Usikkerhed om, hvad nordatlantisk pulje skal gå til

PULJE: Udmeldinger fra regeringerne har skabt usikkerhed om, hvad den vil bruge finanslovens særlige nordatlantiske pulje på. 

Flere af de nordatlantiske folketingsmedlemmer frygter, at den særlige nordatlantiske pulje på finansloven i år kommer til at gå til driftsopgaver, som ligeså godt kunne være finansieret af midler fra andre kasser.

Den nordatlantiske pulje blev opfundet af den tidligere VLAK-regering til at støtte specifikke projekter på Færøerne og i Grønland. Den nye S-regering har erklæret sig parat til at forhøje puljen fra 15 millioner kroner til 20 millioner kroner om året. Men samtidig har regeringen meddelt, at blandt andet de bedre lønvilkår for grønlandske politibetjente og fængselsbetjente, som de to grønlandske medlemmer af Folketinget længe har talt varmt for, vil blive taget fra den nordatlantiske pulje.

Spændetrøje for aktiviteter
Men at lade puljen finansiere driftsopgaver under ressortministerier vil være en uheldig sammenblanding, der sætter uhensigtsmæssige begrænsninger, påpeger det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Login