Dag 3 i byretten: Skaarup modsiger Messerschmidts nye forklaring

For anden gang sidder Morten Messerschmidt på anklagebænken i en sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Altinget er med i byretten på Frederiksberg og samler det vigtigste til dig her.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Katrine Falk Lønstrup

Er Morten Messerschmidt skyldig i at have svindlet med EU-midler og begået dokumentfalsk eller ej?

Det er de spørgsmål, som Retten på Frederiksberg de kommende uger skal tage stilling til.

Det er anden gang, DF-formanden sidder på anklagebænken i sagen. For halvandet år siden fik han seks måneders betinget fængsel i byretten i Lyngby. Messerschmidt ankede straks dommen, men tre måneder senere vurderede Østre Landsret, at sagen skulle gå om, fordi der blev sået tvivl om dommerens upartiskhed.

Fakta

Meld- og Feldsagen kort fortalt

I den såkaldte Meld- og Feldsag er Morten Messerschmidt tiltalt for svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

Sagen begynder at rulle i 2015, da Messerschmidts daværende kollega i EU-Parlamentet Rikke Karlsson melder sig ud af Dansk Folkeparti. Det gør hun i protest mod Morten Messerschmidt, som hun påstår, har nægtet hende indsigt i de økonomiske forhold i Meld og Feld. Meld var det parti i EU-parlamentet, som DF var en del af. Feld var en EU-fond knyttet til Meld-gruppen.

EU's antisvindelenhed, Olaf, konkluderer i 2019, at 4,5 millioner kroner fra Meld og Feld er brugt ulovligt i blandt andet Dansk Folkeparti. DF har siden tilbagebetalt et millionbeløb til EU-Parlamentet.

I 2021 tiltaler Bagmandspolitiet Messerschmidt for at have misbrugt små 100.000 kroner på et DF-sommermøde i 2015. Sagen mod DF-formanden føres ved Retten på Frederiksberg.

Læs mere her.

I løbet af 12 retsdage vil sagen igen blive belyst. Denne gang blandt andet med en række nye vidner, der ikke sad i vidneskranken i 2021. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf til DF-formanden, mens Messerschmidt går efter at blive frifundet.

Altinget følger retssagen, og vi bringer hver dag det vigtigste lige her. 

Dag 3

Hvad skete der? 

Det var første dag med vidneudsagn, og fem vidner var indkaldt: Wolfgang Herzig, der er chef i Europa-Parlamentets interne revisionsenhed DG Finance, Jeanie Nørhave, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Jan-Erik Messmann, der var folketingsmedlem for DF fra 2015 til 2019. 

Alle undtagen Jan-Erik Messmann vidnede også i 2021, og flere af forklaringerne fra dengang gik igen på Frederiksberg. 

Det gjaldt ikke mindst i Jeanie Nørhaves afhøring. Hun var personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti tilbage i 2015, og det var hende, der underskrev den omstridte kontrakt mellem Meld og Color Hotel Skagen, som om hun var repræsentant for Color Hotel i Skagen. 

Jeanie Nørhave, der nu er blevet ansat i Danmarksdemokraterne, gentog tirsdag, at hun ikke havde nogen anelse om, hvad hun skrev under på. Hun fik at vide af den EU-medarbejder, der også er tiltalt, at hun skulle skrive under "her og nu", og at det var en "ren formalitet". Han var en "betroet medarbejder", så hun havde ingen grund til at tro, at hun gjorde noget forkert, lød forklaringen. 

Morten Messerschmidts forsvarer var især interesseret i at vide, om Messerschmidt alene kunne bestemme, hvad der skulle ske på sommergruppemødet. Det afviste Jeanie Nørhave. Det var noget, der skulle ”cleares” med DF’s ledelse.

Og netop hvad partiledelsen vidste om det påståede EU-arrangement, var noget, som flere af afhøringerne tirsdag kredsede om. 

Hvad var det vigtigste?

Spørgsmålet om, hvad Dansk Folkepartis ledelse vidste om Meld-konferencen. Og især daværende gruppeformand Peter Skaarup, som Morten Messerschmidt – i modsætning til den under første retssag i 2021 – nu peger på som initiativtager til EU-konferencen i Skagen. 

Det afviste Skaarup under tirsdagens afhøring. 

"Jeg kan godt se, det er blevet sagt sådan, at det var min idé. Det var det ikke," lød det resolut fra Skaarup, da anklagerne henviste til, at Messerschmidt har hævdet, at han skulle have spurgt, om de kunne lave "sådan et EU-seminar igen".

