Overblik: Her er forsvarsaftalen

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der blandt andet skal sikre flere penge til Forsvaret på både kort og lang sigt. Du får overblikket her.

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Maja Hagedorn

Et milliardløft af Forsvaret, en folkeafstemning om et EU-forbehold og et farvel til russisk gas.

Det er nogle af elementerne i en ny aftale, som regeringen sammen med Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF søndag har indgået.

Aftalen har fået det mundrette navn "Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik". Du kan dykke ned i indholdet her. 

Læs også

En styrkelse af Forsvaret til håndtering af Ruslandskrisen

Der vil afsættes en generel reserve på 3,5 milliarder kroner årligt i 2022 og 2023. Det skal gå til "aktuelle økonomiske ubalancer i Forsvaret, forhøjet beredskab, afledte indsatser, styrket diplomati, og en humanitær indsats".

Nato-mål skal indfries

Inden udgangen af 2033 Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed "varigt" udgøre to procent af bruttonationalproduktet inden udgangen af 2033.

Den aftale på et Nato-topmøde i Wales i 2014, som målet om de to procent stammer fra, rummer også et mål om, at en given andel af forsvarsbudgettet skal gå til investeringer i nyt materiel. Aftalepartierne er enige om, at begge mål skal opfyldes.

Afskaffelse af forsvarsforbeholdet

Onsdag 1. juni 2022 afholdes en folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Det betyder blandt andet, at Danmark ikke deltager i militære EU-missioner og i udvikling og anskaffelse af militær kapacitet i EU-regi.

Aftalepartierne anbefaler at ja til at afskaffe forbeholdet.

Uafhængighed af russisk gas

Der skal iværksættes initiativer, der yderligere udfaser gas, så Danmark bliver uafhængig af russisk gas.

Derudover skal der i 2022 undersøges, hvad mulighederne er for blandt andet midlertidigt at øge gasindvinding i Nordsøen og øge anvendelse af biogas.

Konkrete tiltag skal hurtigst muligt drøftes med afsæt i et kommende energi- og forsyningsudspil.

Finansiering

Danmark skal i en periode køre med underskud på den strukturelle saldo for at kunne øge forsvarsudgifterne til to procent af bruttonationalproduktet.

Aftalepartierne er enige om at revidere budgetloven med henblik på at øge grænsen for det strukturelle underskud i budgetloven til en procent af bruttonationalproduktet.

Du finder hele aftalen her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

0:000:00