Små job med mening baner vejen til beskæftigelse i Aalborg

SMÅJOB: 21 kontanthjælpsmodtagere er gennem små job på 5-10 timer ugentligt kommet i beskæftigelse i Aalborg. Idéen til ordningen er opstået hos de private virksomheder selv, der gerne tager socialt ansvar, hvis bare det er let, lyder det fra både virksomhed og kommunen.

Hvordan får man virksomheder til at tage socialt ansvar og til at hjælpe jobcentret med at få flere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde?

I Aalborg Kommune spurgte man de private virksomheder selv og bad dem på en workshop komme med en række bud på løsninger.

Den løsning, der fik flest stemmer en juni-dag i 2017, var en online jobplatform kaldet 'Små job med mening', som bestyres af en privat aktør. Og spoler vi fra juni 2017 og frem til i dag, matcher platformen nu ledige kontanthjælpsmodtagere med små job a 5-10 timer ugentlig hos aalborgensiske virksomheder.

Ifølge Frida Tarp, der arbejder som projektleder og socialøkonomisk konsulent i BusinessAalborg, vil de private virksomheder gerne tage ansvar. Det skal bare være nemt.

"For virksomhederne handler det om at minimere det administrative arbejde, der er forbundet med at tage socialt ansvar," siger Frida Tarp.

"Derfor har vi kogt det helt ned til, at de bare får en faktura en gang om måneden for de timer, som småjobberne bruger på deres arbejde. På den måde er det helt ufarligt for virksomhederne og en let måde at tage socialt ansvar på," siger Frida Tarp.

Fra angstramt datamatiker til værdsat handyman
Helt konkret fungerer småjob-indsatsen i Aalborg ved, at kommunen har hyret firmaet Fokus Folkeoplysning som matchmaker mellem de private virksomheder og de ledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Vurderer jobcentret en ledig kontanthjælpsmodtager klar til at tage et af de små job, sendes vedkommende på et op til fire uger langt forløb hos virksomheden Fokus Folkeoplysning.

Indtil videre har 38 ledige afsluttet rekrutteringsforløbet, og ud af dem er 21 i job, mens de resterende er på venteliste til et småjob. I alt har virksomhederne, der er en del af ordningen, forpligtet sig til at skabe 365 småjob på et år. Ordningen kalder de i Aalborg for små job med mening.

En af dem, der finder finder mening i ordningen og er kommet i job ad den vej, er 36-årige Michael Lynge. Han har fået job i Aalborg Portland, og han beskriver selv sin stillingsbetegnelse som en kombination af handyman og vicevært.

Det betyder, at han til daglig hjælper med forskelligt forefaldende arbejde, såsom at samle beton op, fjerne skrald og med arkiveringsarbejde i den nordjyske cementvirksomhed.

Oprindeligt er Michael Lynge uddannet datamatiker. Men i sit første job i en større dansk televirksomhed med storrumskontorer gik han efter et års tid ned med både stress, angst og depression. Blandt andet udløst af den asperger-diagnose, Michael Lynge fik. Den besværliggør blandt andet arbejde i store kontormiljøer med høje lyde og mange forstyrrelser.

Men jobbet hos Aalborg Portland har efter et længere forløb på først sygedagpenge, senere kontanthjælp og en række psykologtimer, fået Michael Lynge tilbage på ret kurs igen.

Han er ikke oppe at arbejde 37 timer endnu, men arbejder nu både mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Og timerne tæller med i 225-timers regnskabet, så kontanthjælpsmodtagerne ikke bliver trukket i ydelsen.

Han fremhæver, at styrken ved ordningen er, at han føler sig værdsat på en mere ægte måde end i et praktikforløb.

"Det betyder noget, at man kan mærke, at virksomheden har brug for de ting, jeg laver. De tager mig ikke, fordi de får tilskud til det, en skattelettelse eller den slags," siger Michael Lynge og fortsætter med et godt råd til andre jobcentre, der kunne overveje et lignende forløb:

"Sammenlignet med de andre jobcenterindsatser og cv-møder, så føler man her, at man kommer mere i centrum som person, og at der bliver taget udgangspunkt i, hvad man har lyst til, og hvad man kan," siger han.

