Undersøgelse af fejlagtige kvælstof-målinger trækker ud

UDSKUDT: Serviceeftersynet af fejlfyldte målinger af kvælstof og fosfor bliver først klar til februar, meddeler Miljøstyrelsen.

Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Undersøgelsen af fejl og afvigelser i kvælstof og fosformålinger er udskudt til februar.

Resultatet af serviceeftersynet skulle ellers være præsenteret inden udgangen af i år. Men ifølge Miljøstyrelsen har der vist sig behov for yderligere vandprøver.

”Forsinkelsen skyldes, at det har vist sig nødvendigt at fastslå forskellene mellem to målemetoder ved at analysere på nye vandprøver fra december 2017. Derudover ønskes en yderligere ekstern vurdering af data-analyserne,” skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Sagen begyndte, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i juni orienterede Folketinget om, at der var opdaget fejl i kvælstof- og fosformålinger for 2016-17. Fejlene var opstået hos laboratoriet ALS, og ministeriet har efterfølgende igangsat serviceeftersynet af hele området. 

Tilbage i juni beroligede Esben Lunde Larsen Folketinget om, at de fejlagtige målinger var for 2016 og 2017. Derfor er de endnu ikke rapporteret officielt og dermed ikke brugt i miljøreguleringen til eksempelvis at stille krav til landbrugets udledning af kvælstof og fosfor.

Læs også

Siden 2010
Men i slutningen af oktober meddelte Miljøstyrelsen, at der også er konstateret afvigelser i analyserne af ferskvand fra 2012 til 2014, ”ligesom der kan være uregelmæssigheder i de marine prøver”.

Miljøstyrelsen meddelte 14. november til Altinget, at det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

Altinget fik efterfølgende aktindsigt i et internt notat fra Miljøstyrelsen, hvor det fremgår, at Aarhus Universitet over for Miljøstyrelsen har påpeget tegn på ”systematiske afvigelser” i kvælstofmålingerne i de marine områder. Og at det betyder, at kvælstofkoncentrationen nok har været undervurderet med 15-20 procent siden 2010.

En stor ændring
Professor Jacob Carstensen ved Aarhus Universitet har i Altinget kaldt det "en stor ændring", der ”reelt kan rykke på vores konklusion om, at der har været tale om et fald i kvælstofniveauet de seneste ti år”.

Det har skabt stor bekymring hos røde partier og grønne organisationer, der mener, at det må få store konsekvenser for landbrugspakken og ønsket om at etablere flere havbrug, hvis det viser sig, at kvælstofniveauet har været markant undervurderet.

Esben Lunde Larsen har på et samråd afvist at tage stilling til mulige konsekvenser, før den igangværende undersøgelse er færdig. Men han lagde ikke skjul på, at det kan få betydning.

”Den eventuelle kortlægning af, hvilke konsekvenser det får i forhold til vores kvælstofregulering skal tages, når serviceeftersynet er gennemført,” sagde han.

Dokumentation

Kvælstofsagen – kort fortalt
Sagen om fejl i kvælstoftallene begyndte, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i juni orienterede Folketinget om, at der var opdaget fejl i kvælstof- og fosformålinger for 2016-17.

Fejlene var opstået hos laboratoriet ALS, og ministeriet har efterfølgende igangsat et serviceeftersyn af hele området. 

Tilbage i juni beroligede Esben Lunde Larsen ved at sige, at de fejlagtige målinger netop var for 2016 og 2017 og derfor endnu ikke er rapporteret officielt og dermed ikke er brugt i miljøreguleringen til eksempelvis at stille krav til landbrugets udledning.

I slutningen af oktober meddelte Miljøstyrelsen, at der også er konstateret afvigelser i analyserne af ferskvand fra 2012 til 2014, ”ligesom der kan være uregelmæssigheder i de marine prøver”. Marine prøver er målinger, som er foretaget i fjorde og havområder.

Miljøstyrelsen meddelte 14. november til Altinget, at det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

22. november afslører Altinget, at der er tegn på markante fejl i de marine målinger helt tilbage til 2010. Det står i et notat fra Miljøstyrelsen, der er dateret 19. september. Flere partier udtrykker stor bekymring for udviklingen og kritiserer Esben Lunde Larsen for ikke efterfølgende at have videregivet oplysningerne fra notatet til Folketinget. Esben Lunde Larsen forsvarer sig med, at han ved en teknisk gennemgang mundtligt har orienteret Folketinget om, at der kan være ”mulige metodefejl i tidligere år”.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00