Arkitektforening: Coronakrisen viser os, at vi skal bygge for at styrke menneskers livskvalitet

DEBAT: Coronakrisen har vist, at vi skal droppe effektivitetstankerne i byggeriet for at hindre fremtidige pandemier. I stedet skal vi fokusere på menneskers livskvalitet gennem mere plads, hygiejne og grønne arealer, skriver Lars Autrup.

Af Lars Autrup
Direktør, Akademisk Arkitektforening

Arkitektur er en langsom disciplin, hvor det gerne tager år fra de første skitser laves, til man træder ind ad døren i en ny bygning eller et nyt byrum.

Derfor er arkitekturen heller ikke et quickfix på en ny og pludseligt opstået samfundsudfordring –  som nu med covid-19 krisen. Dermed ikke sagt, at arkitekturen er overflødig, når det kommer til pandemier, for det er den bestemt ikke.

Historisk set har epidemier og pandemier såsom koleraepidemien eller den spanske syge, der rullede ind over Danmark, været med til at sætte skub i en nødvendig udvikling af vores byer og boliger mod det bedre.

Det samme bør vi bruge covid-19 genstarten af vores samfund til - med den grønne omstilling som drivkraft og med mennesket i centrum.

Effektivitetsmaskinen kaprer dagsordenen
Det byggede miljø kan og skal være med til at hindre fremtidige pandemier i at brede sig. Vi skal udvikle og bruge arkitekturen, så vi står stærkere næste gang, en pandemi kommer rullende over os – vi skal være bedre til at modstå de negative samfundseffekter, så vores økonomi og arbejdsmarked ikke i samme grad falder fra hinanden. 

I kølvandet på covid-19 krisen melder der sig en diskussion om den måde, vi i samfundet fokuser på effektivitet og rationalitet. Et fokus, der desværre ofte er på bekostning af lige så vigtige begreber såsom livskvalitet og sundhed.

Ofte vil gode sympatiske og velmenende dagsordner blive kapret af effektivitetsmaskinens ensidige fokus. Og hvad har vi så egentligt opnået, når en skolereform, hvis formål det er at integrere de utilpassede børn bedre, også kan bruges til at stuve flere børn sammen på mindre plads?

Eller når undervisningskvaliteten udvandes gennem øget brug af ikke læreruddannet undervisning?

Effektivitet tilgodeser ikke livskvaliteten
Når det gælder burhøns eller grise, så ved vi, at med effektiviteten enten følger øget medicinering eller isolation – eller måske begge dele.

Det kan vi nok blive enige om, ikke er løsningen for mennesker, men vi bygger alligevel hele tiden mindre og mindre plads per medarbejder eller elev, når vi bygger nyt.

En gang var det ikke ualmindeligt at bygge kontorhuse, hvor der er 40 kvadratmeter per medarbejder. Et tal som i dag er tættere på 10 kvadratmeter per medarbejder.

Netop derfor bygger Danske Bank nyt hovedsæde og sælger det gamle. En kæmpe pladsmæssig og økonomisk effektivisering, som sikkert også medfører en række fordele for organisationen i hverdagen i form af mere tidssvarende fleksible arbejdspladser og styrket intern kommunikation.

Men det ændrer ikke på, at effektiviteten let overtager dagsorden på en måde, der ikke tilgodeser helheden eller livskvaliteten for menneskerne i det byggede miljø.

Et kritisk blik på byens tæthed
Noget af den nye erkendelse efter covid-19 krisen må være at genopdage tidligere tiders erkendelser og lære af historien. I min skole var der håndvaske i gården, på gangene og inde i klasseværelserne.

De er for længst fjernet i effektivitetens og rationalitetens navn og bliver slet ikke prioriteret i moderne skolebyggeri. Mon ikke der igen bliver både plads og økonomi til almindelig hygiejne i vores institutionsbyggeri fremover?

Tilsvarende med byens ubebyggede og grønne arealer, som vi ved styrker vores sundhed og øger vores livskvalitet – og som med sikkerhed også har en positiv indvirkning på vores sygefravær og reelle arbejdseffektivitet.

Disse arealer fremstår som en udgift i udviklerens regneark, når nye bydele udvikles. Man begrænser pladsen til de betalingsfrie zoner i byen og betragter de private udbyderes indtægtstab som et kollektivt problem, når pandemien rammer.

Vi skal have et kritisk blik på byens tæthed - ikke som en modstand mod den tætte bys klare kvaliteter, men som en modstand mod dens kortsigtede potentiale til profitmaksimering.

Vi vil have langsigtede investorer, som investerer i byens fremtid og vores fælles kvaliteter.

Vi bygger for at styrke menneskers livskvalitet
Der kan være store kvaliteter ved dobbeltudnyttelse af rum og arealer, så de ikke bare står ubrugte hen det meste af døgnet, og så forskellige brugergrupper lærer hinanden bedre at kende. Men også her skal der være et markant fokus på disse kvaliteter, og det skal ikke blot gennemføres som en ren effektivitetsøvelse.

Arkitekturens vigtigste bidrag på bagkanten af en pandemi er et stærkt fokus på livskvalitet, det sociale –og nu også sundheden, når vi nu igen begynder at investere og genstarte samfundet. Det betaler sig bedst for os alle i længden – det er det mest langtidsholdbare.

Vi skal gøre os umage, så det, vi bygger, er i en kvalitet, som kan stå længe. Det skal kunne genbruges og indgå som en del af den grønne samfundsomstilling i en cirkulær tænkning.

En grøn omstilling, hvor vi vægter byggeriets samlede CO2 aftryk, og hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte steds ressourcer, forudsætninger og potentialer.

Måske er der nu rokket ved globaliseringens hypereffektive og stedsløse tilgang til verden? Og måske kan vi håbe på en større bevidsthed om, at vi deler den samme planet og dens ressourcer samtidig med, at vi skaber en større forståelse for de enkelte lokaliteters betydning for verdens mangfoldighed?

At vi bygger for at styrke menneskers livskvalitet. Netop her er jeg overbevist om, at arkitekturen har noget helt særligt at bidrage med.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Byggeriet kan blive vigtig i corona-genstarten, hvis vi får lov Dansk Byggeri: Byggeriet kan blive vigtig i corona-genstarten, hvis vi får lov Næste artikel Debat: Det er hovedstadens held, at turismen får en tiltrængt tænkepause Debat: Det er hovedstadens held, at turismen får en tiltrængt tænkepause