Paula Larrain: Ord skaber sygdom og splid

KOMMENTAR: Den frimodige debat, vi har haft om udlændinge, har ikke vaccineret os mod ekstremister, der lige nu mødes i hemmelige Facebookgrupper og deler deres fantasier om drab på muslimer. Hvis forskere har ret i, at disse mennesker også er voldsparate, er læren fra Muhammedkrisen en helt anden end den gængs accepterede, skriver Paula Larrain.

Det blev nærmest ophøjet til sandhed i den offentlige debat. At vi gik fri for nazister og andre ekstremister, fordi vi i Danmark lukkede den såkaldt ”indre svinehund” ud og lod den spise med ved truget side om side med ”de stuerene” i danske medier.

Ja, nu bruger jeg en animalisering, en dehumanisering af en gruppe mennesker, og for det siger jeg straks undskyld. Jeg bruger disse fortærskede udtryk for at illustrere, hvor ondt det gør at blive kaldt både beskidt og noget med dyr.

Mennesker, der er bekymrede for fremtiden, og som frygter det ukendte og fremmede, reagerer menneskeligt og skal ikke føle sig forkerte, bare fordi nogle har et andet livssyn end dem. Det er mennesker, der ligesom alle mennesker fortjener at blive modsagt på en ordentlig måde.

Det samme gælder for muslimer og andre minoriteter. Alle mennesker reagerer på at blive udskældt, nedgjort og mistænkeliggjort. Det er derfor, man i skolerne i hvert fald har en ambition om at bekæmpe mobning. Det går bare ikke så godt, så længe det omkringliggende samfund helt ublu vælger den modsatte strategi; i ytringsfrihedens navn at lade alle give los og kaste om sig med dumsmarte bemærkninger - og det, der er værre.

Ord kan gøre syg. Det viser undersøgelser i udlandet, og i Danmark er man så småt ved at følge trop på den internationale forskning på området. Dette kan man læse om i en netop udgivet bog af cand. phil og medieretoriker Knud Lindholm Lau.

I sin debatbog ”Bare fordi at” gennemgår han trin for trin, hvordan udlændingedebatten virker på både samfund og mennesker. Og noget af det, der springer mest i øjnene, er netop prisen for det, minoriteter skal tåle, fordi nogen lige synes, de skal af med noget.

Efter Muhammedkrisen blev det politisk korrekt at fjerne ”men”-et, efter man havde sagt noget med ytringsfrihed. Det blev også forbudt at sammenligne udfald mod enkelte minoritetsgrupper med nazisme, med fascisme, når debattører og politikere åbent sagde noget, der lignede, hvad Joseph Goebbels kunne finde på at sammenligne jøder med. Det blev også pludselig tilladt åbent at citere Hitler selv fra hans hovedværk, Mein Kampf, hvorfra det hånende begreb ”pladderhumanisme” stammer fra.

Men der er et men ved ytringsfriheden. Der er et men ved alle friheder. Vi har frihed, men kun under ansvar. Respekteres men'et ikke, risikerer den enkeltes frihed af gå ud over andres frihed. Er det ikke her, vi er havnet, efter vi fik forbudt dette men?

Der er grænser for, hvad man kan lovgive sig ud af i et samfund. Derfor er det personlige ansvar en naturlig del af den individuelle frihed i vores samfund. Netop den åbenhed, vi forsvarer, lever kun og kan kun udvikle sig sundt, hvis den administreres samvittighedsfuldt af os alle.

Det er den mission, Knud Lindholm Lau er på. Systematisk argumenterer han imod ”kommunikationspopulismen” og konstaterer også, at vi, på trods af vores selvgodhed i forhold til broderfolket på den anden side af Øresund, følger godt med, hvad angår højreekstreme grupper, der åbent taler om væbnet oprør og drab, selvom de kvier sig ved selve ordet.

Her er nemlig ikke tale om mennesker i affekt, men om velovervejede diskussioner hvor der for eksempel skrives: ”... det ville være fantastisk hvis der nu var en modstandsgruppe der kunne eliminere mellem 1-10.000 stk på en nat/uge i lille Danmark".

Samme sted kan man også læse en af de flere Breivikfortalere konkludere på massemordet i Norge: ”Han tog fuglene på reden”. Det er ekstremister, der mestrer sproget og skaber likes og samling.

Jeg er sikker på, at PET også holder et vågent øje med dem. Men da man forleden kunne se den etnocentriske – i egen optik patriotiske - gruppe ”Identitær” omfavne Ida Aukens (R) pludselige opvågning til nationalromantik, kan man frygte, at de mere ekstreme gruppers følelse af legitimitet vokser.

Etnocentrisme er pludseligt blevet normalt, og det unormale er pludseligt at tro på sandheden om, at forskellige mennesker fra forskellige kulturer selvfølgelig kan leve fredeligt med hinanden. Det bevises hver dag hele tiden i hele verden.

Med det perspektiv in mente – at opfattelsen af menneskers evne til at respektere forskellighed er under pres – er tiden bestemt ikke til at skabe en ny gruppefølelse eller en forkrampet nationalfølelse, der alligevel er en saga blot.

Tiden er inde til at fokusere på respekten for det enkelte menneske og anerkende, at sårende ord selvfølgelig gør ondt på modtageren. Om man så bliver sammenlignet med en uopdragen hund (ikke stueren) eller det, som jeg ikke vil nævne, men som Rigsadvokaten har et godt overblik over.

Journalister bør gøre sig selv og deres fag, samt samfund en tjeneste og læse Knud Lindholm Laus bog. Måske årets vigtigste udgivelse.

----------

Paula Larrain er uddannet journalist og er blandt andet tidligere jourhavende på Berlingskes udlandsredaktion, diplomatisk korrespondent med sikkerhedspolitik som speciale og senere nyhedsvært på TV-Avisen. Hun er i dag selvstændig ordstyrer, foredragsholder, klummeskribent og radiovært på P1. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Flemming Chr. Nielsen: Støjberg vil tie de ubekvemme, gode nyheder ihjel Flemming Chr. Nielsen: Støjberg vil tie de ubekvemme, gode nyheder ihjel Næste artikel Lisbeth Knudsen: Arbejdsmarkedsstof er en svag mediedisciplin Lisbeth Knudsen: Arbejdsmarkedsstof er en svag mediedisciplin
 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Vise ord

  Endnu engang vise ord fra Paula og de er som et lys i det tiltagende mørke som DF og S repræsentere.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Nye tider

  Det er skribenter som Paula Larrain, der har gjort protester mod den hovedløse indvandring illegitime og dermed fremkaldt det, der her kaldes "kommunikationspopulisme" - et skældsord for det, der ikke kan tillades iflg. PL's helt, Knud Lindholm Lau. Selv ikke når de radikales Morten Østergaard og Ida Auken langt om længe indser, at de har taget fejl (og vildført danskerne), kan det forbigås i den stilhed, det fortjener, men skal deklasseres som "nationalromantik". Længe nok har vi affundet os med PL's og ligesindedes propaganda. Den tid er forbi. Deres tid er forbi.

