Speciale: Kortsigtet dansk Rusland-strategi i Arktis

Norge har en helt anden bevidsthed om Rusland, end vi har i Danmark. Nordmændene prioriterer dialog med russerne, engagerer sig i hyppig kontakt og er vant til at interagere med Rusland - både formelt og uformelt - hvorimod Danmark i eksempelvis arbejdet med Kontinentalsokkelprojektet har haft et snævert fokus på videnskabelig data frem for dialog. En kortsigtet strategi, der ikke fremstår særlig smart i forhold til den norske mere langsigtede tilgang.

Det er en af konklusionerne i et speciale på statskundskab på Københavns Universitet, der omhandler Danmark og Norges udenrigspolitik i forhold til Rusland i Arktis. Specialet er skrevet af Edith Lauglo Endsjø er BA i Statskundskab samt arktisk redaktør og tidligere chefredaktør for magasinet RÆSON.

God kemi
Edith Lauglo Endsjø har set på hvordan Danmark og Norge agerer overfor Rusland i forsøget på at opnå indflydelse ved at optræde som lobbyist.

Login