Og ligesom i Retten i Lyngby undsagde Peter Skaarup grundlæggende Morten Messerschmidt: Han afviste at have deltaget i et Meld-arrangement i forbindelse med sommergruppemødet, og han kunne ikke huske tidligere at have talt med hverken Morten Messerschmidt eller Kristian Thulesen Dahl om et sådant arrangement.  

Heller ikke forelæggelsen af den hidtil ukendte lydfil fra sommergruppemødet, hvor man hører Morten Messerschmidt henvise til et "EU-seminar", der var blevet afholdt dagen inden, fik en klokke til at ringe hos Skaarup. Faktisk sagde optagelsen ham "simpelthen" intet. 

Der var i det hele taget meget, Peter Skaarup ikke kunne huske. Han kendte knap nok til Meld og kunne end ikke rigtigt huske, at Dansk Folkeparti var medlem af Meld. Det fik en ellers behersket Messerschmidt til at himle med øjnene, ryste på hovedet og straks hviske noget til sin advokat.

Også tidligere DF-formand Kristian Thulesen Dahl, der sad på posten fra 2012 til 2022, blev bedt om at forholde sig til den nye lydfil. Heller ikke han havde "nogen erindring om", at Morten Messerschmidt skulle have omtalt et EU-seminar. 

Da Thulesen Dahl vidnede i Retten i Lyngby, afstod han fra klart at sige, om der i 2015 var et Meld-arrangement eller ej. Men da anklagerne tirsdag spurgte den tidligere partiformand, om der efter hans opfattelse blev afholdt en Meld-konference på sommergruppemødet i 2015, var svaret anderledes klart:  

"Nej, det mener jeg ikke, det gjorde."

Det var egentlig planen at afholde et Meld-arrangement i 2015, ligesom man gjorde i 2014. Men det skete ikke, uddybede Thulesen Dahl. Det endte i stedet som et klassisk sommergruppemøde. Forsvarer Peter Schradieck ville herefter vide, om det var tænkeligt, at Peter Skaarup ikke var involveret i de drøftelser? 

"Nej, det vil jeg gå ud fra, at alle har været bekendt med," svarede Thulesen Dahl.

Hvorfor er det vigtigt? 

Den tidligere gruppeformand, Peter Skaarup, var ansvarlig for at arrangere det centrale sommergruppemøde i 2015. Og han afviser fortsat at have kendskab til, at der blev afholdt en EU-konference, sådan som Morten Messerschmidt hævder. 

Hans vidneforklaring var noget, som retten lagde "særlig vægt" på, da Messerschmidt blev dømt for halvandet år siden. 

Derfor tyder meget på, at spørgsmålet om, hvad DF-ledelsen – og altså især Peter Skaarup – vidste, vil blive afgørende for Morten Messerschmidts forsvar de kommende uger. Og at det tilsyneladende handler en hel del om at skubbe ansvaret for alt, hvad der foregik i 2015, længere op i systemet i Dansk Folkeparti.

Hvad skal der ske næste gang? 

Torsdag 2. december klokken 9.30 fortsætter retssagen med afhøringer af flere vidner. 

Dag 2

Hvad skete der?

Det var en rolig Morten Messerschmidt, der ulasteligt klædt i et koksgråt jakkesæt og en sort rullekrave indtog vidneskranken og svarede på spørgsmål fra først specialanklager Andreas Myllerup Laursen og efterfølgende de to forsvarere.

Stemningen var afdæmpet, grænsende til tør. Og Morten Messerschmidt talte langsomt, holdt lange pauser og kom ofte med svar, der var noget længere end, hvad anklagerne efterspurgte. "Korte svar, korte svar," afbrød specialanklageren.

Både Andreas Myllerup Laursen og Messerschmidts forsvarer, Peter Schradieck, ville vide, hvor meget EU der var på programmet på den omstridte EU-konference i Skagen, som jo var en forudsætning for, at DF kunne opnå EU-midlerne gennem Meld. Var det én hel dag? Eller spredt over flere? Og hvilke emner blev diskuteret?

Fakta

Sagens hovedpersoner

Tiltalte er Morten Messerschmidt og en tidligere DF-medarbejder, der har været assistent for Messerschmidt.

Morten Messerschmidts forsvarer er Peter Schradieck, Andro Vrlic er forsvarer for den tidligere DF-medarbejder.

Anklagemyndigheden repræsenteres af specialanklager Andreas Myllerup Laursen og anklager Rasmus Maar Hansen.

Der er to juridiske dommere og tre lægdommere ved retssagen. Og retsformanden er Søren Hafstrøm.

Anklagerne hæftede sig ved især programmet, som der blev fremvist to versioner af. Det ene program blev sendt til Meld, mens det andet var en del at den invitation til sommergruppemødet, der blev sendt til Dansk Folkepartis folketingsgruppe. Hvorfor var de to programmer ikke ens, spurgte anklagerne.

