Debat

Birthe Rønn Hornbech til Venstre: Lad nu de træge landmænd mærke pisken

Venstre må vise mod og mandshjerte og sige det lige ud til deres vælgere i landbruget: Det er slut med at trække tiden ud, skriver Birthe Rønn Hornbech.

Jeg er hamrende træt af, at de politikere, der altid gør landbruget til syndebuk. Men jeg er ikke mindre træt af at høre på dem, der modsætter sig, at der stilles krav til landbrugserhvervet, skriver Birthe Rønn Hornbech. 
Jeg er hamrende træt af, at de politikere, der altid gør landbruget til syndebuk. Men jeg er ikke mindre træt af at høre på dem, der modsætter sig, at der stilles krav til landbrugserhvervet, skriver Birthe Rønn Hornbech. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Birthe Rønn Hornbech
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hvordan skal den politiske vision for landbruget se ud, spørger Altinget.

For en bybo, der hele livet har tjent en fed hyre ved at stå og snakke i retssalene og på Folketingets talerstol, kunne et letfærdigt svar være: "Jeg kræver, at landbruget giver mig lærken tilbage."

For lærken hører jeg næsten aldrig mere. De 180.000 landbrug i min studietid, er i dag afløst af nogle få tusinde. Den strukturændring har totalt ændret landskabet.

Agrene er, så langt øjet rækker, tilsået med samme afgrøde. De levende hegn og andre biotoper er næsten forsvundet. Konsekvensen ses tydeligt på plante-, dyre og insektliv.

Mange bondegårde er enten revet ned, eller befolket med byboere, der har lejet sig ind i de forladte bygninger. Et større antal postkasser vidner herom.

Temadebat

Hvordan skal den politiske vision for landbruget se ud?

I 2030-planen afslørede regeringen, at den har droppet idéen om at udarbejde en visionsplan for landbruget. Samtidig har debattører efterlyst en mere grundlæggende diskussion om erhvervets rolle i fremtidens Danmark.

Derfor spørger Altinget Fødevarer nu en række vigtige politiske stemmer: Hvordan bør den politiske vision for landbruget se ud? 

Læs de øvrige indlæg her

Om temadebatter:

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ønsker man at deltage i debatten, kan der skrives til debatredaktør Jeppe Højberg Sørensen.

Det skader at flytte CO2-udslippet til udlandet

Det gavner hverken verdens klima, dansk landbrug eller danske forbrugere at flytte CO2-udslippet til udlandet og derefter importere fødevarer fra lande, der har dårligere velfærd for både klima, mennesker og dyr.

Visionen er for mig, at hver eneste dansker, der jo er kunde hos dansk landbrug, og hver eneste landmand erkender, at landbruget er en af vores største naturforvaltere, og skal behandles som sådan.

Jeg er hamrende træt af, at den ene side i Folketingssalen altid gør landbruget til syndebuk. Jeg er ikke mindre træt af at høre på de politikere og de mest reaktionære landmænd, der modsætter sig, at der stilles krav til landbrugserhvervet, nu.

Vejen til klodens redning går hverken gennem generaliserende nedrakning af landbruget eller politiske foranstaltninger, der fører til endnu flere sammenlægninger, og i det hele taget gør det vanskeligere at fremstille nogle af verdens bedste fødevarer.

Det nytter ikke at fortabe sig i fortidens synder, som for eksempel planen fra 2015, hvor man gav plads til mere gødning og naivt forventede en formindsket kvælstofudledning.

Der er ikke tid til at hovere. Fortidens synder kan alene bruges som en lære, der forhindrer gentagelser af politikernes dumheder.

Læs også

Konsekvenser for hele menneskeheden

En vision for landbrug og klima tager for mig udgangspunkt i den livsforståelse, at vi alle er skabte og bærer på et fælles ansvar for den skabte jord.

Vi er undergivet naturlige biologiske processer og økologiske kredsløb.

Vi skal holde op med at bilde os ind, at vi kan tvinge naturen, uden at det får konsekvenser for hele menneskeheden.

Også politikere i partiet Venstre, der har base i landbruget, må vise mod og mandshjerte og sige det lige ud til deres vælgere i landbruget: Det er slut med at trække tiden ud.

Birthe Rønn Hornbech
Fhv. minister (V)

Der sker utrolig meget på forskningens område og mange landmænd har så længe, jeg husker, deltaget i eksperimenter til samlet gavn for klima, natur og produktion.

Der samarbejdes mellem visionære forskere, fremsynede landmænd og idérige kommuner.

Fremfor at bruge ressourcer på at fortælle, hvor forfærdeligt det hele er og udpege syndebukke, haster det med maksimalt at understøtte og opmuntre enhver gavnlig udvikling og afbureaukratisering.

Hvad nytter for eksempel alle lavbundsprojekterne, hvis ikke der hurtigt gives de nødvendige tilladelser og hurtigt udbetales, hvad der skal udbetales. 

Læs også

Klimamålene er for længst fastsat. De nås ikke ved at straffe et helt erhverv.

Tværtimod bør alle gode kræfter indenfor forskning, landbrug, kommuner og andre, der bidrager til gavnlig udvikling og smidigere samarbejde, opmuntres og belønnes.

Til gengæld må enhver nølen overfor dem, der ikke har fattet alvoren og ansvaret overfor fællesskabet, standse.

Også politikere i partiet Venstre, der har base i landbruget, må vise mod og mandshjerte og sige det lige ud til deres vælgere i landbruget: Det er slut med at trække tiden ud.

Det er slut med de dårlige undskyldninger. Det er slut med frivillighed for de forhåbentlig få landmænd, der kun kan se den vej, hønsene skraber.

Giv guleroden til de mange fremsynede og initiativrige, og lad de træge mærke pisken.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Birthe Rønn Hornbech

Fhv. minister (V), fhv. MF, fhv. vicepolitimester
cand.jur. (Københavns Uni. 1971)

0:000:00