Debat

Borgergruppe: Det er ubegribeligt, at nogen har forventet, at Lynetteholm-projektet ville gå godt

Nu har projektet med Lynetteholmen været sat i gang i mere end seks måneder, og det er åbenlyst, at det ikke er håndteret politisk forsvarligt i forhold til hverken offentligheden, regionen og kommunerne langs Køge Bugt eller vores nabolande, skriver borgergruppe Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm. 

Daværende transportminister Benny Engelbrecht, Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, og administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbo, i forbindelse med første spadestik til Lynetteholm i januar. 
Daværende transportminister Benny Engelbrecht, Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, og administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbo, i forbindelse med første spadestik til Lynetteholm i januar.  Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Efter et åbent samråd i transportudvalget den 12. maj om miljøkonsekvenserne af at etablere Lynetteholm, måtte transportminister Trine Bramsen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) hver indkassere en næse.

For Trine Bramsens vedkommende skyldes det håndteringen af en henvendelse fra den svenske regering, som hendes forgænger Benny Engelbrecht (S) af uforklarlige grunde ikke havde delt med udvalget forud for vedtagelsen af loven om anlæg af Lynetteholm den 4. juni 2021.

Den svenske miljøminister krævede stop for dumpningen af slam og udtrykte også bekymring over den blokerende effekt for vandgennemstrømningen til Østersøen, når det 15 meter dybe Kongedybet efter planen fyldes op med jord. Lea Wermelin fik sin næse for ikke at være tilstrækkeligt engageret i miljøet.

Det er den foreløbige kulmination på den åbenlyse krise, som Danmarkshistoriens største anlægsprojekt befinder sig i, og som skyldes den hurtigt voksende mistillid til hele projektets plan- og idégrundlag. 

Nu har projektet været sat i gang i mere end seks måneder, og det er åbenlyst, at det ikke er håndteret politisk forsvarligt i forhold til hverken offentligheden, regionen og kommunerne langs Køge Bugt eller vores naboland(e).

Projektets økonomi er løbet løbsk, og projektets organisation er kaotisk. Der er med rette sat spørgsmålstegn ved, om By og Havn har de rette kompetencer til at håndtere et så komplekst projekt. Der er også betydelig usikkerhed om, hvorvidt trafikstyrelsen er egnet til at have myndighedsansvaret for projektets påvirkning af miljøet både på kort og langt sigt. 

Minister på kollisionskurs med svenskerne
Da ministeren på det åbne samråd meddelte, at der ikke vil blive dumpet mere slam i Køge bugt, og at hun nu vil sætte Lynetteholm på pause, var der tale om en ministers nøgterne konstatering af, at Lynetteholm-projektet er i vanskeligheder.

Både forligspartierne og regeringen kan se det uholdbare i inden for et år at skulle møde vælgerne, mens problemerne med Lynetteholm hober sig op, og synlige spor efter dumpning af slam i Køge bugt vækker vrede i hele regionen.

Der er behov for en seriøs samtale om Københavns fremtid

Lone Johnsen og Per Henriksen, medlemmer af bestyrelsen i Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm

Det er en vigtig etapesejr, at projektets anden fase udskydes mindst et år. Trine Bramsen er begyndt at lytte til befolkningen. En omnibusundersøgelse gennemført af YouGov fra den 27. til den 29- april viser, at 80 procent af danskerne har kendskab til Lynetteholm.

Undersøgelsen omfatter cirka 1000 respondenter, og er lavet for foreningen Byen for Borgerne. Af dem, der har kendskab til Lynetteholm, tilkendegiver 70 procent, at de i forskellige grader støtter, at projektet stoppes for at sikre den grønne omstilling. Kun syv procent mener, at projektet blot skal køre videre.

Desværre gør ministeren kun arbejdet halvt. Den nuværende fase ét videreføres, og By og Havn er således i fuld gang med at spunse ud for Refshaleøen og etablere den perimeter i Kongedybet, som senere skal opfyldes med det mere eller mindre forurenede havneslam fra fase to.

Det er dybt problematisk, da der hermed sker den blokering af Kongedybet, som svenskerne og mange eksperter advarer imod, og som ministeren selv har bedt om at få undersøgt nærmere. Ministeren er derfor fortsat på kollisionskurs med svenskerne og projektets mange kritikere. Hele projektet bør sættes på pause nu, og det tvivlsomme beslutningsgrundlag bør kulegraves.

Processen bryder med hidtidige standarder 
Det lignede ellers et genialt træk, da Lynetteholm i slutningen af 2018 blev præsenteret som et Kinderæg, der i ét hug ville løse Københavns problemer med stormflod, trængsel og billige boliger. Disse argumenter er siden i den grad blevet udfordret.

Nøglepersonerne bag projektet har fundet andre jagtmarker, og der er i dag ikke nogen, der stiller sig i spidsen for projektet, som Jens Kramer Mikkelsen som administrerende direktør i By og Havn støbte kuglerne til, og som daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen og den tidligere overborgmester Frank Jensen præsenterede som en samlet pakkeløsning.

