BL: Europæisk genopretningsplan kan skabe et dansk eksporteventyr

DEBAT: Europa-Kommissionens fokus på grønne renoveringer af boligmassen udgør et stort forretningspotentiale for danske virksomheder, skriver BL's Natalia Anna Rogaczewska. 

Energirenoveringer får en central rolle i EU’s genopretningsplan.

EU-kommissionen skønner selv, at opfyldelsen af de nuværende klima- og energimål for 2030 kræver yderligere investeringer på 260 milliarder euro om året.

De gennemsnitlige investeringsbehov per sektor er størst i forbindelse med renovering af bygninger, for 9 ud af 10 bygninger i EU skal renoveres, hvis ambitionerne skal indfries.

Det behov vendes nu klogt til en mulighed.

EU-kommissionen vil accelerere en grøn renoveringsbølge på tværs af EU, og social housing er udpeget som en central aktør. Ikke underligt for i EU udgør almene boliger godt 25 millioner hjem, og mange af disse boliger trænger til at blive løftet til nutidig energistandard.

Investeringsbehovet er fordelt på forskellige renoveringstiltag med størst potentiale inden for rumopvarmning, isolering og ventilation i husholdninger.

Det udgør et forretningspotentiale for danske virksomheder, der har konkurrencedygtige produkter og løsninger. Over 50 procent af disse potentialer er koncentreret i Danmarks nærmarkeder Tyskland, Sverige, UK og Frankrig.

Unik dansk vidensbank
Derfor er vi i den almene sektor meget glade for, at regeringen og et politisk flertal af øvrige partier er enige om at aktivere 18,4 milliarder i Landsbyggefonden til 453 renoveringsprojekter, der står klar. Det kan være startskuddet på et eksporteventyr for danske virksomheder.

Det kræver en forklaring.

Landsbyggefonden støtter gennemgribende renoveringer, der udbedrer byggeskader, og to tredjedele af de renoveringerne vedrører bygningernes klimaskærm. Der er derfor potentiale for betydelige energibesparelser på 30-40 procent.

Alle renoveringerne følges kvalitetsmæssigt op af Byggeskadefonden gennem systematiske eftersyn og erfaringsopsamling og -formidling. Resultatet er en unik vidensbank, der har mindsket antallet af byggeskader drastisk siden 90’erne.

Flersporet eksporteventyr
Denne centrale koordinering for at sikre høj kvalitet og anvendelse af de bedste løsninger er unik for Danmark. Samtidig indeholder den almene bygningsmasse mange forskellige bygningstyper bygget gennem årene, som kan matche boligtyper i resten af EU i forhold til løsninger, der virker og kan overføres.

Eksporteventyret vedrører dog udover energieffektive løsninger også tilgængelige løsninger.

Frem mod 2030 forventes antallet af borgere over 70 år i EU at stige med 24 millioner. Det øger behovet for tilgængelige boliger og driver efterspørgsel efter komponenter, løsninger og rådgivning, der kan løfte tilgængeligheden i nybyggeri og eksisterende boliger.

Også her kan viden og løsninger fra de almene boliger fremme danske eksportmuligheder.

Siden 2003 har den almene sektor gjort 15.700 boliger tilgængelige. Det er godt for samfundsøkonomien og den enkelte beboer. Det handler for eksempel om elevatorer, men også om etablering af bo-miljøer, der modvirker ensomhed, styrker det sociale samspil og stimulerer evnen til at klare sig selv. Der er altså tale om potentiel velfærdseksport. En efterspurgt vare i et post-corona EU.

Skærpet konkurrence på voksende marked
Ligesom energiforbedringerne etableres de tilgængelige boliger, når de almene boliger alligevel skal renoveres og på den måde opnås totaløkonomiske fordele. Den almene sektor kan derfor levere tilgængelige boliger til cirka en tredjedel af prisen for opførelse af en ny ældrebolig.

De kommende års behov for investeringer i energi-og tilgængelighedsløsninger inden for EU’s eksisterende boligmasse repræsenterer et stort vækstmarked for danske virksomheder.

Disse virksomheder har allerede internationale styrkepositioner, men konkurrencen må forventes at blive skærpet i takt med det voksende marked. Derfor skal deres markedsandele fastholdes og øges for at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.

Her giver almene renoveringer en enestående mulighed for en erhvervspolitisk satsning på eksport af energi- og tilgængelighedsløsninger. Det kan sætte Danmark endnu mere i front som et land, der formår at balancere velfærd, klima og vækst.

Forrige artikel Boliglejere: Vi aner ikke, om energi-renoveringer nedbringer CO2-udslippet Boliglejere: Vi aner ikke, om energi-renoveringer nedbringer CO2-udslippet Næste artikel NCC: Kvinder er fraværende i rekrutteringsmassen for byggebranchen NCC: Kvinder er fraværende i rekrutteringsmassen for byggebranchen