FN's Havretskonvention: Hvad man kan kræve?

Et hvert land kan kræve ret til ressourcerne på sin kontinentalsokkel. For at sætte en grænse for kystnationerne, indeholder FN Havretskonvention juridiske regler, for hvad en kontinentalsokkel er.

Den juridiske sokkel er defineret i FN Havretskonventions §76, og det dækker ikke over en kontinentalsokkel i geologisk forstand. Geologisk set er soklen kontinentets forlængelse ud under havet, medens den juridiske sokkel omfatter den del af havbunden, hvor en nation kan kræve eneret på ressourcerne. Derfor er der meget specifikke regler for, hvordan den juridiske sokkel er afgrænset. Men de bygger på ideen om en kontinentalsokkel.

Konventionen fastlægger kyststaternes jurisdiktion, sætter regler for udnyttelse og beskyttelse af ressourcer og regulerer sejlads og overflyvningsrettigheder. Derudover sætter konventionen visse regler for, hvordan havmiljøet skal beskyttes og retningslinjer for videnskabelig forskning i områderne. En juridisk kontinentalsokkel, der er fastlagt efter Kommissionens anbefalinger, kan ikke ændres.

Login