vi skal ikke nøle, når EU er klar til at rykke Næste artikel 3F: Alle har ret til at blive pensionister 3F: Alle har ret til at blive pensionister
 • Anmeld

  Steen Hansen · Centerchef, UU-Nord (Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk)

  Godt initiativ

  Det er et glimrende forslag fra Det Blå Danmark.

 • Anmeld

  Pia Vigh · Sekretariatsleder, UU DANMARK

  Stærkt udspil

  Som vi bakker helt op om i UU DANMARK - og vi har konceptet klar, der kan bidrage til et både øget og kvalificeret optag: vi kalder det branchepraktik. Vi håber, sammen med Det Blå Danmark, at kunne rejse midler til at gennemføre projektet.