Og så spiller den økonomiske værdsættelse også en rolle, forklarer Michael Lynge.

"Det betyder helt lavpraktisk også, at jeg får mere udbetalt økonomisk, hvilket betyder, at jeg har kunnet flytte i egen lejlighed." siger han.

Aalborg Portland: Det skal være let
Økonomi og administration spiller en stor rolle, når virksomheder som Aalborg Portland skal tage socialt ansvar og ansætte personer i små job. Han fremhæver særligt fraværet af administration for virksomhederne som det positive ved ordningen.

"Vi skal ikke tænke på medarbejderens kontrakt, ydelser, pension eller lignende. Vi slipper helt for at gå ind i det administrative," siger direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

"I de ordninger, der er, når man skal ansætte flygtninge eller folk i fleksjob, er der en helt række forpligtelser omkring de kontraktmæssige forhold. Men her er det en meget simpel ordning, og det fungerer meget fint," siger direktøren.

Og det er lige præcis det, andre kommuner skal prioritere, hvis de vil efterligne jobordningen fra Aalborg. Det skal være lige så simpelt at ansætte én via en jobcenterordning, som det er at ansætte sine egne medarbejdere, lyder opfordringen fra direktøren i den nordjyske cementvirksomhed.

"Som kommune skal man prioritere, at virksomhederne ikke skal igennem en lang, administrativ proces. Vi skal i bund og grund kunne henvende os til kommunen, og så har de i forvejen sørget for, at der er styr på alt det med tilskud, refusioner, korrektioner i jobkandidatens ydelser, så vi ikke skal involvere os i det," siger Michael Lundgaard Thomsen.

Og så fremhæver direktøren, at det også er vigtigt, at den ledige kontanthjælpsmodtager bliver tilknyttet en kontaktperson i virksomheden, som vedkommende kan støtte sig op af.

"Det er ofte personer, der har haft svært ved at begå sig i et almindeligt job, og de kommer ind med en enorm usikkerhed. Nogle kommer ind med angst, og andre har måske oplevet nederlag i andre job, så det er meget vigtigt, at de har en daglig kontaktperson, så de føler sig trygge", siger Michael Lundgaard Thomsen.

Beskæftigelsesformand: Det skal være så let som muligt
Også formand for beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune, Mai-Britt Iversen (S), peger på, at det på det administrative plan skal være så let "som overhovedet muligt", hvis man som kommune skal have de private virksomheder til at løfte opgaven med at få flere ledige kontanthjælpsmodtagere i job.

"Det vigtigste er, at det ikke bliver bureaukratisk for virksomhederne. Det skal simpelthen være hammer let. Der er mange små job ude i det ganske land, men hvis du skal til at lave et stort papirarbejde for at få de fem timers arbejdskraft, så lader virksomhederne være," siger hun.

Mai-Britt Iversen peger på, at andre kommuner, der overvejer at eksperimentere med lignende ordninger, skal tage udgangspunkt i virksomhedernes ønsker, når de tilrettelægger deres tilbud.

"Tag virksomhedernes perspektiv," lyder det korte råd. "Stil jer i deres sko og se det fra deres perspektiv, når I skal gøre det attraktivt for dem," siger Mai-Britt Iversen.

Forrige artikel V-forslag om forvaltningsdomstol har medvind i Folketinget V-forslag om forvaltningsdomstol har medvind i Folketinget Næste artikel 3F henter pressechef hos Socialpædagogerne 3F henter pressechef hos Socialpædagogerne
Vismænd advarer mod loft over pensionalder, men åbner for lempelser

Vismænd advarer mod loft over pensionalder, men åbner for lempelser

HOLDBARHED: Loft over pensionsalderen ved 70 år, som flere partier foreslår, vil underminere den finanspolitiske holdbarhed. Et stop ved 71 år vil derimod ikke sætte økonomien over styr, konkluderer Det Økonomiske Råd, som også peger på andre mulige lempelser af den aldersindekserede pensionsalder.