Læs Puk Elgårds brev til den kommende socialminister: Derfor kunne jeg ikke få det til at hænge sammen i Børnerådet

Efter blot fem måneder forlod Puk Elgård rollen som forkvinde for Børnerådet på grund af utilfredshed med arbejdsbetingelserne og rådets ressourcer. Sammen med sin opsigelse sendte hun et brev til den kommende minister, hvor hun opfordrer til at styrke Børnerådet markant. Altinget kan efter en aktindsigt nu bringe brevet her.

Puk Elgård tiltrådte stillingen som formand for Børnerådet 1. juni 2022. Hun forlod posten igen 13. november 2022 på grund af utilfredshed med arbejdsbetingelserne.
Puk Elgård tiltrådte stillingen som formand for Børnerådet 1. juni 2022. Hun forlod posten igen 13. november 2022 på grund af utilfredshed med arbejdsbetingelserne.Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Andreas WindSimon Lessel

Altinget har fået aktindsigt i Puk Elgårds brev til socialministeren. Læs brevet her:

Kære minister

Tillykke med din nye post. Du har fået noget af det allervigtigste, vi som samfund har, i dine hænder, nemlig børnene!

Jeg håber, at du og den ny regering vil tage børneområdet alvorligt, og at du vil forpligte både din egen og kommende regeringer på, at al lovgivning i Danmark lever op til FN’s Børnekonvention.

Jeg har i det halve år, jeg har været forkvinde for Børnerådet, talt med rigtig mange børn, besøgt forskellige organisationer og institutioner, snakket med embedsfolk og fagfolk i såvel Danmark som internationalt. Det har givet mig læring og oplevelser, jeg aldrig vil glemme. 

Læs også

De børn, jeg har talt med, som er i klemme i systemet, har mistet troen på, at de kan få hjælp. De føler ikke, de bliver hørt. Jeg har oplevet, at de løsninger og rammer, vi giver vores børn og unge, ofte er fragmenterede og kortsigtede og ind i mellem bare symptombehandling af dybereliggende strukturelle samfundsproblemer. Det er ikke nok, hvis vi skal sikre børns rettigheder og trivsel.

Der er brug for en samlet strategi på tværs af hele børneområdet, som ikke bare bygger på enkeltsager eller emner, der markerer sig i tiden. Og så skal børnene inddrages i alt, hvad der vedrører deres liv. Der skal tænkes og arbejdes sammenhængende på tværs af ministerier og ressortområder, og børnenes perspektiver skal være med hele vejen rundt.

Min formandspost var normeret til ti timer, men posten burde være en fuldtidsstilling. Der er rigeligt arbejde. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen.

Puk Elgård
Tidligere formand, Børnerådet

Børn er selvstændige medborgere med egne rettigheder, og derfor har de også krav på at blive behandlet derefter. Der er stadig er lang vej, før børns rettigheder er realiseret, som Danmark har forpligtet sig på.

Norge, Sverige og Island har inkorporeret børnekonventionen i den nationale lovgivning, og det styrker børns retssikkerhed. Jeg håber, I vil arbejde for, at Danmark følger efter mht. inkorporering af konventionen.

Børnerådet er underprioriteret. Rådet er sat i verden for at sikre børns rettigheder, for at være rådgiver for regering og Folketing og for at monitorere og vurdere, om Danmark lever op til FN's Børnekonvention i lovgivning og praksis. Arbejdet er vigtigt, og opgaven stor. Min formandspost var normeret til ti timer, men posten burde være en fuldtidsstilling. Der er rigeligt arbejde. Jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. 

Læs også

Hvis man skal arbejde ambitiøst med børns rettigheder, vilkår og trivsel, er det ikke muligt under de nuværende forhold. Heller ikke selv om jeg fra første dag er blevet understøttet, hjulpet og rådgivet loyalt og professionelt af sekretariat i Billund. Derfor må jeg efter lange overvejelser erkende, at jeg er nødt til at fratræde min stilling.

Mine anbefalinger til dig og den nye regering er, at I:

  • Laver en national strategi for hele børneområdet med afsæt i FN's Børnekonvention

  • Sørger for at al lovgivning lever op til FN’s Børnekonvention

  • Lærer af de andre nordiske lande og lader jer inspirere af, hvordan de bedriver børneinddragelse og omsætter konventionen i praksis

  • Tager Børnerådets kommende principper for god børinddragelse til jer

  • Gør det obligatorisk at bruge Børnerådet som rådgiver i al politikudvikling, der vedrører børn

  • Prioriterer ressourcer til de mange nye opgaver, der kommer til Børnerådet med Barnets Lov. I denne forbindelse bør formandsposten normeres til en fuldtidsstilling, og sekretariatet flyttes til en stationsby. Det vil sikre en mere effektiv udnyttelse af de begrænsede ressourcer 

Jeg ønsker dig og den nye formand for Børnerådet alt godt!

Mange hilsner

Puk Elgård

FAKTA

Sagen kort

Søndag d. 13. november annoncerede Puk Elgård, at hun stopper som formand for Børnerådet efter fem og en halv måned på posten.

Opsigelsen skyldtes, at ”de rammer og betingelser, Børnerådet har til at opfylde sit formål, langt fra slår til,” lød det fra Puk Elgård i en pressemeddelelse. Her begrunder hun også sit stop med, at formandsopgaven er normeret til ti timer ugentligt, og at sekretariatet har begrænsede ressourcer.

Altinget har i kølvandet på Puk Elgårds afgang fra formandsposten talt med en række tidligere formænd for Børnerådet samt toneangivende børneorganisationer. Her lyder kritikken blandt andet, at rådet er blevet svagt og usynligt i den offentlige debat. Flere tidligere formænd bakker samtidig op om kritikken fra Puk Elgård om, at formandens arbejdsvilkår ikke er tilstrækkelige gode til at kunne opfylde Børnerådets formål.

“Man kan ikke være børnenes stemme og vagthund på ti timer om ugen,” lød det eksempelvis fra Lisbeth Zornig Andersen, der var formand fra 2010 til 2012.

Altinget har også kunne fortælle, hvordan social- og ældreminister Astrid Krag i starten af 2022 forsøgte at ændre den bekendtgørelse, der sætter rammerne for, hvordan medlemmerne af Børnerådet udpeges. I et udkast til en ny bekendtgørelse forsøgte ministeren, at fjerne kravet om, at ministeren kun kan udpege medlemmer til Børnerådet, der på forhånd er indstillet af organisationerne på området.

Ministerens forslag førte til kritik fra blandt andet Børnerådet selv, der mente, at ændringen kunne stække rådets uafhængighed. Forslaget til ændringen blev aldrig gennemført. I stedet endte sagen med et kompromis: Rådet blev udvidet med to medlemmer, så det i dag består af i alt otte medlemmer og en formand. To af medlemmerne udpeges af social- og ældreministeren uden forudgående indstilling, mens de øvrige seks medlemmer udvælges på baggrund af indstillinger fra organisationerne.

Det bliver op til den nye social- og ældreminister at udpege Puk Elgårds afløser, når en ny regering er på plads.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Puk Elgård

Journalist, forfatter, tv-vært, fhv. formand for Børnerådet (2022-22)
journalist

0:000:00