”Brug for tidsplan for grønlandsk løsrivelse”

GRØNLAND: I løbet af de næste fire år skal der opstilles en konkret tidsplan for grønlandsk løsrivelse, mener nyt parti, der samtidig mener, at Danmark fortsat opfører sig som kolonimagt.

Det bliver ikke nemt, men det kan lade sig gøre at sikre det nødvendige grundlag for grønlandsk løsrivelse. Det mener det nye parti, Partii Nunatta Qitornai, der er klar til at møde vælgerne ved valget til det grønlandske parlament, Inatsisartut, 24. april.

Hvis partiet kommer ind i Inatsisartut, vil det arbejde målrettet for at få udarbejdet en køreplan frem mod selvstændighed.

”Selvstændighed vil være et vigtigt tema i valgkampen, for vi ønsker i den kommende valgperiode at fastsætte en tidsplan for, hvornår Grønland kan overtage de områder, som Danmark i dag tager sig af,” siger Partii Nunatta Qitornais stifter, Vittus Qujaukitsoq.

Login

 • Anmeld

  Sven Pedersen · Direktør

  Illutionens mester

  Som jeg har skrevet før, Deres (VQ og AH) eneste formål med disse udtalelser er at man får stemmer nok til at komme i tinget, og så har man verden som legeplads. Det rimelig simpelt. Det er ikke fædrelandskærlighed, men ren egoisme. Jeg er også grønlænder, elsker Grønland, men vil at vi respektere hinanden både Danmark og Grønland. Grønland og Danmark er forbundet med hinanden på x og tværs, ægteskaber, venskaber og meget mere. Alle i Grønland er fantastisk glade for vort kongehus. Så det er lidt vanskeligt at se hvorfor vi skal forlade/skilles fra hinanden. De der procedere for løsrivelse (uden jeg er ekspert), minder om mindreværdskomplekser i forhold til egen formåen. Derfor er eneste udvej at blive valgt ind i det Grønlandske ting og derigennem få en platform til at rejse rundt i verden for skatteydernes penge (herunder bloktilskuddet fra Danmark). Det er bemærkelsesværdig, hvor den uddannede del af befolkningen bliver tilsidesat og hvorfor mange rejser. Jeg som Grønlandsk/dansk ville ønske vi i stedet for denne konstante konflikt fandt ud af vi har brug for hinanden og ikke bliver ved med at indtage en offerrolle. Den tid er forbi for de unge I Grønland, de vil og kan. Husk at respekt for man gennem fornuftige handlinger gennem en længere periode og samtidig viser resultater. Resutater fås gennem samarbejde og respekt for andre.

 • Anmeld

  P. Hansen · Investor

  Grønland gået i stå!?

  Citat:”Den nuværende indretning af det grønlandske samfund har skævvredet landet og sat udviklingen i stå,”

  Jeg synes Vittus Qujaukitsoq skulle prøve, at kigge på og sammenligne udviklingen op til 1979 og efter. Altså før hjemmestyrets og selvstyrets indførsel, for jeg tror måske, at det er det, som man kalder "grønlandiseringen" der har sat samfundet i stå, altså, et spektre af misforståede, eller mislykkede tiltag, som har sat Grønland i stå, eller tilbage, i stedet for, at rykke det fremad.

  Det ser vi b.la. i uddannelsesniveauet, og i de unges dansk kundskaber, som i en del tilfælde er ringere, end de var tilbage i halvfjerdserne, hvilket så igen gør, at de unges muligheder for videreuddannelse med mere, er blevet betydeligt svækket, og derved skaber en ond nedadgående cirkel.

  Så man kan sige, at det man ønsker i retorikken, det underminere man samtidigt med ens handlinger og bestemmelser.

 • Anmeld

  steen svensson

  Luftballon

  Som sædvanlig er det kun varm luft og valgflæsk fra VQ, som håber at score nogle stemmer fra den del af befolkningen, som vil løsrive sig, korttidshukommelse omkring deres skandalesager, specielt AH, men som sædvanlig er der stadig en del tåber, som ser op til disse personer, hvilket egentlig er mest synd for Grønland og den grønlandske fremtid

 • Anmeld

  steen spore · tidl. rigsombudsmand

  tidsplan

  En tidsplan for 'selvstændighed' kan ikke opstilles, da den er afhængig af hvornår forudsætningerne herunder de økonomiske er til stede. En tidsplan for den nødvendige overtagelse af de områder staten fortsat varetager, altså de 28 som kræver en nærmere aftale med staten og de 5 som kunne overtages umiddelbart er ligeledes afhængig af hvornår man selv vil kunne financiere dem, hvilket er et krav iflg. Selvstyreloven.
  Det man kan overveje er den rækkefølge man ønsker de skal overtages i. Altså om man fx ønsker at overtage justitsområdet før man overtager person, familieret og arveretsområdet osv- hvis man altså i øvrigt kan financiere dem.
  De områder staten varetager iflg. Grundloven kan ikke overtages i en rækkefølge, men må overtages i sin helhed som udtryk for selvstændigheden hvor Grundloven så ikke gælder for den del af kongeriget længere.
  Indtil dette sker behandler staten Grønland på samme måde som staten behandler regioner og kommuner i Danmark og hvis man vælger at kalde det for kolonialisme, så er det fordi man allerede 'tror' man ER et land og det er der sikkert mange der tror.

 • Anmeld

  Morten Damgård · Rådgiver

  Er det lovligt?

  Noget andet er, tillader grundloven i det hele taget at en landsdel/rigsdel sådan kan melde sig ud, og i særdeleshed uden en folkeafstemning i hele Danmark og en ændring af grundloven?

  Hvordan kan det være, at man skulle stemme om så fjern en dansk besiddelse som de vestindiske øer, men ikke skal stemme om afgivelse af en så vigtig og integreret del af Danmark, som Grønland er, det er mig noget af en gåde?

 • Anmeld

  steen spore

  om det er lovligt

  Ja, ja. Grundloven siger i § 19 at regeringen kan forøge eller som her formindske riget hvis bare Folketinget giver sit samtykke og når det er Folketinget der afgør sagen finder der ikke en folkeafstemning sted.
  Som bekendt skal der finde en folkeafstemning sted i Grønland, hvor et passende utvetydigt flertal går ind for det

 • Anmeld

  Morten Damgård · Rådgiver

  Lovligt eller ej...

  Jeg gad godt se den regering eller det folketing der historisk var dem der stod for, at reducere Danmarks areal og geopolitiske indflydelse med 98%!

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Imod grønlandsk løsrivelse

  Det er kun Dansk Folkeparti, der åbent er imod grønlandsk løsrivelse.
  De andre partier i Folketinget erklærer sig parate til at acceptere udfaldet af en eventuel grønlandsk afstemning om løsrivelse.