 • Anmeld

  Jørn Bøgh

  Ja, ord kan skabe sygdom, men bør ikke skabe splid

  Ordene i koranen kræver vold og mord på dem som ikke vil underkaste sig dens middelalderlige ondskab og ikke vil tilbede datidens Hitler, som huggede hovedet af 600 jøder på en dag, giftede sig med en 6 årig pige, havde 13 koner, 11 på en gang, var slaveejer og -handler og som torturerede og dræbte anderledes troende.

 • Anmeld

  Charlie Breindahl · Redaktør

  Troldene myldrer frem fra deres huler

  Det er åbenbart sådan, at hver gang nogen taler ordentligt om det at tale ordentligt, så skal vedkommende angribes af islamhadere, racister og nazisympatisører som Axel og Jørn. De skulle have deres skolepenge tilbage, betalt af Dansk Folkeparti (og ikke af de penge, partiet har stjålet fra EU).

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Lallende ligeglade lagkageland

  Charlie Breindahl.
  Paula Larrain føjer sig smukt ind i rækken af pæne mennesker, der kræver en pæn tone i debatten, men som ikke selv holder sig tilbage. Her er f.eks. hendes karakteristik af Danmark: ”Dette tiltagende lallende ligeglade lagkageland” (Paula Larrain, Altinget, 15/3 2017). I sit indlæg i dag følger hun op på udsagnet. Først gør hun patrioter til "etnocentriske", hvorefter hun udstyrer dem med "en forkrampet nationalfølelse". Var der ikke noget med, at ord sårer? Eller har jeg misforstået hende? I øvrigt påstår Paula Larrain, at det ikke længere er comme il faut at sine "men", når man erklærer sig som tilhænger af ytringsfriheden. Som om § 266 b var afskaffet! Det er den som bekendt ikke, hvad en række mennesker, der har udtalt politisk ukorrekte sandheder, har måttet sande - og betale for. Visse sandheder straffes man for at udtale - men eller ikke men.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Vrøvl, Alex Artke


  Det er typisk for folk som dig, der tilhører fremmedhadermiljøet omkring Lars Hedegaard, Lone Nørgård m.fl., at I våser løs om indvandringen.
  Du skriver således, at indvandringen er "hovedløs". Nonsens. Der har været stop for indvandring siden 1973, og det forbud er ikke blevet ophævet siden. De flygtninge, der kommer til landet, kommer fordi DK opfylder de internationale konventioner, vi har forpligtiget os til. Skal vi ikke det?
  Nu har Støjberg med Socialdemokratiets opbakning sat en stopper for, at DK tager de 500 årlige FN-konventionsflygtninge - igen en kontrolleret indvandring. Finder du det i orden, at DK bryder en indgået aftale? Er det en dansk værdi, som du og din forening Dansk Kultur hylder?
  Skal vi lukke grænserne hermetisk for folk der flygter fra krig og tortur? Du og din forening Dansk Kultur, taler om kristelige dyder. Mig bekendt omfatter disse også at tage sig at jordens forfulgte, og - som den barmhjertige samaritaner - at hjælpe mennesker i nød? Men det gælder måske kun når de nødstedte er danske?
  De radikales Morten Østergaard, der i mange år holdt ryggen rank, og afvist fremmedhader-retorikken, nu er ved at dreje ind mod midten, og ved at gøre sig til overfor det folketingsflertal, der er på nakken af "de fremmede". Og så er både han og vejrhanen, Ida Auken, pludselig inde i varmen hos fremmedhaderne. Velbekomme.
  Men du tager fejl, Alex Artke, når du tror, at fordi de radikale ikke længere er i stand til at stå imod fremmedhaderhetzen, at så er det forbi med Paula Larrain og ligesindedes propaganda. Så let slipper I ikke af med os. Vi bliver og kæmper - os skal I ikke få ned med nakken. For som det er gået med alle regimer, der har næret sig ved had og intolerance og mobning af de, der ikke lignede flertallet, så er der historisk belæg for at anføre, at til sidst taber hadet og angsten.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Fakta om indvandringen

  Der findes ingen flygtninge i Danmark bortset fra FN-kvoteflygtninge. I henhold til FN's flygtnin-gekonvention skal en flygtning nemlig 1) være personligt forfulgt (og kunne bevise det). 2) Være personligt forfulgt pga. race, tro, etnicitet eller politik. Man er altså ikke flygtning iflg. konventio-nen, fordi man flygter fra borgerkrig. 3) Flygtning er man kun, indtil man kommer til det første, sikre land. Alle, der kommer til Danmark, har passeret gennem 6-7 sikre lande og er dermed ikke flygtning, men økonomiske immigranter. 4) Konventionen giver adgang til at afvise påståede flygtninge ved grænsen under henvisning til punkt 3. 5) Danske politikere og meningsdannere har i årtier ført befolkningen bag lyset ved en overfortolkning af Flygtningekonventionen.

  Finansministeriet har beregnet, at indvandrerne fra ikke-vestlige lande koster det danske samfund netto 36 milliarder om året, når deres skattebetalinger er trukket fra. De betaler 45 milliarder i skat (iflg. Finansministeriet), hvad der således vil sige, at de reelle udgifter ved de ikke-vestlige indvandrere er 81 milliarder om året. For man kan jo ikke bare fratrække den skat, de erlægger, eftersom den går til at finansiere alle mulige fælles samfundsudgifter. Det ville svare til, at man ved opgørelsen af driftsudgifterne til et hospital fratrak den skat, som lægerne, sygeplejerskerne og det øvrige hospitalspersonale betalte.

  Men tallet er på 81 milliarder er langt fra det hele. For det første er opgørelsen fra 2015, og mange flere ikke-vestlige indvandrere er kommet til Danmark siden da. For det andet er alle ikke-vestlige indvandrere omfattet af tallet, men indvandrere fra f.eks. Vietnam, Kina og Indien medfører ikke udgifter. De er tværtimod netto-bidragsydere til samfundet. Den reelle udgift er dermed i virkeligheden større. Det er især indvandrerne fra Mellemøsten og Afrika, der giver underskud. De koster i gennemsnit 204.000 kr. om året. For det tredje omfatter tallet ikke en lang række generelle følgeudgifter (til terrorsikring, grænsekontrol, halalcertificering, ghettosanering mv.). Hertil kommer for det fjerde udgifterne til hele "integrationsindustriens" hærskare af advokater, tolke, gadeplansarbejdere osv., osv. Og endelig skal det da også nævnes, at ministeriets beregning heller ikke medtager de udgifter, som de danske ofre for muslimske bander har.