Det kunne godt have været mere præcist, medgav Messerschmidt. Men det var ikke hans ansvar, forklarede han videre. Det regnede han med, at Peter Skaarup eller Jeanie Nørhave havde styr på.

"Det er ikke for at være arrogant. Men jeg har altså ikke tid til at sidde og lave dagsordener. Det er det, jeg har folk til," lød det en smule spidst fra Messerschmidt, da han med det ene bryn hævet vendte sig mod specialanklager Andreas Myllerup Laursen.

Og da anklageren efterfølgende forholdte Messerschmidt den omstridte kontrakt mellem Color Hotel Skagen og Meld, der har Messerschmidts underskrift, var forklaringen omtrent den samme: Han havde så travlt, at han langt fra kunne nå at læse alle de dokumenter, han skrev under på.

Det var velkendte svar, som Messerschmidt også gav i Retten i Lyngby. Og det var langt de fleste af Messerschmidts forklaringer faktisk, altså velkendte. Men ikke alle.

For en time inde i afhøringen hævdede Morten Messerschmidt pludselig, at det ikke var ham selv, men den daværende gruppeformand, Peter Skaarup, der foreslog, at man – igen – skulle afholde en EU-konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Det er første gang, vi har hørt, at det skulle være Peter Skaarup, der kom med den forespørgsel.

Hvad var det vigtigste?

Morten Messerschmidts nye forklaring om, at det var Peter Skaarup, der tog kontakt med henblik på at få arrangeret en EU-konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

Som Morten Messerschmidt forklarede det, skete det i en pause på et møde i Dansk Folkepartis koordinationsudvalg, hvor Skaarup hev fat i Messerschmidt:

"Øhm, duuu… tror du, kunne vi ikke lave sådan et EU-seminar igen?," gengav Messerschmidt med en monoton imitation af Peter Skaarup.

Han gjorde det på sin helt særlige Peter Skaarup-måde, fulgte Messerschmidt op.

"Det er derfor, jeg husker det."

Læs også

Hvorfor er det vigtigt?

Når Morten Messerschmidt hævder, det var Peter Skaarups idé, afviger det fra den forklaring, han afgav i Retten i Lyngby tilbage i 2021. Da Messerschmidt der blev spurgt, om det var ham, der tog initiativ til EU-konferencen i Skagen, svarede han bekræftende.

Og da han blev spurgt ind til det i en af sine afhøringer hos Bagmandspolitiet, kunne han ikke huske, hvem det var. Det undrede specialanklager Andreas Myllerup Laursen. For hvorfor er forklaringerne ikke ens? Og hvordan kunne Morten Messerschmidt pludselig huske noget, som han tidligere ingen erindring havde om?

Messerschmidt selv afviste, at der skulle være forskelle i forklaringerne.

"Jeg ved ikke, hvordan der er refereret. Men jeg kan huske, hvad jeg har sagt," lød det spidst fra Messerschmidt, der heller ikke fandt det mærkeligt, at han ikke tidligere kunne huske Skaarups forespørgsel.

Det er noget, "der er faldet på plads", efter han har læst op på sagen, hørt nye lydfiler og se nye mails, forklarede Messerschmidt.

Peter Skaarup, der siden har forladt Dansk Folkeparti og nu er medlem af Danmarksdemokraterne, vil ikke kommentere på de nye informationer fra Morten Messerschmidt, da han selv skal vidne senere i den her sag.

Men da han vidnede i Retten i Lyngby, afviste han at have deltaget i en EU-konference i løbet af DF’s sommergruppemøde.

Vi ved endnu ikke, hvilken betydning den nye oplysning vil få. Men alt tyder på, at det vil være en del af Messerschmidts forsvar. Messerschmidt har i hvert allerede nu mere end antydet, at flere af vidnerne fra sagen i Lyngby talte usandt.

Hvad sker der næste gang?

Næste retsmøde er tirsdag 29. november klokken 9.30, hvor det er forventet, at afhøringen af vidner skal begynde.

Vi ved endnu ikke, hvilke vidner der bliver indkaldt tirsdag. Dog ved vi allerede nu, at følgende vil blive indkaldt på et tidspunkt i løbet af sagen: Peter Skaarup, Kristian Thulesen Dahl, Anders Vistisen, Peter Kofod, Rikke Karlsson, Martin Henriksen og Jeanie Nørhave. 

Dag 1

Hvad skete der?

Først skulle specialanklager Andreas Myllerup Laursen og de to forsvarere, Andro Vrlic og Peter Schradieck, gennemgå de mest væsentlige dokumenter i den omfattende sagsmappe. Det drejede sig om alt fra referater fra generalforsamlinger og kontrakter til mødedagsordener og en lang række e-mails. Og det tog timer.

