Her er alle statsministerens svar: Blev rådgivet til sletning af sms'er før minksagen

Mette Frederiksen svarede på en række centrale spørgsmål i sagen om slettede sms'er i minksagen ved et langt pressemøde onsdag aften. Få overblik over svarene her - og de ubesvarede spørgsmål, der står tilbage.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Det var statsministerens departementschef, Barbara Bertelsen, der rådede Mette Frederiksen (S) til at sætte sin telefon til at slette sms'er automatisk efter 30 dage.

Det skete senest i sommeren 2020, det vil sige nogle måneder før, regeringen besluttede at aflive alle mink. Statsministeriet vurderer, at telefonen blev indstillet til at slette sms'er nogenlunde samtidig med, at rådet faldt, og ministeriet afviser blankt, at sletningen af sms'er har noget med minksagen at gøre.

Det oplyste Mette Frederiksen ved et pressemøde onsdag aften - præcis på årsdagen for beslutningen om at aflive alle mink.

Under pres for svar

I de seneste dage har statsministeren været under stærkt pres for at svare på spørgsmål om, hvorfor, hvordan og hvornår hun selv og hendes tre nærmeste medarbejdere har haft en automatisk slettefunktion for sms'er på telefonerne. Tilsyneladende som de eneste i Statsministeriet.

Det har ført til spekulationer om, at man bevidst har forsøgt at undgå at fremlægge sms'er til Minkkommissionen, som undersøger forløbet omkring regeringens beslutning om at aflive alle mink i november sidste år.

Men ifølge statsministeren blev sletning af sms'er altså indført uafhængig af minksagen. 

Her er en række af de øvrige spørgsmål, vi fik mere eller mindre svar på ved pressemødet - og nederst dem, der fortsat er ubesvarede:

Hvorfor fik Mette Frederiksen sat sin telefon til at slette sms'er automatisk?

Ifølge statsministeren var det departementschef i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, der rådede hende til at få sin telefon indstillet til automatisk sletning af sms'er af sikkerhedshensyn.

Frederiksen forklarede, at hendes mail og andre oplysninger på telefonen ligger i et højt sikret system, men at sms'erne ligger uden for dette system. Derfor vil man kunne få adgang til dem, hvis man for eksempel aflurer hendes kode og stjæler telefonen. Statsministeren har ikke såkaldt klassificerede oplysninger på sms, men hun forklarede, at der alligevel kan ligge oplysninger, som ikke skal falde i de forkerte hænder. Det kan for eksempel være dialog med andre ministre eller uformel dialog med andre statsledere.

Hvem satte slette-funktionen til?

Det gjorde en af Statsministeriets medarbejdere.

Hvorfor kan Statsministeriet ikke se, hvornår sletningen blev sat til?

Det skyldes ifølge statsministeren blandt andet, at hun har haft flere forskellige telefoner, og at de tidligere telefoner er blevet slettet og givet videre til andre ansatte i ministeriet. Det er almindelig praksis, siger hun.

Hvornår begyndte Barbara Bertelsen selv at slette sine sms'er?

Bertelsens telefon var allerede indstillet til automatisk sletning, før hun blev ansat som departementschef i Statsministeriet i januar 2020.

Hvorfor var Barbara Bertelsen ansat i et halvt år, før hun rådede statsministeren til at slette sms'er?

Den nye departementschef havde været ansat i meget kort tid, før coronapandemien begyndte, og alle kræfter gik med at håndtere den, forklarede statsministeren. Først om sommeren blev der luft til andre spørgsmål.

Havde timingen for sletningen noget at gøre med, at Folketinget samme sommer havde besluttet, at et uvildigt udvalg skulle undersøge forløbet omkring coronanedlukningen?

Nej, sagde Mette Frederiksen, men kunne ikke sætte dato på, om sletningen begyndte før eller efter, det stod klart, at nedlukningen skulle kulegraves. "Der er I nødt til at stole på mig. Jeg er landets statsminister. Jeg dækker ikke over noget," sagde hun.

Hvorfor har statsministeren ikke journaliseret sine sms'er, før de blev slettet?

"Hvis der havde været sms'er, der var journaliseringsegnede, ville jeg have journaliseret dem, men det var der ikke," forklarede Mette Frederiksen, som "ikke har fundet grundlag for at journalisere sms'er".

Hun tilføjede, at hvis der bliver skrevet noget i en sms, som er vigtigt nok til, at "det skal løftes op" og tages med i det videre arbejde, vil det komme ind i den egentlige sagsbehandling via mail, notat, sag eller møder og dermed ende med at blive journaliseret ad den vej.

Hvornår skal sms'er journaliseres?

Justitsminister Nick Hækkerup forklarede, at sms'er ifølge reglerne kun "undtagelsesvis" skal journaliseres, fordi de almindeligvis er "formløse".

Dette stillede juraprofessor ved SDU Sten Schaumburg-Müller dog spørgsmålstegn ved på Tv 2 News efter pressemødet. Retningslinjerne er fra 2008 og muligvis forældede, påpegede han.

Justitsministeriet udarbejder nu retningslinjer om journalisering af sms'er.

Journaliserer Mette Frederiksen nogensinde sms'er?

"Det er kun sket i yderst begrænset omfang - hvis overhovedet - og på det punkt adskiller jeg mig næppe fra de fleste andre ministre fra skiftende regeringer," sagde statsministeren.

Hvad gjorde Statsministeriet for at sikre, at relevante sms'er for Minkkommissionen ikke blev slettet?

Kommissionen blev nedsat den 23. april, og den 26. april skrev kommissionen ud til ministerierne, at de skulle sikre relevant materiale, så kommissionen kunne få adgang til det. Den 28. april skrev Statsministeriet derfor ud til sine medarbejdere, at de skulle gemme relevant materiale, herunder sms'er.

Se hele Frederiksens pressemøde: "Jeg vil utrolig gerne have de sms’er frem, for jeg ved jo, at der ikke er noget om hjemmel" 

Hvorfor blev Mette Frederiksen ved med at have sin slette-funktion slået til, efter at Minkkommissionen var nedsat?

Ifølge statsministeren og justitsministeren er det ikke set før, at en kommission beder om at se sms'er generelt og i stort omfang. Mette Frederiksen tænkte derfor ikke, at hun skulle gemme sms'er, som hun ikke anså for "journaliseringsegnede", sagde hun.

Hvorfor gik der fire måneder, før Statsministeriet svarede på Minkkommissionens forespørgsel den 26. april 2020 om at få udleveret sms'er med relation til minksagen?

Det var Justitsministeriet, der førte dialogen med kommissionen på regeringens vegne, og ad den vej fik kommissionen allerede før sommeren at vide, at der visse steder kunne være sms'er, der var slettet.

"Statsministeriet beklager dog, at der ikke ved samme lejlighed blev oplyst, hvem der havde den pågældende telefonopsætning," altså automatisk sms-sletning, sagde Mette Frederiksen.

Hvorfor svarede Statsministeriet ikke på kommissionens forespørgsel i september 2020 om at genskabe de slettede sms'er?

Det beklager Statsministeriet også, sagde Mette Frederiksen og tilføjede:

"Det skyldes blandt andet, at man ville være sikker på, at alle relevante skridt i Statsministeriet var afsøgt først. Man ville for at sige det lidt direkte være sikker på ikke at sige noget forkert".

Sletter Mette Frederiksen fortsat sms'er?

Ja, og det vil hun foreløbig blive ved med, for rådgivningen og hensynet til sikkerheden har ikke ændret sig, og det er ikke i strid med nogen regler, sagde statsministeren.

Hun tog dog det forbehold, at Justitsministeriet nu er ved at udarbejde nye retningslinjer for sletning og journalisering af sms'er, og her vil det indgå i overvejelserne, om man skal lagre slettede sms'er et sikret, centralt sted, så kommissioner i fremtiden vil kunne få adgang til dem, hvis det er relevant.

Hvad sker der nu i forhold til at genskabe sms'erne?

Justitsministeriet har bedt politiet om hjælp til at forsøge at genskabe sms'erne på telefonerne fra Mette Frederiksen, hendes nærmeste medarbejdere samt departementschefen i Justitsministeriet, som også har haft automatisk sletning af sms'er.

Det er ikke en politimæssig efterforskning, understregede Nick Hækkerup, men Statens It har ikke kunnet genskabe sms'erne, og derfor beder man nu om hjælp fra politiet, som har adgang til andre værktøjer.

Der er dog ikke noget samlet overblik over, hvor mange telefoner Mette Frederiksen har brugt i sin tid som statsminister, og der kan derfor være telefoner, hun har brugt midlertidigt, og som nu ikke kan identificeres, fordi de er hos andre medarbejdere.

"Det kan lyde mærkeligt, at der ikke er et bedre overblik. I den forbindelse er det vigtigt at sige, at den bistand, der ydes af Statsministeriet i forhold til telefoner, har - indtil nu - handlet primært om at hjælpe medarbejdere og mig som statsminister til at få en hverdag til at fungere," sagde hun.

 

Her er de spørgsmål, vi ikke fik svar på:

I hvilken anledning rådede Barbara Bertelsen statsministeren til at slette sms'er?

Der var ikke en konkret anledning, men rådgivningen var en del af en løbende opgradering af sikkerheden i Statsministeriet, sagde Mette Frederiksen. Hun huskede ikke den konkrete situation, hvor hun fik rådet. "Dagene og nætterne flyder sammen, for vi arbejdede hele tiden," sagde hun.

Hvis det er et vigtigt sikkerhedshensyn, hvorfor er der så kun én anden minister i hele regeringen, der sletter sms'er?

Statsministeren og justitsministeren svarede ikke, men understregede i stedet, at der nu vil blive indført fælles retningslinjer.

 

Hvornår begyndte statsministerens stabschef, Martin Justesen, og departementsråd Pelle Pape at slette deres sms'er?

"Det kan jeg ikke svare på," sagde Mette Frederiksen.

Fulgte Mette Frederiksens stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Pape instruksen i april om at gemme relevant materiale, herunder sms'er?

Mette Frederiksen kunne ikke svare på det spørgsmål. Men svaret ser ud til at være nej.

Det er nemlig under Minkkommissionens arbejde kommet frem, at Martin Justesen har slettet en sms-korrespondance med daværende Miljø- og Fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver fra dagene, hvor minksagen begyndte at rulle.

Og at Pelle Pape har slettet en sms sendt til en medarbejder i Justitsministeriet, hvor han bestiller selve sagen til det møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.

 

 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Nick Hækkerup

Direktør, Bryggeriforeningen
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

Barbara Bertelsen

Departementschef, Statsministeriet, statsrådssekretær
cand.jur. (Aarhus Uni. 1998)

0:000:00