  De reelle udgifter til indvandrerne fra Mellemøsten og Afrika nærmer sig dermed 100 milliarder om året. Det svarer til 50.000 kr. for hver dansk familie.

 • Anmeld

  Christian X

  Som sædvanligt ved siden af skiven

  I Sverige og Tyskland, hvor man har praktiseret Paulas ytrings forbud, har de flere indvandrere, flere problemer og nationale ekstremist bevægelser, der rent faktisk forårsager afbrændinger, vold og det der er værre.

  Paula og ligesindede har selv skabt de problemer, de nu problematiserer.

  Havde vi udvist rettidigt omhu, havde vi undgået for megen og forkert indvandring - og de problemer det uvægerligt skaber. Som det nu, er der ikke nogen køn måde at ryde op på - men det ville have været langt værre, hvis der netop ikke havde været nogen, der turde og kunne åbne munden, før det gik lige så galt som i Sverige.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  nazisympatisører...

  @Charlie Breindahl

  "Det er åbenbart sådan, at hver gang nogen taler ordentligt om det at tale ordentligt, så skal vedkommende angribes af islamhadere, racister og nazisympatisører som Axel og Jørn. "

  Jeg har nu læst det de 2 skriver et par gange - men intet sted ser jeg, at du har belæg for at udråbe dem til at være nazisympatisører.

  Det er jo ganske alvorlige anklager du fremfører - så jeg vil gerne bede dig om at påvise hvor de giver udtryk for sympati med nazismen.

  Men måske forholder det sig sådan, at alle der ikke deler dine synspunkter automatisk er nazister?

  Er det en normal debatform der dyrkes af skatteyderebetale forskere på de danske universiteter?

  Uanset om man er enige med de 2 eller ej - så trækker du debatten ned på et utroligt lavt niveau når du fremsætte den slags grove og særdeles alvorlige påstande.

 • Anmeld

  marie-chantal aquilegye · PENSIONERET

  Bedømmelse

  Ja de kan leve fredeligt med hinanden - men det er jo IKKE FREDELIGT. fOR VI KAN JO IKKE GÅ PÅ GADEN UDEN AT VÆRE BANGE FOR AT BLIVE SKUDT I BENET ELLER DET DER er værre.
  Det er derfor vi hellere så de muslimer rejse hjem end at leve sammen med dem.
  Især vi ældre. Vi tør ikke gå på gaden efter mørkets frembrud. Vi tør snart heller ikke køre i bus, nej det er ikke rart mere i Danmark.

 • Anmeld

  T R

  Dansk moral i frit fald...

  Fine ord fra Paula Larrain som altid og som altid fordrejning af "svinehunds koblet" herinde hvilket denne her undersøgelse i samme avis kun understreger:

  https://www.altinget.dk/artikel/ny-forskning-mange-danskere-deler-fake-news-for-at-omstyrte-samfundet

  "...10 procent af danskerne ligger i den ende af skalaen, hvor man ikke er afvisende over for at "lege med" tanken om vold mod politiske modstandere og offentlige myndigheder."

  Som bekendt bor der kun 5% muslimer i Danmark der jo langt fra alle er islamister hvorved vi altså har et langt større problem på den ekstremistiske højrefløj herhjemme end islamister. Et problem vi har set større i andre lande omkring os, men altså ikke er langt væk idet der ikke altid er langt fra ord til handling. Det er tænkevækkende at Larrains modstandere herinde ikke er i stand til at tage afstand fra de eksempler hun nævner hvorved man tænker de netop er i de 10%!!

  Samtidig med viser følgende undersøgelse fra Udenrigsministeriet at de flygtninge Danmark har taget imod de senere år faktisk gerne "vil Danmark", ja endda i flere tilfælde mere end gennemsnittet der er her i forvejen:

  https://www.altinget.dk/artikel/flemming-chr-nielsen-stoejberg-vil-tie-de-ubekvemme-gode-nyheder-ihjel

  En undersøgelse man sjovt nok ikke har hørt noget om i medierne fordi den ikke passer ind i regeringens narrativ om en "umulig" opgave i at integrere andre mennesker udefra. Et billede hvor man forsøger at fastholde et ensidig propaganda billede uden at forholde sig til alle vinkler.

  Hr. Artke glemmer således at i de 36 mia. udgifter ligger det faktum at ca. 90% af populationen er under 30 år og derfor ikke i den arbejdsduelig alder. Omvendt glemmer han at det samme tal for etniske danskere faktisk er et minus på 2 mia., selvom der for det billede er en korrekt fordeling af populationen og ikke en klar skævvridning imod en ikke-arbejds duelig population.

  Faktum er at sandsynligheden for manglende integration (hvis man definerer det som længerevarende positivt bidrag til statskassen) er langt større for folk der bor i ghetto'er end for folk der bor på Strandvejen. Som bekendt er der ikke mange muslimer der bor på Strandvejen vs. Ghetto'er. Men der bor altså også etniske danskere i ghetto'er og deres "integration" er åbenlys ringere end den er for andre danskere. Det er det vi kalder for negativ social arv, som pudsigt nok er forsvundet fuldstændig fra debatten i takt med at muslimerne har fået læsset alle samfundsproblemer på sig. Men negativ social arv er altså det samme som det hele tiden har været - en kæmpe samfundsbyrde som det tager tid og ressourcer at løse.

  Flygtninge har ikke de samme negativ sociale arv med sig, men de har til gengæld omfattende krigs ar på sjælen når de kommer her (så et tal på at ca. 40% lider af PTSD når de kommer her eks.) samt at de skal lære et sprog som etniske danskere ikke skal. Det er åbenlyst naivt at forestille sig en 1:1 integration for flygtninge på meget kort tid i forhold til etniske danskere der er vokset op her i landet med familie, venner og netværk omkring sig. Men det er det billede man har givet danskerne i udsigt hvilket selvfølgelig er langt ude. Man undrer sig i hvert fald over hvad folk havde forestillet sig?

  Til sidst vil jeg lige minde om at DK altså er blevet en krigsførende nation de sidste 16 år med mange tusinde menneskers død på samvittigheden i andre lande der ikke har angrebet DK eller truet DK og derfor er det en skændsel at vi i det mindste ikke erkender at vi har et med ansvar for de flygtninge som de krige har resulteret i. Det er ansvars forflygtigelse og moralsk forkasteligt som desværre fortæller om hvad danskere er lavet af for tiden. Et ego centrisk land hvor man tænker på sig selv på bekostning af andre. Et land hvor det handler om at rage til sig, men ikke at være solidarisk overfor andre - ja, ikke engang overfor andre danskere.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Ansvaret for grimme meninger og ord..., Paula,

  falder tungt på dem, der ikke kunne eller ville indse farerne, og ikke ville deltage i debatten i tide, før den blev skinger.