Fremgangsmåden ved projektets vedtagelse var overrumplende og, viser det sig, også lovlig smart. Det kan bedst beskrives som en politisk kortslutning i tre trin. Uden nogen seriøs forberedelse blev Københavns fremtid beseglet på under to måneder.

Læs også

Den 5. oktober blev der uden forudgående varsler præsenteret en principaftale mellem Lars Løkke Rasmussen og Frank Jensen på et stort anlagt pressemøde. Senere på måneden den 25. oktober blev aftalen - uden at ændre et komma - tiltrådt af et bredt flertal af politiske partier i Folketinget.

Den 22. november tilsluttede Københavns Borgerrepræsentation sig endelig projektet, som de reelt ingen forudgående indflydelse havde haft på. Herefter vedtog samme politiske partier den 4. juni 2021 anlægsloven, hvor By og Havn indtræder i en ny rolle med et, for et projektselskab, historisk omfattende mandat til at udvikle det nye projekt.

Denne politiske proces bryder med alle hidtidige standarder for store anlægsprojekter. Det gør den, idet en kun halvfærdig projektlov for et af Danmarkshistoriens største projekter blev fremlagt mindre end tre år efter principaftalen.

Samtidig skete det ved anvendelsen af en med rette stærkt kritiseret salami-metode, hvor der ikke er fremlagt alternativer. Til sammenligning har den langt mindre Nordhavnstunnel været fem år undervejs, og den omstridte Kattegatforbindelse har indtil nu været forberedt i ti år.

Behov for en dialog om fremtiden
Anlægsloven omhandler alene et jorddeponi og var i offentlig høring i otte uger under den hårde corona-nedlukning. Med vedtagelsen af anlægsloven tilsluttede forligskredsen sig, at de mere end 1000 sider, der indgår som bilag i VVM-redegørelsen, og en teknisk implementeringsredegørelse udgør grundlaget for projektets gennemførelse. Samtidig blev offentlighedens klageadgang afskaffet.

Under disse kritisable forhold har By og Havn igangsat påbegyndelsen af deponiet, som sammen med de øvrige byudviklingsområder i Nordhavn og på Refshaleøen vil skabe en bydel med lige så mange indbyggere som i Esbjerg. Desuden vil det for altid transformere København og skabe meget store trafikale problemer i de allerede hårdt belastede tilstødende bydele og kommuner.

Projektets økonomi er løbet løbsk, og projektets organisation er kaotisk

Lone Johnsen og Per Henriksen, medlemmer af bestyrelsen i Byen for Borgerne – Stop Lynetteholm

Det er vel og mærke sket, uden at der har været et analytisk og strategisk forarbejde omkring projektets grundidé. Det er desuden sket uden åben involvering af offentligheden og relevante eksperter og uden at inddrage relevante parter i regionen, hvad enten der er tale om nabokommuner i hovedstadsregionen, kommunerne langs Køge Bugt eller Danmarks internationale samarbejdspartnere omkring den truede Østersø.

Det er ubegribeligt, at nogen har forventet, at det ville gå godt. Og nu ser vi, at næsten alt går galt. Det kræver en akut politisk indsats. Derfor har den nystiftede forening Byen for Borgerne over for transportudvalget fremlagt et forslag til, hvordan der kan genskabes tillid til de politiske processer og demokratiet, når det gælder Københavns og regionens fremtidige udvikling i resten af det 21. århundrede.

Der er behov for en seriøs samtale om Københavns fremtid, og vi vil gerne advare mod, at der iværksættes flere strømlinede kampagner om Lynetteholms positive betydning for København. Der er behov for en reel dialog mellem politikere og befolkningen.

En ekspertgruppe bør nedsættes 
Arbejdet med Lynetteholm har vist, at hovedstadsområdet og Øresund befinder sig i et planpolitisk og -fagligt tomrum. Vi foreslår derfor, at der nedsættes en gruppe af uafhængige eksperter, som udarbejder et faglig velfunderet strategisk oplæg, der beskriver forskellige scenarier for udviklingen af København set i et regionalt perspektiv; Klima, stormflod, bosætning og infrastruktur, erhvervsstruktur og naturen/Øresund.

Hermed kombineres den planlagte strategiske miljøvurdering med en overordnet drøftelse af Lynetteholms grundidé. Ekspertgruppen refererer til en bredt sammensat følgegruppe bestående af Transportministeriet (ejerskab), Miljøministeriet, Klima- og Energiministeriet, Indenrigs- og Boligministeriet, Københavns kommune og relevant regional repræsentation.

Det suppleres med et advisory board med bred folkelig og faglig deltagelse med reference til følgegruppen. Denne proces må forventes at løbe op mod et år. En sådan borgerinddragelse kan bidrage til, at Københavns fremtid udvikles bæredygtigt med opbakning fra københavnerne og i balance med den øvrige region og vores nabolande.

Etableringen af den kunstige halvø sker nu gennem et irreversibelt indgreb i naturen, og det er derfor indlysende, at hele projektet må sættes på pause og afvente udfaldet af denne proces.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion