Danske Havne: Husk, at der skal være plads til både boliger og industri

DEBAT: Med den nye planlov er danske virksomheder sikret bedre forhold i havnene, og det er vigtigt, for havnene skaber både vækst og arbejdspladser, skriver Kasper Ullum, konsulent i Danske Havne. 

Af Kasper Ullum
Miljøkonsulent i Danske Havne

For havnesektoren er vedtagelsen af den nye planlov noget af det vigtigste, der er sket på plan- og miljøområdet i år.

Moderniseringen sikrer, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til både de kommende beboere samt havnene og de mange havnevirksomheder.  

Indtil nu har det været sådan, at boliger på havnen skulle planlægges ud fra støjen fra de enkelte miljøgodkendte virksomheder på havnen.

Hvis et område blev udlagt til boliger, og det efterfølgende viste sig, at det støvede eller lugtede for meget, så måtte produktionsvirksomhederne indrette sig efter det, eller flytte deres aktiviteter – også selvom virksomhederne reelt var der først.

Der blev heller ikke taget højde fra den øvrige støj på havnen, som lodsning og lastning og transport. – Det er slut nu.

Med den nye planlov, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal, er det gjort klart, at der i Danmark skal være plads til både havnen og de virksomheder, som skaber værdi for samfundet.

Det er præciseret, at planloven har som formål at beskytte virksomheder og mennesker, hvorved man undgår store miljøkonflikter - og boliger, der generes af støj, lugt eller støv.

Kommunerne skal i deres planlægning tage hensyn til, at der fortsat er plads til produktionsvirksomheder, som er med til at skabe vækst, udvikling og pulserende arbejdspladser. Det skriver Erhvervsstyrelsen i den vejledning for produktionsvirksomheder, som er kommet i kølvandet på den nye planlov.

Attraktiv for begge parter
Når boliger og virksomheder ligger side om side, kan der opstå en konflikt. Det er ikke alle steder, hvor det er lige så udtalt som ved havnene. Havnene i Danmark er nemlig nogle attraktive områder, både for virksomheder og som boligområder.

Havnene er attraktive som boligområder, fordi de byder på en god udsigt, aktivitet og liv, og tit ligger havnen centralt i byen. Havnene er selvsagt også attraktive for produktionsvirksomheder og logistikvirksomheder. På havnen er der er ikke langt til samarbejdspartnere, leverandører og transportmuligheder.

Men hvis konflikterne og restriktionerne bliver for store, så flytter virksomhederne, og skibene sejler ikke længere til havnen. Ud over arbejdspladser så forsvinder også aktiviteterne på havnen – og hvor attraktiv er en ’død ’havn?

I den nye planlov er det fastlagt, at der ikke må planlægges boliger på områder, hvor boligerne bliver udsat for en miljøbelastning fra produktionsvirksomheder. Det gælder både støv, støj og lugt.

Det giver mening, at der ikke skal bygges boliger, hvor beboerne bliver udsat for en uhensigtsmæssig miljøbelastning. Det betyder, at den byudvikling, der er i gang tæt på havnene i Danmark, og især i de store byer, måske skal genovervejes, indtil produktionsvirksomhederne er blevet flyttet, eller indtil der er iværksat foranstaltninger, som reducerer miljøbelastningen i forhold til boliger.

Havne skaber arbejdspladser
Vi hilser det velkomment, at Folketinget sikrer gode forhold for de virksomheder, som skaber arbejdspladser, vækst og indtjening til det danske samfund og til fortsat at udnytte de særlige styrkepositioner, den danske havnesektor byder på. Det er vigtigt, at både boliger og produktionsvirksomheder kan planlægges i sammenhæng og på en måde, så konflikter forebygges. For yderligere at minimere konflikterne er det vigtigt, at havnene, kommunerne og virksomhederne indgår i en tidlig dialog om udviklingen af havnen, så vi sammen kan planlægge til gavn for alle parter.

Ved et årsskifte er det naturligt også at kigge fremad. Og for havnene – og de arbejdspladser, havnene er hjemsted for – er der spændende perspektiver at tage vare på i de nærmeste år.  

Nok er de danske havne i benhård konkurrence med udenlandske aktører, men historien viser, at vi netop ved at sammentænke lokal erhvervsudvikling og langsigtede havneinvesteringer har skabt gode platforme for vækst.

Behov for langsigtede løsninger
Og lige nu får stadig flere øjnene op for mulighederne i det blå Danmark:  

Havnene er vigtige for en bæredygtig udvikling, skibstransporten bidrager til et bedre miljø, da den er den reneste transportform, som fjerner trængsel fra vejnettet.

Samtidigt ser vi masser af nye udfoldelsesmuligheder ud over de klassiske ’gods over kaj’: se blot hvordan offshore-energianlæggene vokser, hvordan krydstogtproduktet udvikler sig landet over, førerløse skibe, deep sea mining, cirkulær økonomi, elektrificering af skibstrafik og nye omlastningskoncepter.

Aktiviteter, der kræver plads og langsigtede løsninger. Derfor er det så vigtigt, at planloven nu sørger for, at der fortsat er god plads til de 100.000 arbejdspladser, som havnene er med til at skabe.

Forrige artikel DF-politiker: Lav en de Gaulle-beskyttelse af Ærøskøbing, Dragør, Faaborg og Helsingør DF-politiker: Lav en de Gaulle-beskyttelse af Ærøskøbing, Dragør, Faaborg og Helsingør Næste artikel Arkitektforening: Vi har brug for politisk vilje hjemme for at kunne levere ude Arkitektforening: Vi har brug for politisk vilje hjemme for at kunne levere ude