  Man kan diskutere i 100 år, hvorfor der kommer så mange indvandrere og flygtninge. Især hvis man ikke åbner øjnene og kalder en spade for en spade.
  Man kan også - i den salige godheds navn - påstå, at man mister sin uskyld, hvis man kalder en spade for en spade.

  Hvis man således, i godhedens eller den rene uskylds navn nægter at deltage i LØSNINGEN af problemerne, som forårsager disse masse-vandringer fra hovedsageligt muslimske lande,
  ja så bliver man jo ikke kun medansvarlig for at problemerne ikke løses,

  - man risikerer også at kunne beskyldes for at være medvirkende ÅRSAG til at problemerne opstod og voksede sig så store, så elendigheden var nødt til at sprede sig helt til Skandinavien.

  Nu kommer disse "flygtninge" så til os med alle deres selvskabte problemer, fordomme og såkaldte religiøse vaner, og nærmest kræver, at vi skal købe the whole package uden at måtte stille spørgsmål, selv til de ting, som vi klart kan se vil volde problemer i forsøget på et positivt samspil med herboende mennesker.
  - Som fx burkaer og omskæring af drenge og piger, som historisk set slet ikke er religiøst betinget, men en form for sædelighedskontrol.

  Vores land har i mange år været styret af konfliktsky levebrødspolitikere, og det er gået ubemærket hen uden at gøre stor skade, indtil nu hvor det går op for ansvarlige danskere, at vi er blevet snydt af vores politikere.

  De har ikke været i stand til at beskytte vores land mod hverken flygtningestrømmene eller den politik hos vores "allierede", som har medvirket stærkt til konflikterne og problemerne rundt om i verden.

  Når vi i dag kan konstatere, at USA og vestens politik og indblanding i resten af verdens interne konflikter, har skabt endnu større konflikter mellem øst og vest og nord og syd,
  ja så må vi nok indse, at vores politikere har svigtet både os og alle de andre, som er direkte ramt.
  Når USA lige siden Tonkinbugtens løgnagtige "angreb" på et amerikansk krigsskib, som var påskud til at starte Vietnam-krigen,
  uhindret har fået lov til at fortsætte sine løgnehistorier som påskud for at gribe ind i Afghanistan og nu i Mellemøsten, som regel i samarbejde med England,
  UDEN at resten af Nato eller bare een eneste dansk minister har protesteret,
  ja så er det let at forstå, Paula, at tonen nu er blevet lidt skinger.

  Der er altid grunde til, at nazisme og lignende opstår.
  Pas på, at det ikke sker igen på grundlag af misforstået pænhed og tolerance.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  TR og Dansk moral i frit fald...

  Vil gerne rose dig for det sidste afsnit, du skrev,

  men forstår ikke, hvorfor du undlader at stille skarpe spørgsmål til den forkerte politik, Danmark har ført gennem vores inkompetente eller handlingslammede politikere,

  for det er jo netop deres mangler og uvidenhed, der har kastet os ind i disse helt umoralske og farlige konflikter, som vi nu står med et medansvar for.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Det bliver endnu værre

  TR (hvem du så end måtte være). Du fremfører, at en stor del af indvandrerne er under 18 år og derfor er specielt omkostningstunge. Du udtrykker i den forbindelse formodningen om, at de vil være netto-bidragsydere til Danmark, om nogle år. Det, du undlader at nævne, er, at de muslimske 2. generationsindvandrere er mindre integrationsparate end deres forældre, og at de muslimske 3. generationsindvandrere er endnu mindre indstillet på integration, end selv 2. generationsindvandrerne er. Dette dokumenteres af undersøgelser af PEW Institute, som er foretaget over hele Europa. Vi skal med andre ord ikke forvente, at hverken problemerne med de muslimske indvandrere bliver mindre, eller at vore udgifter til dem formindskes.

 • Anmeld

  Kurt Loftkjær · Civilingeniør

  Flot artikel

  Jeg takker for tankerne. De kan kun freføres for ofte.

 • Anmeld

  Kurt Loftkjær · Civilingeniør

  Tanker til deling

  Min forståelse for problemets rækkevidde forøgedes væsentligt, da jeg for nogle år siden læste en enestående bog ”En tysker historie - erindringer 1914-1933”, som efter min opfattelse bør være obligatorisk læsestof i folkeskolen eller gymnasiet, da den kan skabe opmærksomhed om risikoen ved at tillade udvikling af et overvågningssamfund sideløbende med at borgene hensættes i frygt for terror og mishag ved særlige befolkningsfraktioner.
  Intet er sikkert, hvis vi ikke forstår at værdsætte og løbende arbejde for at bevare og om muligt forbedre vores frihed og demokrati.

  Bogen er skrevet af Sebastian Haffner og er hans helt personlige tidsbillede af det forliste kejserdømme Tyskland og landets udvikling (afvikling) op til årene lige før 2. Verdenskrig. Bogen afslører tankerne hos en prøjsisk embedsmands søn, som fra krigsbegejstret 10-årig dreng i 1914 bevæger mod et Nazistisk rædselskabinet mod sin vilje.

  Efterhånden som Nazisterne fik magt som de havde agt, gled dele af den tyske befolkning over i et uhørt medløberi, som efterhånden førte til, at alle blev det enkelte individs værste fjende. Ingen turde tro på nogen og det gjaldt langt ind i familierne.

  Det er forfatterens opfattelse at Tyskland fra udbruddet af 1. Verdenskrig langsomt men sikkert bevægede sig mod Nazisternes overtagelse af magten i 1933. I den forbindelse er det værd at huske, at Nazisterne med parlamentariske midler indførte det ultimative diktatur. Under hele processen forholdt de afgørende demokratiske kræfter sig passive. Tilsyneladende håbede alle demokratisk sindede, at der var tale om en ond drøm. Når demokareterne var vågne, håbede de på, at andre udefra ville gøre en ende på uhyrlighederne. Det skete som bekendt ikke og verdenen bevægede sig ind i en ny verdenskrig.

  Forfatteren beskriver det chokerende skred, der skete i det tyske folks humanisme og kultur. Vi kender alle slagtningen af den jødiske del af befolkningen. Jøderne var blot en befolkningsgruppe ud af mange, som Nazityskland ville udrydde og rent faktisk så godt som udryddede.

  Forfatteren beskriver, hvordan Nazismen greb ind i den dommeruddannelse, som han var i gang med og hvorledes han for en tid måtte sælge sin sjæl for at kunne færdiggøre sin uddannelse.

