Hård kritik af myndigheder: Mangel på oversættelse øger risiko for smittespredning

KOMMUNIKATION: Mange mennesker i landets udsatte boligkvarterer er ikke tilstrækkeligt oplyst om coronavirussen, da informationen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og danske medier primært er på dansk. Dermed risikerer man, at de ikke beskytter sig selv og andre nok, og at smitten spreder sig, mener en professor. 

I boligkvarteret Vollsmose bor der mange danskere med en anden etnisk baggrund end dansk.
I boligkvarteret Vollsmose bor der mange danskere med en anden etnisk baggrund end dansk.Foto: Asger Ladefoged
Cecilie Toft

I landets sociale boligbyggerier bor tusindvis af danskere, som mangler viden om, hvordan de skal agere for at undgå smittespredning af coronavirus. 

Det vurderer en professor i infektionsmedicin og formænd for boligforeninger fra to af landets udsatte boligområder.

For mens flertallet af danskere ikke kan gå på nettet eller tænde for tv'et uden at blive bombarderet med seneste nyt om corona og de nyeste vejledninger fra myndighederne, må et stort mindretal i Danmark selv opsøge informationerne. Mange hverken taler eller forstår basalt dansk, og blandt dem er der også en stor gruppe, som ikke kan læse eller begå sig på nettet.

De forstår dermed ikke de informationer, som danske medier bringer om virussen. Og det er problematisk, mener professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet Morten Sodemann, som også er overlæge på Odense Universitetshospital, hvor han dagligt er i kontakt med patienter, der ikke forstår dansk.

Konsekvensen er, at de ikke følger myndighedernes anbefalinger, og dermed udsætter de sig selv og andre for at blive smittet med coronavirus

Morten Sodemann
Professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet

”Konsekvensen er, at de ikke følger myndighedernes anbefalinger, og dermed udsætter de sig selv og andre for at blive smittet med coronavirus,” forklarer Morten Sodemann, som mener, at danske politikere og myndigheder bør se på det med ”alvorlige øjne”.

Han henviser til en rapport fra Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed, som viser, at mellem 160.000 og 190.000 borgere i Danmark slet ikke forstår dansk.

Morten Sodemann fortæller, at han dagligt er i kontakt med patienter, som stiller ham grundlæggende spørgsmål om coronavirussen, da de ikke forstår den information, danske medier og myndigheder fremlægger.

Bekymring i boligforeninger
Beboerrepræsentant for Vollsmose Thomas Skov Jensen mener også, der er grund til at være bekymret. Han peger på, at visse beboere får deres informationer om virussen gennem naboer, venner og familie. Og det er ikke altid pålidelige oplysninger, de får på den måde.

”I sådan en krisesituation er det afgørende, at alle i det danske samfund har adgang til informationer om coronavirus, men det er kun danskere, som forstår dansk, eller som kan bruge nettet, der har fuld adgang til information om, hvordan man beskytter sig mod virussen,” forklarer Thomas Skov Jensen.

Ifølge Morten Sodemann er det i strid med sundhedsloven at lade børn tolke for deres forældre.

“Børn kan ikke forstå de skriftlige informationer og må ikke være tolke. Regeringen forlader sig på, at de unge forklarer deres forældre om corona, men det er i modstrid med loven,” siger han.

Sundhedsstyrelsen har oversat materiale i form af blandt andet plakater og pjecer med fem gode råd for at undgå coronasmitte. De ligger tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Anbefalingerne er oversat til syv forskellige sprog blandt andet polsk, arabisk og somali.

Læs også

Men Sundhedsstyrelsen har kun ansvaret for, at anbefalingerne er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Børneinstitutioner og arbejdspladser i landets kommuner skal ifølge Sundhedsstyrelsens enhedschef Niels Sandø selv sørge for at hænge plakater op og dele pjecer ud til de borgere, som ikke taler dansk.

Og borgerne kommer ikke selv ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og finder plakaten digitalt. For mange af de mennesker, der har brug for oversættelse, specielt ældre, bruger ikke internettet, siger Muhammad Aslam, der er formand for beboerne i Mjølnerparken.

"Jeg er dagligt i kontakt med beboere, hvor vi blandt andet snakker om virussen. Og mange af de beboere, som ikke forstår dansk, bruger stort set kun Facebook til at få viden om virussen, og jeg stoler ikke på, at det altid er pålidelig viden, de får gennem Facebook. Samtidig bruger mange af de ældre beboere slet ikke internettet, og de får kun oplysninger om corona fra deres omgangskreds, som kan misinformere de ældre borgere. Så, ja, jeg er bekymret," siger han. 