Især et dokument, som vi allerede kender til, blev flere gange fremhævet: Den kontrakt mellem Meld og Color Hotel Skagen, der blev indgået i forbindelse med den EU-konference, som angiveligt skulle være blevet afholdt som del af Dansk Folkepartis sommergruppemøde i august 2015, og som Messerschmidt fik knap 100.000 kroner i støtte til fra EU.

Det er den kontrakt, der over for EU er blevet brugt til at dokumentere udgifterne til den påståede EU-konference – og det er det afgørende dokument i anklagen om dokumentfalsk. For hvorfor er det Jeanie Nørhave, der var administrations- og personalechef i Dansk Folkeparti, der har underskrevet kontrakten, som var hun repræsentant for Color Hotel i Skagen? Det spørgsmål har både anklager og de to forsvarere allerede været omkring flere gange.

Som del af forelæggelsen blev der også afspillet to lydfiler, som tilsyneladende er blevet optaget af en tidligere medarbejder i DF. En lydfil fra sommergruppemødet i 2015 og en fra en generalforsamling i Meld i 2015. Ingen af de lydfiler var en del af den første retssag.

Morten Messerschmidts tidligere assistent, der ikke var med under retssagen i 2021, afgav forklaring som den første af de to tiltalte. Og han erkendte, at "han da godt kan se", at det "ser lidt mærkeligt ud" med underskriften fra Jeanie Nørhave. Men han handlede ikke "i forbryderisk øjemed", som han sagde flere gange.

Hvad var det vigtigste?

Fremlæggelsen af de to hidtil ukendte lydfiler.

På den ene lydfil fra sommergruppemødet i Skagen hører man Messerschmidt sige, at gruppen dagen forinden var til EU-seminar, "ligesom vi var sidste år, organiseret af vores europæiske parti".

Den anden lydfil er optaget på en generalforsamling i Meld i 2015, hvor Morten Messerschmidt er formand. Og den afslører stor uenighed mellem netop Messerschmidt og den tidligere DF’er Rikke Karlsson, der tilbage i 2015 gjorde opmærksom på muligt regnskabsrod i Meld og Feld, og som senere skal vidne i den her sag. På lydfilen kan man høre de to diskutere de aktiviteter, der er blevet afholdt i Meld i 2015, hvor Morten Messerschmidt blandt andet refererer til "vores sommerkonference".

Hvorfor er det vigtigt?

Allerede inden Morten Messerschmidt mødte i Retten på Frederiksberg, annoncerede han en ny, offensiv strategi. Og det er de to skjult-optagede lydfiler en del af. For det er forventet, at lydfilerne vil blive en del af Morten Messerschmidts forsvar. Som Messerschmidt allerede har udtalt, kan de måske "hjælpe erindringsevnen lidt på vej" hos nogle vidner. Og potentielt kan de være med til at afgøre, om der blev afholdt en EU-konference eller ej, og om Messerschmidt dermed har svindlet med EU-midler.

Hvad skal der ske næste gang?

Fredag 25. november klokken 9.00 fortsætter retssagen. Og det er forventet, at det vil blive med en afhøring af den tiltalte Morten Messerschmidt, der formentlig vil tage det meste af dagen.

Dagens anbefaling

Hvem er Morten Messerschmidt, hvis fremtid igen ligger til afgørelse i en retssal? Det tegner Altingets politiske redaktør, Esben Schjørring, et portræt af. Og det synes jeg, du skal læse. Du kan finde det lige her. 

Fakta

Oversigt over vidner

Wolfgang Herzig var og er fortsat chef i Europa-Parlamentets interne revisionsenhed DG Finance, som var de første til at undersøge Melds økonomiske aktiviteter. 

Jeanie Nørhave var personale- og sekretariatschef i Dansk Folkeparti fra 2006 til marts 2022. I september 2022 blev hun i stedet ansat i en tilsvarende stilling i Danmarksdemokraterne. 

Kristian Thulesen Dahl var formand for Dansk Folkeparti fra 2012 til januar 2022. Han har nu meldt sig ud af Dansk Folkeparti, forladt politik og i stedet fået et job som direktør i Aalborg Port. 

Peter Skaarup var gruppeformand i Dansk Folkeparti fra xx til xx. I juni 2022 meldte han sig ud af Dansk Folkeparti og ind i Danmarksdemokraterne, hvor han nu er konstitueret gruppeformand. 

Jan-Erik Messmann var folketingsmedlem for Dansk Folkeparti fra 2015 til 2019 og er fortsat medlem af partiet. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Messerschmidt

Partiformand (DF), MF
cand.jur. (Københavns Uni. 2009)