Regeringen udpeger medlemmer af pensionskommission

KLOGE HOVEDER: En tidligere overvismand, to pensionsdirektører og direktøren for en tænketank skal med Jørn Neergaard Larsen for bordenden finde ud af, om det kan lade sig gøre at standse pensionsalderen ved 70 år. 

Regeringen og forligspartierne bag aftalen om seniorpension har nedsat en kommission, som blandt andet skal sikre, at pensionsreglerne tilskynder folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil.

Pensionskommissionen skal samtidig afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Allerede i august blev tidligere beskæftigelsesminister Jørn Neergaard (V) udpeget som formand.

Det står nu klart, at de øvrige medlemmer bliver:

  • Laila Mortensen, formand i Forsikring & Pension samt administrerende direktør i Industriens Pension
  • Dorrit Vanglo, administrerende direktør LD Fonde
  • Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor i økonomi ved Københavns Universitet
  • Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kommissionen holder sit første møde i december og skal afslutte sit arbejde med afrapportering til regeringen og forligspartierne senest i 1. kvartal 2022.

"Jeg er glad for, at vi får så kompetente folk til at hjælpe os med at se nærmere på de udfordringer, vi står med på pensionsområdet. Det er et vigtigt velfærdsområde med stor betydning for alle danskere. Vi har netop aftalt en ret til tidlig pension for folk med mange år på arbejdsmarkedet, men der er også brug for at se på pensionsområdet mere generelt. Det får vi nu undersøgt til bunds, herunder om reglerne giver folk tilstrækkelig økonomisk tilskyndelse til spare op. Jeg ser frem til at modtage kommissionens rapport," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse.

Pensionskommissionen er en udløber af aftalen om seniorpension, som VLAK-regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale kort før Folketingsvalget i 2019.

Socialdemokratiet har dog efterfølgende tilsluttet sig aftalen.

Forrige artikel Det mener aktørerne om ny trepartsaftale Det mener aktørerne om ny trepartsaftale Næste artikel Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 48 Velfærdsoverblikket: Det sker i uge 48