EL: Løft af pædagoguddannelsen skal være permanent

DEBAT: Sidste efterår blev der afsat et ekstraordinært tilskud til pædagoguddannelsen. Det var godt og tiltrængt, men for at få den pædagoguddannelse, samfundet har brug for, skal det økonomiske løft gøres permanent, skriver Eva Flyvholm (EL).

Af Eva Flyvholm (EL)
Uddannelsesordfører

Pædagoguddannelsen skal have et løft, det er de fleste enige om. 

Men når det kommer til at betale for forbedringerne, går det desværre mere trægt. Men der er ingen vej udenom. Pædagog-millionerne skal rulle, også på uddannelserne, hvis vi skal sikre det gode børneliv og ordentlige arbejdsforhold. 

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse, og en af de vigtigste af slagsen. Her uddanner vi de pædagoger, som de næste mange år skal være med til at udvikle vores børn, grine med dem, trøste dem og give dem den omsorg og opmærksomhed, de har brug for. 

Samtidig er pædagoguddannelsen en af de professionsbacheloruddannelser, der får færrest penge per studerende. 

Det hænger jo ikke sammen.

Efter folkeligt pres for minimumsnormeringer, er det endelig lykkedes os at få lavet en aftale om flere voksne i institutionerne. Og vi skal gerne endnu længere. Samtidig stiger børnetallet. 

Alt for få søger uddannelsen 
Det betyder, at vi i fremtiden får brug for langt flere pædagoger. Det kræver, at der er unge, som har lyst til at løfte det vigtige ansvar, som pædagogfaget er. 

Og det kræver selvfølgelig en fantastisk pædagoguddannelse, hvor de unge har lyst til at bruge tre og et halvt år år af deres liv på at blive dygtige pædagoger. Og her har vi så problemets kerne.

Desværre går udviklingen den modsatte vej. Søgningen til pædagoguddannelsen faldt igen i år. På trods af, at corona ellers samlet set fik flere til at søge ind på de videregående uddannelser, var antallet, der søgte pædagoguddannelsen i sommeren 2020 lavere end sidste år. 

Allerede sidste år meldte flere pædagoguddannelser ellers om tomme pladser, fordi der ikke var kvalificerede ansøgere nok. Det får advarselslamperne til at blinke hos mig, og det bør de også gøre hos regeringen.

Vi skal simpelthen have løftet pædagoguddannelsen nu. Når alt for få starter, og alt for mange falder fra, så betyder det alt for få uddannede pædagoger til vores børn. 

Løft af uddannelsen må være permanent 
Et af de helt store problemer er, at der er for få undervisningstimer på uddannelsen. 

Man får ikke nok vejledning, praktiske eksempler og fællesskab i klassen. Det gør det selvfølgelig uattraktivt og svært at gennemføre, hvis man er overladt mere eller mindre til sig selv. 

Med forståelsespapiret aftalte vi, at der skulle sikres uddannelse af mere pædagogisk personale, og sidste efterår blev der så afsat et ekstraordinært tilskud til pædagoguddannelsen på cirka 170 millioner kroner i 2019-2023. 

Det var rigtig godt og tiltrængt. Men løftet gælder kun i en kort periode, og forsvinder igen efter 2023. Det løft skal som minimum gøres permanent. Men der skal også mere til. 

Der skal eksempelvis sættes særligt fokus på at forbedre praktikken, som udgør en stor del af pædagoguddannelsen. Praktikken giver de studerende mulighed for at prøve kræfter med virkelighedens verden inden de står midt i deres første job. Og det kan man lære meget af. 

Uddannede praktikvejledere
Opgaven bliver jo så at sikre nogle rammer, hvor man rent faktisk kan lære. 

Og det giver mange studerende udtryk for, at de ikke altid kan, fordi der slet ikke er tid til sparring og læring i forløbet. Et oplagt sted at løfte kvaliteten, er at sikre at praktikvejlederne er uddannede, og at der bliver lagt bedre rammer om praktikken. 

Alt det, og meget mere, ser jeg frem til at diskutere med de studerende, organisationerne, ministeren og de andre partier her til efteråret. Pædagoguddannelsen er så stor og så vigtig - ikke kun for vores børn, men for hele vores samfundsudvikling

Forrige artikel UC Syd: Pædagoguddannelsens evaluering risikerer at blive overfladisk UC Syd: Pædagoguddannelsens evaluering risikerer at blive overfladisk Næste artikel Forskere: Invitér fagligheden med i evalueringen af pædagoguddannelsen Forskere: Invitér fagligheden med i evalueringen af pædagoguddannelsen