Europa-Parlamentet blåstempler direktivet om EU-mindsteløn

Efter godkendelsen er den danske regerings muligheder for at få stoppet direktivet ved at være udtømte.

”Vi har fra starten ment, at det var et forkert redskab at lovgive om mindsteløn, fordi vi i Danmark som i Sverige har kollektive aftaler,” sagde Peter Hummelgaard i juni.
”Vi har fra starten ment, at det var et forkert redskab at lovgive om mindsteløn, fordi vi i Danmark som i Sverige har kollektive aftaler,” sagde Peter Hummelgaard i juni.Foto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix
Rasmus Straka Skjødt

Det omstridte direktiv om fælles mindsteløn i EU har tirsdag fået grønt lys af Europa-Parlaments beskæftigelsesudvalg. Det beretter Ritzau ifølge Policywatch.

Modstanderne af direktivet, som tæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), må derfor se i øjnene, at mulighederne for at stoppet direktivet er ved at være udtømte.

Direktivet skal efter planen vedtages endeligt på et rådsmøde i efteråret, hvor beskæftigelsesministeren planlægger, at Danmark sammen med Sverige stemmer imod. Men den nordiske modstand er i sig selv ikke nok til at bremse aftalen, der kan vedtages med kvalificeret flertal.

Det får nu Enhedslistens europaparlamentariker, Nikolaj Villumsen, til at kræve, at den danske og den svenske regering kommer på banen. Han mener, at landene er nødt til at anlægge et såkaldt annullationssøgsmål, som vil kunne få EU-Domstolen til ugyldiggøre direktivet som værende i strid med EU-traktaten.

"Det er helt forkert at EU på denne måde tilraner sig magt over lønområdet. Ikke alene er det dybt bekymrende, det er også, helt klart, i strid med EU-traktaten, der specifikt forbyder EU at blande sig i lønfastsætning. Derfor kan det heller ikke accepteres, at det er blevet presset igennem," siger han i en pressemeddelelse.

Forslaget om mindstelønnen blev fremsat i 2020 af EU-Kommissionen, som efterfølgende har oplevet voldsom modstand. Kritikerne har ment, at EU ikke skulle fastsætte regler på et område, som arbejdsmarkedets parter varetager i Danmark, men kommissionsformand Ursula von der Leyen har lovet, at "det vil alt sammen ske i fuld respekt for de nationale traditioner og arbejdsmarkedets parters autonomi".

Ud over Europa-Parlamentet, som formelt godkendte direktivet tirsdag, skal EU-Rådet også lave en formel godkendelse, før aftalen vil kunne træde i kraft. Rådet vil efter planen godkende forslaget i september eller oktober.

Tiden bliver derfor knap, hvis den danske stat skal anlægge et annullationssøgssmål, som Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten foreslår. Det skyldes, at i henhold til EU-traktatens artikel 263 skal søgssmålet anlægges inden for to måneder fra offentliggørelsen i EU-Tidende.

Peter Hummelgaard fastslog i juni, at han vil lade alle muligheder forblive på bordet – inklusive en sag ved EU-Domstolen. Han udtalte, at "vi har fra starten ment, at det var et forkert redskab at lovgive om mindsteløn, fordi vi i Danmark som i Sverige har kollektive aftaler".

Altinget har efterspurgt en kommentar fra Peter Hummelgaard gennem Beskæftigelsesministeriet, som ikke er vendt tilbage.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nikolaj Villumsen

MEP (EL), næstformand, Venstrefløjsgruppen, Europa-Parlamentet
BA.mag. i historie (Københavns Uni. 2009)

Peter Hummelgaard

Justitsminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

0:000:00