  På s. 189 skriver han således om konsekvenserne af Nazisternes magtovertagelse: ”Den situation, de ikke-nazistiske tyskere i sommeren 1933 befandt sig i, er givetvis en af de værste, noget menneske kan komme ud for: nemlig at være blevet løbet over ende, kombineret med eftervirkninger af det chok, det var at blive overrumplet så eftertrykkeligt. Nazisterne havde os, på nåde og unåde, i deres hule hånd. Alle forsvarsværker var faldet, enhver kollektiv modstand var blevet umulig, individuel modstand var blot en anden form for selvmord. Vi var forfulgt langt ind i vores privatlivs kringelkroge, på livsområder herskede der deroute, en spredt flugt ingen vidste hvor ville ende. Samtidig blev man dagligt opfordret til: ikke at overgive sig, men: at skifte side. En lille pagt med djævlen og man ville ikke længere høre til de tilfangetagne og jagede, men til de sejrende og forfølgende. Det var den enkleste og groveste fristelse. Mange faldt for den”.

  I Nazityskland var det ikke tilstrækkeligt for Nazisterne at have magten. Man ønskede også at eje den enkelte borgers sjæl. Sebastian Haffner flygtede i 1938 til England, som at undgå at blive aktiv deltager i den kommende krig.

  Forfatteren gav manuskriptet til sin familie kort før sin død med besked om, at familien måtte bestemme, hvad der skulle ske med det.

  Bogen udkom for første i 2000 i (Danmark: 2002).

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Så ti dog stille alle I ignoranter og kommunikationspopulister, I ved I er det, det er I lige blevet fortalt, og lad vor mor føre ordet.


  Her er istedet et par relevante synspunkter fra pøblen i Syrien:

  https://www.facebook.com/pg/treka.officialpage/videos/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2018818005054013/

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  undskyld Paula :: Sandheden on den syriske flygtningekrise- set fra en kommunikationspopulist fra Syrien, der allerede har fået Nobels Fredspris i mit hoved , pladderhumanisme eller ej:

  https://www.facebook.com/WorldCloudLA/videos/693493527441499/

  Kommunikation fra det mest tolerante, mangfoldige land i verden med mange slags kristne og muslimer og livsnydere, Syrien, det land som vesten gør alt for at destruere i sin grådighed og knæfald og løgnagtighed:


  Churchills sønners propagandas efterfølgere afsløret af stand up fra Syrien
  Treka kommunikationspopulisten Treka men HOLD DA KÆFT HVOR ER DET SPOT ON , og godt lavet,
  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/vl.889394354545971/2013985065537307/?type=1

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1996520293950451/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2012535829015564/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1901339526801862/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/vl.889394354545971/2011071782495302/?type=1

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1921298624805952/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1999625250306622/

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1998673180401829/

  Undskyld Paula, når man først er begyndt kan man ikke få nok af Trekas nationalromantiske pladderhumanismes sandheds aspekter- direkte fra verdens centrum, Ghouta- fra arnestedet for 3 verdenskrig.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Paula Larraine, kunne Goebels eller Churchill have gjort det ligeså godt som USA, der giver Al Qaeda en Oscar og får hele verden til at tro at det de laver ikke er fiktion eller manipulation: wauv det er kommunikationspopulisme:

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1950585755210572/

  Treka Destroys Hillary Clinton ! En transgender Obama!

  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/1936168623318952/

  The Dangers, the Syrian refugee crisis has on Europe by Treka
  Stands flygtningekrisen, gørSyrien sikkert igen og flygtningene vender hjem! https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2002717776664036/">https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2002717776664036/
  https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2002717776664036/">https://www.facebook.com/treka.officialpage/videos/2002717776664036/

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Hvor har du lært at regne, Axel Artke?


  Finansministeriet - ifølge Svend Auken Danmarks største holdningsministerium - udsendte i februar på bestilling af DF et valgkampoplæg "Indvandres nettobidrag til de offentlige finanser". Heri hed det bl.a. at indvandrerne årligt koster samfundet 36 mia kr. dvs. ca. 100 mio kr. om dagen Lyder det sandsynligt? Man skal virkelig slå knuder på sig selv, for at nå frem til dette tal. Alt skal tælles med, revl og krat, uden skelnen til om det nu også er relevant.
  En nærlæsning af notatet viser, at ministeriet blander mennesker med indvandrerbaggrund og med dansk statsborgerskab, sammen med asylansøgere, og afviste asylansøgere. Udgifterne kan ikke være de samme for syrere og afghanere på den ene side, og tyrkere, jugoslavere og pakistanere på den anden - der jo ikke har flygtningestatus. I beregningerne indgår børn i daginstitutioner og skoler, og disse bidrager - uanset herkomst - naturligt nok ikke direkte til samfundsøkonomien.
  Til gengæld gøres der ikke meget ud af at fortælle, at i de senere år, er der kommet ca. 24.000 personer med ikke-vestlig baggrund ud på arbejdsmarkedet, og at beskæftigelsen for denne gruppe relativt set, vokser hurtigere end blandt hjemmefødte danskere.
  Men uanset hvad, så vil tallet blive brugt flittig ti den tilstundende valgkamp, og hvor det vil lyde: Hvad kunne vi dog ikke få af velfærd i stedet. DF og konsorter har allerede taget hul på det.
  Finansministeriets notat er et godt eksempel på hvordan mange politikere og meningsdannere politiserer og manipulerer debatten om indvandrere og deres kultur, bl.a. ved at se bort fra påviselig viden om konkrete forhold, men også ved en udstrakt brug af skrøner om islamiseringen og nationens snarlige undergang.
  Jeg undres over, at man kan være uddannet som erhvervspsykolog, og så være uden evner til alm. kildekritik, og oven i købet fuske med tallene helt åbenlyst, for at nå frem til et ønsket "resultat" Og du skylder at forklare, hvorfor man ikke "man kan jo ikke bare fratrække den skat, de erlægger, eftersom den går til at finansiere alle mulige fælles samfundsudgifter". Alm. hoved-regning siger da, at fra indtægterne skal fratrækkes udgifterne, for at nå frem til et nettoresultat.
  For hvordan kan indbetalt skat fra folk med ikke-vestlig baggrund, være en udgift for statskassen og for samfundet? På hvilken planteskole har du lært at regne, Alex Artke? Og hvad siger det erhvervsliv, som du evt. samarbejder med, til den form for talmanipulation? Skriver du også datoen på, når du udskriver fakturaer til dine klienter/kunder?
  Dine talkunster er dog ikke det eneste, hvor du i dit indlæg går galt i byen. Således er du ikke i stand til at skelne mellem FN's flygtningekonvention og EU' Dublin-forordning. Det er korrekt, at den sidste påbyder, at flygtninge skal have deres sag behandles i det første EU-land, hvortil de ankommer. Det er så ofte Grækenland eller Italien, der har modtaget så mane flygtninge, at deres asylsystemer for længst er brudt sammen, og de lader derfor flygtningene "sive" til andre EU-lande. Forståeligt, for det slider på et lands økonomi, at skulle være først-land for de mange flygtninge, der kommer til Europa. .
  Problemet er, at EU-landene ikke kan enes om en fornuftig fordeling af de mange flygtninge, der så søger til de lande, hvor de enten har familie, eller bekende. Ville DU ikke også gøre, Alex Artke, hvis du var i deres sted?.
  Det er korrekt, at FN-konventionen operer med, at man skal "være personligt forfulgt pga. race, tro, etnicitet eller politik". Vil det så sige, at alle andre bare skal blive hjemme, og ikke må søge beskyttelse mod krigen for sig og sine? Er det en dansk værdi, du hermed giver udtryk for? Jeg kunne nu godt unde dig, at du blot en gang i dit liv, stod i den samme situation, som flygtninge fra Syrien og hvor ellers befinde sig i. Muligt, at du så forstod lidt mere af verdens beskaffenhed.
  Konventionerne er ikke ført op til i dag. Således anerkendes det ikke, at folk kan flygte pga. klimaforandringer, hvad vi jo ser flere steder i Afrika i disse årtier - en udfordring som blot il blive forværret. FN-landene bør derfor indstille sig på, at folk flygter af mange forskellige årsager, og at det ikke kun er de, der er personlig forfulgte pga. race, tro, etnicitet eller politik, men også økonomi og som sagt klima.
  Afslutningsvis - så læser jeg din tekst, som du end ikke vil godtage folk, der flygter pga. af deres tro. Blandt de syriske flygtninge er der fx en del kristen - ja, de kommer også fra Irak, Iran og Afghanistan. Men dem vil du jo nok heller ikke have ind i landet, for også de er en trussel mod dig og dine danske, kristne værdier?
  Majoritetsholdningen her i landet, er, at skal "de" være her, skal "de" gøre sig fortjent til det. Dem-og-os-kløften forpester tilværelsen for såvel vore muslimske medborgere, som for de mange hjemmefødte, der ikke ser de store udfordringer ved, at mennesker med en anden baggrund slår sig ned her i landet. Vi har jo har set, at fx jøderne sagtens kan leve en tilværelse med deres kultur og traditioner fx kosher, sabbat mv., og samtidig være helt almindelige velfungerende borgere. Men folk med mellemøstlig baggrund, kan ikke.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Flere fakta om indvandringen

