Boligminister: "Det er klart, vi skal bygge mere i træ"

INTERVIEW: Boligministeren ser et stort potentiale i byggeri med træ. Udfordringen ligger i byggeriets årelange opfattelse af tegl som et overlegent materiale og forældede bygningsreglementer. Den vil han nu gøre op med.

Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Maria Neergaard Lorentsen

Boligmassen er en af de tungeste områder inden for klimaforurening. Ifølge EU-Kommissionen står byggesektoren alene for 40–50 procent af det globale ressourceforbrug.

"Byggeriet spiller en kæmpestor rolle i forhold til at nå vores klimamål. En del af det handler om materialerne, der bygges med, og som skal være mere klimavenlige," siger Boligminister (S) Kaare Dybvad.

Danmark halter bagud på træbyggeri
Træ er et af de mest klimavenlige byggematerialer og ses som en oplagt løsning mod en grønnere byggesektor.

Men selvom det danske boligbyggeri er steget med over 50 procent de sidste ti år, er træbyggeriet ikke fulgt med. Der bliver i dag brugt en mindre andel af træ ved boligbyggeri end for ti år siden.

Vi har en kultur i Danmark, hvor vi betragter tegl som et overlegent materiale.

Kaare Dybvad
Boligminister (S)

"Et sted, vi halter bagud på træbyggeri, det er etagebyggeri. Det er der ingen tvivl om. Jeg har lige siddet og studeret et 17 etagers træ-højhus nord for Oslo, det var fantastisk. Der skal vi være klart bedre," siger ministeren. 

Bygningsreglementets eksempelsamling fra 1999 gør det kompliceret at bygge træhuse i Danmark højere end fire etager, da det kræver et større dokumentationskrav.

"Vi er lige nu i gang med at opdatere eksempelsamlingen. På den måde gør vi det det billigere og lettere at bygge højere træbyggeri. Men det er klart, at det jo ikke vil revolutionere noget. 95 procent af byggeriet er jo ikke etagebyggeri."

Ministeren ser også en anden udfordring for træbyggeriet:

"Det hænger også sammen med, at vi har en kultur i Danmark, hvor vi betragter tegl som et overlegent materiale. Der skal vi jo overveje, hvordan vi fra politisk niveau kan være med til at ændre de opfattelser," siger Kaare Dybvad.

"Men det er klart, vi skal bygge mere i træ." 

Bæredygtighedskrav er et minimum
Boligministeren har meldt ud, at man i første omgang vil lave en frivillig bæredygtighedsklasse for byggeriet. Men blandt andre boligudviklere, rådgivere, og arkitekter har ytret ønske om, at politikerne stiller klare krav til byggeriet. Og man ved – eksempelvis fra kravene til varme og energi – at regulativer får udviklingen til at gå meget hurtigere.

Er det nok, at klassificeringerne er frivillige?

"Vi har gode erfaringer med at starte med frivillige krav og bagefter gøre dem obligatoriske. Men det er også en politisk forhandling. Som jeg ser det, er det frivillige bæredygtighedskrav et minimum," fortæller ministeren og referer til klimaforhandlingerne, der skal finde sted det kommende år.

I løbet af foråret skal boligministeren også holde en række dialogmøder med branchens aktører.

"Der er tonsvis af dygtige aktører på området. Der er mange, der er gået foran, og så er der nogle brancheorganisationer, som ikke er gået så langt, men som gerne vil op på det niveau, der vil blive forventet inden for et par år," siger han.

"Blandt grønne organisationer, virksomheder og forskere er der en masse gode erfaringer, vi skal have ind, før vi kan lægge os fast på, hvordan vi skal lave den grønne omstilling."

Mangel på uddannede træ-eksperter
Professor Michael Havbro Faber, organisationen Træ i Byggeriet og Ida Auken (R) påpeger, at der mangler viden på området. Man mangler forskning og ikke mindst uddannelse for, at træets potentiale som bæredygtigt materiale kan udnyttes. 

Vil I fokusere på uddannelse og forskning inden for træ i byggeriet som et led i den bæredygtige omstilling?

"Det, jeg hører, er, at der mangler bygningskonstruktører og ingeniører, der er uddannet i træbyggeri. Hvis man skal udvikle ordentlig træelementbyggerier i Danmark, så mangler der teknikere, som har indsigt i det. For det er noget, der ikke har været fokus på i en årrække, og det er vi nødt til at tage alvorligt." 

Ministeren understreger, at træ er vigtigt i den grønne omstilling:

"Hvis du tager ud i brokvartererne i København, er konstruktionen i de gamle bygninger bygget i træ. Det stoppede man med på et tidspunkt, fordi man kunne spare en masse penge på at bruge beton. På den måde er træbyggeriet at vende tilbage til noget, der var engang," siger ministeren og afslutter:

"Jeg tror, træ kommer til at betyde meget for muligheden for at nedbringe CO2-udslippet i vores byggeri."

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

0:000:00