Undersøgelse af fejlagtige kvælstof-målinger trækker ud

UDSKUDT: Serviceeftersynet af fejlfyldte målinger af kvælstof og fosfor bliver først klar til februar, meddeler Miljøstyrelsen.

Undersøgelsen af fejl og afvigelser i kvælstof og fosformålinger er udskudt til februar.

Resultatet af serviceeftersynet skulle ellers være præsenteret inden udgangen af i år. Men ifølge Miljøstyrelsen har der vist sig behov for yderligere vandprøver.

”Forsinkelsen skyldes, at det har vist sig nødvendigt at fastslå forskellene mellem to målemetoder ved at analysere på nye vandprøver fra december 2017. Derudover ønskes en yderligere ekstern vurdering af data-analyserne,” skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Sagen begyndte, da miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i juni orienterede Folketinget om, at der var opdaget fejl i kvælstof- og fosformålinger for 2016-17. Fejlene var opstået hos laboratoriet ALS, og ministeriet har efterfølgende igangsat serviceeftersynet af hele området. 

Tilbage i juni beroligede Esben Lunde Larsen Folketinget om, at de fejlagtige målinger var for 2016 og 2017. Derfor er de endnu ikke rapporteret officielt og dermed ikke brugt i miljøreguleringen til eksempelvis at stille krav til landbrugets udledning af kvælstof og fosfor.

Siden 2010
Men i slutningen af oktober meddelte Miljøstyrelsen, at der også er konstateret afvigelser i analyserne af ferskvand fra 2012 til 2014, ”ligesom der kan være uregelmæssigheder i de marine prøver”.

Miljøstyrelsen meddelte 14. november til Altinget, at det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne.

Altinget fik efterfølgende aktindsigt i et internt notat fra Miljøstyrelsen, hvor det fremgår, at Aarhus Universitet over for Miljøstyrelsen har påpeget tegn på ”systematiske afvigelser” i kvælstofmålingerne i de marine områder. Og at det betyder, at kvælstofkoncentrationen nok har været undervurderet med 15-20 procent siden 2010.

En stor ændring
Professor Jacob Carstensen ved Aarhus Universitet har i Altinget kaldt det "en stor ændring", der ”reelt kan rykke på vores konklusion om, at der har været tale om et fald i kvælstofniveauet de seneste ti år”.

Det har skabt stor bekymring hos røde partier og grønne organisationer, der mener, at det må få store konsekvenser for landbrugspakken og ønsket om at etablere flere havbrug, hvis det viser sig, at kvælstofniveauet har været markant undervurderet.

Esben Lunde Larsen har på et samråd afvist at tage stilling til mulige konsekvenser, før den igangværende undersøgelse er færdig. Men han lagde ikke skjul på, at det kan få betydning.

”Den eventuelle kortlægning af, hvilke konsekvenser det får i forhold til vores kvælstofregulering skal tages, når serviceeftersynet er gennemført,” sagde han.

Forrige artikel Nye regler for valgbarhed: Dømt DF-profil ville have beholdt sit mandat Nye regler for valgbarhed: Dømt DF-profil ville have beholdt sit mandat Næste artikel Folkeuniversitetet bryder arbejdsmiljøloven for tusinder af ansatte Folkeuniversitetet bryder arbejdsmiljøloven for tusinder af ansatte