  Arne Lund. Regnestykket er såmænd simpelt nok. Gennemsnitsudgiften pr indvandrer fra Mellemøsten og Nordafrika er 204.000 om året. Vi huser omkring 360.000 af dem, hvoraf lidt under halvdelen har job. Det vil sige, at omkring 180.000 forsørges af os andre. Det beløber sig til 36 milliarder om året.

  Hvad angår de såkaldte flygtninge, henviser jeg til EU's grænseagentur, Frontex, som flere gange har oplyst, at kun omkring 3 % af alle dem, der "flygter" til Europa, reelt er flygtninge, som kan gøre krav på asyl. Resten er lykkeriddere.

  Og ja, hvis jeg havde muligheden for at få et bedre liv i et andet land, ville jeg nok prøve på det. Sagen er blot, at vi ved at tage imod alle de arabiske landes befolkningsoverskud (som EU har forpligtet os til i den såkaldte Eurabia-aftale fra 1973) undergraver vi vores land og kultur. Det har vi hverken pligt eller ret til (iflg. FN' Menneskerettighedskonvention).

  Om indvandrerne fra Afrika kan tilføjes, at antallet af afrikanere vil stige fra de nuværende ca. 1.3 milliarder til omkring 2.8 milliarder i løbet af de næste 20 år. De vil i stadig stigende grad søge til Europa, hvad der endegyldigt vil gøre det af med vores civilisation. De burde i stedet arbejde for forbedringer, hvor de er.

 • Anmeld

  Arne Lund · pensioneret trafikrådgiver

  Mere vildledning fra Artke

  Ikke alene manipulerer du med tallene, du gør de også med ord og begreber. Flygtninge fra Mellemøsten, Afghanisatn m.fl. lande er ikke indvandrere. De er flygtninge og har status som sådanne. Igen: Vi har haft indvandrerstop her i lande siden 1973, og det er ikke blevet ophævet siden
  .
  Fra Afrka kommer både flygtninge (Congo, Eritrea m.fl.) samt migranter fx fr Vestafrika. Også her er det det meget vigtigt, at skelne mellem hvilken kategori de individuelt tilhører. Nu ved jeg godt, at nuancer ikke er det, der driver værket på den yderste højrefløj. Her er det generaliseringer, forenklinger, og slå-alle-over-en-kam der er det fremherskende. Synd for jer, at I har et så simpelt og unuanceret syn på verden.

  Dit regnestykke holder fortsat ikke. Skolebørn med mellemøstlig baggrund koster naturligvis ikke det samme som voksne? Folk med flygtningestatus koster heller ikke det samme som arbejdssøgende og så fremdeles.

  Tallet fra Frontex kan jeg ikke genkende, har du også selv lavet det?


  Mht. Eurabia-aftalen, så er denne et falsum på linie med Sions vise protokoller. Et paranoidt tankespin, der trives i Lars Hedegård- og Anders Brevik-miljøet. En Sådan aftale er aldrig indgået - se Wikipedia m.fl. Alene det du citerer er så langt ude, at du da må kunne sige det selv, at de europæiske lande aldrig ville indgå en sådan aftale. Til hvilket formål. Fortæl hvem der har indgået denne aftale, og kom med kilder, får sådanne kan ikke googles - kun at det drejer sig om et højre-paranoidt tankespind forfattet af den jødiske forfatterinde Bat Ye’or.

 • Anmeld

  T R

  Ad. Artke

  For det første skrev jeg at 90% af de 36 mia. er under 30 år - og ikke 18 år som du får mig fejlciteret for. Herefter undlader du at kommentere Udenrigsministerets egen undersøgelse der netop viser at de flygtninge der er kommet siden den nuværende regering trådte til rent faktisk er meget integrations villige. Således er det skønnet at siden DGI ordningen blev indført for 2 år siden at ca. 33.000 flygtninge er kommet i arbejde hvilket er en markant større stigning end for resten af populationen i Danmark. Og det endda på rekord tid med krigs traumer og sproglige barrierer. Tænk hvis den samme gruppe får bare 3 år mere?

  Logisk vil der være en netto udgift for alle op til den erhvervs duelige alder omkring 30 år og efter pensionsalderen og at man kun er en netto indtægt her imellem. Til forskel fra etniske danskere der er opvokset og født her der kun er en udgift for samfundet op til de er 30 år så er det rent faktisk økonomisk en gevinst for et samfund at springe x antal udgifts år over vedr. flygtninge såfremt de selvfølgelig kan "speedes" op mhs. til sprog og faglighed. Det tager åbenlyst tid og ressourcer, men DGI ordningen vidner om det faktisk er muligt på meget få år, hvorfor disse mennesker kan vise sig at være en stor økonomisk fordel i forhold til etniske danskere over tid såfremt de lykkedes med at blive integreret hvilket de tal og undersøgelser jeg har linket til kun viser.

