Her er asylaftalen mellem Danmark og Rwanda

Rwanda er det eneste land, som offentligt har været åben over for at samarbejde med Danmark om asyllejre. Altinget kan nu fremlægge indholdet af en ny aftale mellem Danmark og Rwanda.

Foto: Foto fra Rwandas udenrigsministerium
Maja Hagedorn

Danmark vil betale Rwanda for at udvikle landets asylsystem. Og danske myndigheder skal hjælpe det afrikanske land med at styrke grænsekontrollen, blive bedre til at hjemsende flygtninge og bekæmpe menneskesmugling.

Det fremgår af en samarbejdsaftale om asyl og migration, som to danske ministre i slutningen af april indgik med regeringen i Rwanda, der som det eneste land offentligt har været åben for at indgå et samarbejde med den danske regering om at oprette asyllejre.

Regeringen i Danmark har i en uge holdt aftalen hemmelig, men Altinget kan nu løfte sløret for indholdet af den syv sider lange aftale.

(Opdatering: onsdag morgen valgte regeringen at offentliggøre aftalen på Udenrigsministeriets hjemmeside)

 

Det nuværende asylsystem er uretfærdigt og uetisk, fordi det opmuntrer kvinder, børn og mænd til at begive sig ud på farlige rejser langs flygtningeruterne, mens menneskesmuglere tjener formuer

Fra aftale mellem Danmark og Rwanda om øget samarbejde
 

Ifølge aftalen skal det uforpligtende samarbejde mellem Danmark og Rwanda foreløbigt vare i tre år.

Det danske ønske om at oprette et modtagecenter for asylansøgere nævnes i aftalen som netop et ønske, men ikke som en konkret plan, Rwanda har forpligtet sig til.

“Målet med aftaleprotokollen er at udvikle det bilaterale samarbejde om asyl og migration inden for internationale standarder,” står der i aftalen, der er underskrevet af udlændingeminister Mattias Tesfaye, minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen samt Manasseh Nshuti, der er statssekretær med ansvar for østafrikanske anliggender i det rwandiske udenrigsministerium.

Men det er "også den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgninger finder sted uden for EU for at bryde med det nuværende asylsystems negative incitamentsstruktur”, fremgår det af aftalen.

”Det nuværende asylsystem er uretfærdigt og uetisk, fordi det opmuntrer kvinder, børn og mænd til at begive sig ud på farlige rejser langs flygtningeruterne, mens menneskesmuglere tjener formuer. Der er behov for at finde nye måder at håndtere udfordringerne med migration ved at fremme et mere retfærdigt og mere humant system, der bygger på en samlet tilgang,”, hedder det i aftalens indledning.

Læs også

Så sent som på et samråd i Folketinget tirsdag eftermiddag afviste udlændingeminister Mattias Tesfaye at oplyse om indholdet af aftalen mellem Danmark og Rwanda. Ifølge ministeren er Danmark i kontakt med ”en håndfuld lande”, der muligvis kan blive partnere i oprettelsen af et kommende modtagecenter for asylansøgere.

Danmark tager kvoteflygtninge

Regeringens ambition er, at stort set alle asylansøgere, der når frem til den danske grænse, skal flyves til et modtagecenter og opholde sig der, mens deres sag behandles – og også forblive der, hvis de får tilkendt asyl.

Det vil ikke være en gratis omgang for Danmark at indgå en sådan samarbejdsaftale, har Tesfaye flere gange understreget. En del af betalingen kunne være mere udviklingsbistand, stærkere diplomatisk repræsentation eller udvekslingsprogrammer.

 

Samarbejdet kan også omfatte at bekæmpe illegal indvandring, ulovlig menneskehandel og menneskesmugling

Fra aftale mellem Danmark og Rwanda om øget samarbejde

I aftalen mellem Danmark og Rwanda – der ikke er bindende – bliver både en større økonomisk støtte og udveksling nævnt.

“Samarbejdet kan også omfatte at bekæmpe illegal indvandring, ulovlig menneskehandel og menneskesmugling samt teknisk assistance fra eksperter fra Danmark og udvekslingsprogrammer mellem Danmark og Rwanda,” står der blandt andet i aftalen.

Det står samtidig klart, at Danmark allerede det seneste års tid har styrket samarbejdet med Rwanda: Blandt andet har Danmark modtaget 200 kvoteflygtninge fra lejre i landet, ligesom regeringen har brugt 21 millioner kroner på at støtte rwandiske myndigheders indsats med at hjælpe flygtninge og asylansøgere evakueret fra detentionscentre i Libyen. 

Aftalen er én af to ikke-bindende aftaler, der blev underskrevet under det danske besøg i Rwanda. Den anden aftale “udtrykker gensidig interesse i øgede politiske konsultationer på en række områder – blandt andet de økonomiske bånd mellem de to lande, turisme og fremme af menneskerettigheder

Danmark og Rwanda deler værdier

I pressemeddelelse i sidste uge oplyste udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, at han betragter Rwanda som en oplagt partner for Danmark, fordi de to lande langt hen ad vejen deler værdier:

"Rwanda og Danmark har en række fælles prioriteter. Derfor er vi nu i gang med at drøfte det fremtidige samarbejde. De to aftaler udgør et stærkt fælles udgangspunkt for et styrket samarbejde mellem to små lande, der gerne leder ved eksemplets kraft."

"Det kunne for eksempel være om den grønne dagsorden, fremme af kvinders rettigheder og menneskerettigheder, adgang til solenergi eller jobskabelse for unge. Vi skal bruge det næste stykke tid på at drøfte mulige konkrete områder, hvor vi har gensidig interesse i at øge vores samarbejde. Det ser vi frem til," lyder det fra ministeren.

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal gøre det muligt at oprette modtagecentre i lande uden for EU. Det forslag, L 226, bliver førstebehandlet i Folketinget torsdag. 

 

Denne artikel er opdateret med oplysningen om, at Udenrigsministeriet har valgt at offentliggøre de to aftaler

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Flemming Møller Mortensen

MF (S), klosterforstander, Aalborg Kloster fhv. minister for udviklingssamarbejde og for nordisk samarbejde
Sygeplejerske (Sygeplejeskolen i Aalborg 1988), salgsuddannet (AstraZeneca 2004)

0:000:00