Debat

EL om ny arktisk strategi: Drop atomvåben og forbyd olieudvinding

DEBAT: De to bærende principper for aktivitet i Arktis må være bæredygtighed og hensynet til de mennesker, der bor der. Derudover er det vigtigt, at vi gør Arktis atomvåbenfrit og laver et forbud mod udvinding af olie i området, skriver Christian Juhl fra Enhedslisten.

Arktis er mere udsat for
klimaændringer end resten af kloden, fordi temperaturstigningerne i området er to til
tre gange så høje, fortæller Christian Juhl.
Arktis er mere udsat for klimaændringer end resten af kloden, fordi temperaturstigningerne i området er to til tre gange så høje, fortæller Christian Juhl. Foto: Nasa/Reuters/Ritzau Scanpix
Sofie Hvemon
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Christian Juhl (EL)
Ordfører for Arktis, Grønland og Færøerne, medlem af Nordisk Råd

Det er en god idé, at ministeren lægger op til en ny Arktis-strategi. Tingene ændrer sig hurtigt. Det er klogt, at ministeren vil lytte til andre, inden han og hans folk begynder at skrive.

For mig er der to bærende principper for aktivitet i Arktis: For det første skal alle aktiviteter tage hensyn til de mennesker, der lever i Arktis. Der er ufatteligt mange økonomiske interesser, og der er ufattelig mange militære og sikkerhedsmæssige interesser.

Det må dog fra første til sidste færd altid være et spørgsmål om, hvordan de mennesker, der lever i Arktis, får et godt og bæredygtigt liv. Vi skal respektere retten til selvbestemmelse og hensynet til oprindelige folk.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Bæredygtige principper
For det andet skal alle aktiviteter, vi sætter i gang i Arktis, ske på bæredygtige principper og under optimalt hensyn til den meget følsomme natur, der står over for forandringer på grund af klimaændringerne.

Arktis er mere udsat for klimaændringer end resten af kloden, fordi temperaturstigningerne her er to til tre gange så høje.

USA's nye præsident kan ikke rigtig finde ud af, hvad han vil med Arktis. USA har ingen strategi for Arktis.

Christian Juhl (EL), Ordfører for Arktis, Grønland og Færøerne, medlem af Nordisk Råd

Det er vigtigt, at vi fastholder aftalen fra Ilulissat i 2008 om, at alle uenigheder om Arktis skal løses via forhandlinger og på baggrund af folkeretten.

Og husk endelig, at uden Danmarks samarbejde med Grønland og Færøerne i rigsfællesskabet ville Danmark ikke have nogen særlig indflydelse i Arktis.

Atomvåbenfrit Arktis
Så er der hele Forsvarets opgaveløsning på Arktis. De har mange opgaver, både med Search and Rescue, eftersøgninger og selvfølgelig også suverænitetshævdelsen og overvågningen.

Det er vigtigt, at vi fastholder et mål om lavspænding i Arktis. Et vigtigt første mål vil være at gøre Arktis atomvåbenfrit.

Det spørgsmål skal på den internationale dagsorden, ligesom en afmilitarisering af Arktis bør være et strategisk mål for rigsfællesskabets indsats i det internationale arbejde.

Lige nu er det især russerne, som er militært til stede i Arktis – men også med isbrydere og store skibstransporter. USA's nye præsident kan ikke rigtig finde ud af, hvad han vil med Arktis. USA har ingen strategi for Arktis.

Forskning om arktiske temaer
Det er vigtigt, at Danmark deltager aktivt i forskning om arktiske temaer, ikke mindst om, hvordan vi sikrer befolkningerne bæredygtige levemuligheder, et optimalt hensyn til naturen og ikke mindst havene, og hvordan vi sikrer en miljømæssig forsvarlig transport i det miljøfølsomme område.

I den sammenhæng er det vigtigt at bygge et nyt forskningsskib, der kan afløse det gamle Dana.

Det er nødvendigt at være meget ambitiøs, når skibet skal bygges – og hvorfor ikke opbygge en fælles forskningskapacitet i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande?

Læs også

Sikkerhed til søs
En anden vigtig opgave er sikkerhed til søs. Med stadig flere meget og større krydstogtskibe i det isfyldte hav vil det få katastrofale følger, hvis der sker et forlis.

Ingen enkeltnation kan alene stå for søredningen. Derfor må der laves internationale aftaler om samarbejde om søredning.

I den sammenhæng er det nødvendigt at nævne Danmarks svigt med levering af ny søopmåling ved Grønland.

Projektet er udsat mange år, fordi regeringen fandt det vigtigere at udflytte Geodatastyrelsen til Aalborg end at overholde aftalen om at levere nye og mere præcise søkort senest 2019.

Internationalt forbud mod olieudvinding
Menneskene og naturen er de to første prioriteter, når vi skal lave aktiviteter i Arktis.

Der er behov for skrappe og bindende internationale aftaler om udvinding af råstoffer i de kommende blotlagte land- og havområder.

Der bør laves et internationalt forbud mod udvinding af olie og miljøskadelige råstoffer i Arktis. Det vil få omfattende konsekvenser for naturen, hvis der sker udslip i et klima, hvor forureningsbekæmpelsen vil være stort set umulig.

Jeg ser frem til arbejdet med den nye arktiske strategi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Juhl

Fhv. MF (EL)
lærer (Læreruddannelsen i Silkeborg 1979)