Oversættelser er utilstrækkelige
Direktøren for Foreningen Nydansker, Torben Møller-Hansen, mener, at Sundhedsstyrelsens foreløbige oversættelser er ”utilstrækkelige”, og at styrelsen bør oversætte alt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside til så mange sprog som muligt. 

”Som princip bør alle have adgang til samme viden. Derfor bør man ikke træffe en beslutning, som resulterer i, at nogle informationer om coronavirus er oversættelsesegnet, mens andre oplysninger ikke er. Politikerne og myndighederne har pligt til, at alle forstår at agere efter dansk lov generelt og specielt i en situation som denne,” siger han og tilføjer, at det ikke ville koste statskassen mange penge at oversætte alle oplysninger om corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I sidste uge udtalte Mette Frederiksen på et pressemøde, at folk, der ikke kunne forstå dansk, selv måtte finde oversættelsesmuligheder, men siden er Sundhedsstyrelsen begyndt at oversætte coronapjecer til forskellige sprog.

Direktøren mener blandt andet derfor, at regeringen bruger coronavirussen som en anledning til at føre værdipolitik.

”Når man fra regeringens side vælger at begrænse, hvor meget information der skal oversættes, så signalerer man, at danskerne kun er dem, som snakker dansk, mens resten af landet befolkningsgrupper bliver overset,” siger Torben Møller-Hansen.

Professor Morten Sodemann tilføjer, at oplysningerne om coronavirussen burde oversættes til flere end syv sprog, og at Sundhedsstyrelsen burde kigge på andre oversættelsesmåder end skrift, da omkring 550.000 danskere, som både består af etniske minoriteter og etniske danskere, ifølge ham ikke kan læse.

Tesfaye: Frivillige gør en stor indsats
Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) tager ”selvfølgelig disse bekymringer alvorligt”.

”Det er meget vigtigt, at alle borgere i Danmark forstår myndighedernes anbefalinger og regeringens tiltag,” skriver han i mail til Altinget og fortsætter:

”Jeg ved, at frivillige allerede gør en indsats for at informere blandt indvandrere i Danmark. De skal have en stor tak. Det arbejde vil jeg som integrationsminister meget gerne være med til at understøtte. Jeg er derfor ved at se på, hvad vi kan gøre, som vil virke så hurtigt og effektivt som muligt.”

V: Youtube-videoer skal hjælpe nydanskere
For at sikre, at så mange etniske minioritetsgrupper, heriblandt nydanskere, bliver oplyst om, hvordan de skal håndtere coronavirussen, foreslår Venstres socialordfører, Anni Matthiesen (V), at man laver youtubevideoer, som skal vise, hvordan danskerne i praksis beskytter sig mod coronavirus.

Men videoerne skal laves på dansk, mener hun: ”Stort set alle, som er fra en yngre generation, kan bruge en computer, og så kan teenagesønnen give informationerne videre til forældrene, hvis ikke de forstår information på dansk,” lyder det fra Anni Matthiesen.

Derudover mener Anni Matthiesen, at man fra myndighederne og politisk side bør udforme coronapjecer på flere sprog. Pjecerne kan de kommunalt ansatte fordele i borgernes postkasser, så de mennesker, der ikke bruger en computer, kan få adgang til viden om virussen.

Men Anni Matthiesens forslag møder kritik fra professor, Morten Sodemann: ”Jeg mener ikke, at youtubevideoer kan løse problemet alene. For man kan ikke regne med, at en teenagesøn kan oversætte så vigtige oplysninger omkring en virus korrekt, og på den måde risikerer de her mennesker at modtage forkerte oplysninger om virussen,” siger han.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anni Matthiesen

MF (V), børne- og undervisningsordfører, handicap- og turismeordfører
HH (Esbjerg Handelsskole 1985), diplomuddannelse (Danmarks Forvaltningshøjskole 2003), Studentereksamen STX (Grindsted Gymnasium 1983)

Camilla Fabricius

MF (S), socialordfører, ordfører for kvindesygdomme, næstforperson, §71-udvalget
Lærer

Muhammad Aslam

Beboerformand, Mjølnerparken

0:000:00