Kina bakker op om Arktisk Råd

Gennem Arktisk Råds mere end 21 år lange liv har adskillige ikke-arktiske lande haft mere eller mindre svært ved at acceptere, at rådet har manifesteret sig som det ledende tværnationale organ for reguleringen af Arktis. Det er nemlig kun de otte nationer med land eller vand nord for polarcirklen, der har sæde i rådet. Alle andre er henvist til at være observatører. Og kun hvis de otte lande vil have dem ind som observatører. Det har de otte lande egenhændigt bestemt.

Og det ser Kina nu ud til formelt at have accepteret. Det er i hvert fald hvad landet giver udtryk for i sin netop offentliggjorte arktis-strategi.

"China, as an accredited observer to the Arctic Council, highly values the Council’s positive role in Arctic affairs, and recognizes it as the main intergovernmental forum on issues regarding the environment and sustainable development of the Arctic. China stands by the commitments it made when applying to become an observer to the Council. It fully supports the work of the Council, and dispatches experts to participate in the work of the Council including its Working Groups and Task Forces," fremgår det af strategien.

Login