  Det var det økonomiske aspekt der ikke er uvæsentlig i en tid med manglende arbejdskraft. Men så er der også det moralske og Danmark tager altså kun krigs flygtninge ind - resten bliver udvist. det er krigsflygtninge fra de samme lande vi selv har bombet løs i og slået mange tusinde mennesker ihjel - hvordan man ikke kan se man har et ansvar her er mig en gåde.

  Men måske er man bare et menneske der ikke tager ansvar om noget som helst i det daglige heller? Det forklarer i hvert fald den ansvars forflygtigelse der hersker i dette land. Man sviner lande som Tyskland og Sverige til for at tage de flygtninge Danmark har været med til at skabe i et land som Irak som hverken Sverige eller Tyskland var involveret i. Det er den moral man beriger sig af her i dette land? En moral i frit fald...

  Ad. Clemmensen, det bliver langt at skulle diskutere politikken. I hovedtræk så skulle vi aldrig har været i involveret i nogle af de krige i 00'erne og personligt ville jeg anbefale at der udskrives folketingsvalg hver gang på så stort og vigtigt et emne som Danmark i Krig i andre lande med udsigtigen til mange tusinde døde mennesker på samvittigheden. I så fald er jeg sikker på at svaret fra det danske folk hver gang havde været NEJ! Uanset hvad er det så det hele danske folk der har et ansvar og ikke kun vores politikere.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  Eurabia

  @ Arne Lund
  "Eurabia" er en europæisk–arabisk "akse", der opstod på baggrund af 70'ernes oliekrise og blev formaliseret indenfor EU-organisationen Den Euro-Arabiske Dialog (EAD). Den skulle sikre Europa olie mod til gengæld at give politisk støtte til de arabiske stater, åbne Europa for indvandring fra arabiske lande og støtte islam i Europa.

  Denne dhimmificering af Europa hænger tæt sammen med den falske myte om islamisk tolerance, der med venstrefløjens hjælp er vokset frem på trods af alle historiske fakta. EU og OIC (Organization of Islamic Cooperation) har i ubemærkethed gjort resten. Organisationen for Den Euro-Arabi-ske Dialog (EAD) skabte nemlig udenfor mediernes søgelys de politiske rammer for islams vækst i Europa i form af et system af uformelle alliancer mellem de ni europæiske lande i det Europæiske Fællesskab (EF), senere den Europæiske Union (EU) og de arabiske lande langs Middelhavet.

  I juli 1974 blev "The Parliamentary Association for Euro-Arab Cooperation" dannet i Paris - fulgt af en ren alfabet-suppe af organisationer med det samme mål: at planlægge fælles politiske, kultu-relle, sociale, industrielle, handels og teknisk-videnskabelige projekter under den Euro-Arabiske Dialog.

  The Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly (EMPA) består af politikere fra EU's medlems-lande og Europaparlamentet samt de ti Middelhavspartnere, Algeriet, Egypten, Jordan, Israel, Libanon, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien og Tyrkiet. Der er maksimum 240 medlemmer i EMPA, hvoraf de 120 er europæiske (75 fra de nationale parlamenter og 45 fra EU Parlamentet) og de øvrige 120 fra partnerskabslandene udenfor EU. Tanken er på sigt fuldstændig fri bevægelighed mellem medlemslandene - hvilket i praksis vil sige uhæmmet immigration i Europa.

  Det Euro-Mediterrane Partnerskab ("Euromed" - tidligere kendt som Barcelona Processen) havde til formål "at skabe sikkerhed og stabilitet i Middelhavsområdet ved at enes om fælles værdier og skabe et langvarigt samarbejde, promovere demokrati og menneskerettigheder." Men hvilke menneskerettigheder? Tariq Ramadan, som længe har fungeret som rådgiver for diverse EU organer, har nemlig tydeligt givet til kende, at de eneste universelle værdier er de islamiske værdier. Og de islamiske lande anerkender slet ikke de universelle menneskerettigheder, men kun dem, der accepteres af sharialoven ifølge Cairo-deklarationen.

  På et euro-arabisk seminar i Venedig i marts 1977, fastlagde man for eksempel formerne for og midlerne til et "samarbejde om udbredelsen af kendskabet til arabisk sprog og litterær civilisation i Europa." Det gik ud på, at man skulle "koordinere de arabiske staters bestræbelser på at sprede den arabiske civilisation i Europa."

  De arabiske deltagere i EAD ønskede en udplantning i hele EF af homogene etniske arabiske sam-fund (læs: rent muslimske områder) med hurtig vækst for øje. Den europæisk-arabiske organisation krævede, at arabiske indvandrere fik tilstået samme civile rettigheder som værtsnationernes borgere. Et meget afgørende møde var Hamburg-symposiet i 1983 under temaet "integration af de to kulturer." De europæiske deltagere fremførte her ydmyge undskyldninger for Europas fordomme overfor islam, mens de arabiske deltagere talte om storheden i den islamiske civilisation og fremhævede den som den åndelige og videnskabelige kilde til Europas kultur.

  På Europarådets møde i september 1991 holdt man en debat om den islamiske civilisations bidrag til europæisk kultur og pegede på islams store betydning i Europa. Man vedtog, at islam fremover skulle indgå som en del af undervisningen i vestlig historie, at der skulle flere muslimske lærde på de europæiske universiteter, og at medierne skulle have større kendskab til islam. Man beklagede korstogene og inkvisitionen og den italienske formand for ungdom, kultur og uddannelse, Roberto Barzanti, lagde bl.a. vægt på islams kulturelle overlegenhed og udtrykte sin respekt for islams ud-dannelsessystem i madrassaerne.

  Der er desværre forsvindende få, der overhovedet kender til denne euro-arabiske dagsorden, så den fortsætter med i relativ ubemærkethed at udbygge den arabiske indflydelse i Europa. Langt de fleste dokumenter om dannelsen af de euro-arabiske samarbejde ligger frit tilgængeligt på internettet, men alligevel er den fulde sandhed om, hvad det er, der er ved at ske, ikke kendt af den europæiske offentlighed. Den er begravet i et bureaukratisk EU under ugennemskuelige overskrifter og tiet ihjel af medierne.
  Detaljerne i dette planlagte overgreb på Europas kultur og indfødte befolkninger bag deres ryg, kan man læse nærmere om i værket "Eurabia -The Euro-Arab Axis" (2005) af islamforskeren Bat Ye`or.

 • Anmeld

  Axel Artke · Erhvervspsykolog

  36 milliarder

  @ TR
  Du skriver, at 90 % af de 36 milliarder er under 30 år. Men du må have misforstået noget, for de 36 milliarder er kroner og ikke indvandrere - heldigvis da. Til gengæld kan det hænde, at du får ret, når der for alvor kommer skred i befolkningerne i Mellemøsten og Afrika. Af dem er allerede omkring 40 % under 30 år, og i den kommende snes år, hvor befolkningerne eksploderer, vil deres antal komme til at udgøre en sand flodbølge, som skyller Europa væk fra verdenskortet.

  Du svælger også i moralske betragtninger. Men hvilken moral er der i at udskifte europæerne og den europæiske kultur med arabere, afrikanere, islam og sharia. Det har trods alt taget os et par tusinde år at nå frem til Menneskerettighedserklæringen, og du er vel bekendt med, at den vil forkastet, såfremt islam får sin vilje. I Cairo-erklæringen siges det jo rent ud, at rettighederne ikke må stride mod sharia.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Ja ja da, Paula. Men ....

  Paula, som vist faktisk er et sympatisk menneske, skriver bl.a. sådan her:

  " Der er grænser for, hvad man kan lovgive sig ud af i et samfund. Derfor er det personlige ansvar en naturlig del af den individuelle frihed i vores samfund. Netop den åbenhed, vi forsvarer, lever kun og kan kun udvikle sig sundt, hvis den administreres samvittighedsfuldt af os alle. "

  Ja, spot on, Paula.
  Desværre må vi så konstatere, at vore politikere ikke har haft den nødvendige rettige omhu, der skulle have været grundlaget for en lødig debat om følgerne af den internationale politik, som er blevet ført med USA og UK i spidsen gennem mange år. - Og som netop har vist sig gang på gang at være forfejlet og planlagt og udført på et ganske løgnagtigt grundlag.

  Selv i disse dage ser vi igen og igen, at vores udenrigsminister og krigsminister advokerer for skrappere sanktioner mod de østlige naboer, men helt glemmer at udfordre de kræfter i vesten, som er de primære skabere af problemerne.
  - Hvornår har du sidst hørt, Paula, at USA, UK eller Frankrig har bedt om bedre forhold til Rusland og har fulgt op på sådan et ønske med positive handlinger ?

  Hvorfor har europæiske politikere berøringsangst med sandheden og dermed også med løgnehistorierne?

  Første gang England meddelte, at nu havde Rusland forgiftet 2 personer i Salisbury med en russisk nervegift, skulle vi da alle have spurgt: Lyder det sandsynligt eller ej ? For påstanden er så torskedum, at det skriger til himlen. - Men de slipper vel helt for at bevise påstandene, og dommen og straffen er jo også allerede tildelt. ( her har jeg undladt nogle grimme ord )

  Første gang Nikky Haley i UN sikkerhedsrådets første behandling af Skripalforgiftningen også omtalte Assads påståede kemiske angreb i Syrien,
  da sagde jeg til mig selv: Nu er det klart, at vesten igen har planlagt et nyt giftgasangreb, som de skal beskylde Assad for.

  Kan I se billedet nu ?
  Kan du, Paula, acceptere, at vores politikere og det danske samfund ikke forlængst har protesteret imod disse løgne ?
  ( her har jeg undladt nogle grimme ord )

  Det er på den baggrund, at du skal forstå, hvorfor tonen er blevet så hård.
  For det er alle disse løgne - fra vestlige "allierede", som har skabt en stor del af flygtningestrømmene til Europa.
  En anden forklaring på flygtningene er også, at fx USA nægter at acceptere de klimaproblemer, som ødelægger livsbetingelserne for millioner af mennesker .

  Vi i Europa er dødtrætte af at skulle tage ansvar for handlinger, som udføres af vestlige totalt ansvarsløse pengemagere. - For nu ikke at bruge ord, som du ikke bryder dig om......

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  "Totalt ansvarsløse pengemagere."


  og /ELLER

  PATETISKE PSYKOPATISKE LØGNERE:


  The Warmongering Media - Spineless, Gutless, Clueless

  Https://www.youtube.com/watch?v=dGI1mw58VOA

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  I har alle en pligt til at bruge 38 min.

  på denne youtube, som Jørgen Jørgensen har vist jer.
  https://www.youtube.com/watch?v=dGI1mw58VOA

  Det hele er værd at lytte til, men jeg mener at især minut 22 cirka, og afslutningen efter minut 37, er MEGET vigtige steder.

  Det hele forklarer tydeligt, hvorfor vi nu har fået det meget hårde debat-klima, som Paula L. forståeligt nok er ked af.

  Men INGEN som ser denne youtube kan vist benægte, at vores politikere og vores officielle medier er dem, som er mest skyldige i debat-klimaet.

  De fylder os alle med løgn eller bortforklaringer.

  Fra nu af SKAL vi stille dem til ansvar for deres handlemåde eller passivitet, for deres opgave var jo at passe godt på os, der bor i Danmark og resten af verden.
  Så kære udenrigsminister, forsvarsminister og statsminister: Start nu med at tage dit job alvorligt og gør din pligt. - Så vi måske med lidt held senere kan få et klima, også i debatten, som er til at leve med.

  Men det er selvfølgelig ligegyldigt, hvis ingen af os overlever....

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Paula Larrain argumenterer igen helt ensidigt

  Jeg deler ganske Paula Larrain`s statement:

  "Tiden er inde til at fokusere på respekten for det enkelte menneske og anerkende, at sårende ord selvfølgelig gør ondt på modtageren."

  Men for at det kan have gyldighed, skal det også gælde indvandrerne og deres religion. Og så længe Islam hver fredag prædiger had til og død over alle andre end dens egne tilhængere, må det være os tilladt at se lidt overbærende på hvad der sårer og krænker dem.

  Det må aldrig blive gældende moral, at blot nogle erklærer sig for "sårede og krænkede" har de automatisk særrettigheder i den offentlige debat. For så har vi for alvor undermineret ytringsfriheden og dermed lagt den nordvesteuropæiske civilisation i graven.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Muhamedanere.

  Jeg så, søndag aften på ARD, (tysk TV) en debat, Anne Will, som handlede om muslimers had og forfølgelse af jøder i dagens Tyskland. Det er så galt at jøder ikke engang tør vise sig med den jødiske kalot, kippa offentligt. Det er bare et eksempel på, hvordan muslimer driver hetz i mod andre end dem selv. Det gælder også her i Danmark, hvor jøder frarådes at vise, at de er jøder.
  Under 2. verdenskrig herskede der varme følelser imellem Hitler og stormuftien i Jerusalem, Haj Amin al Husseini med et fælles ønske om "Endloesung des Judenfrage". Jo forbindelserne var der skam.
  Dog lykkedes det heldigvis ikke. Mein Kampf er for øvrigt på bestsellerlisten i flere arabiske lande.