DI: Træ kan sikre klimavenlig renovering af almennyttige boliger

DEBAT: Renovering af den almennyttige boligsektor skal ske med klimavenlige materialer som træ. På den måde kan vi få en større CO2-reduktion for pengene og samtidig sikre effektive renoveringsprojekter, skriver Annette Christensen.  

Af Annette Christensen
Branchedirektør, Træ- og Møbelindustrien i Dansk Industri

Regeringen skal have stor ros for at ville afsætte 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor. Både fordi det vil gøre det muligt at få gennemført en række energibesparende tiltag, og fordi det sætter gang i de økonomiske hjul.

Regeringens forslag til en aftale om renovering af boliger skønnes at medføre en reduktion på op til 50.000 tons CO2. Jeg synes dog, at ambitionen bør være at få endnu mere CO2 for pengene. 

Der er stor forskel på CO2-udledningen fra forskellige byggematerialer. Hvis man fokuserer på klimavenlige og fornybare materialer som eksempelvis træ, er der ofte store gevinster at hente.

Større gevinst ved træ
Vi skal gå efter materialer med lavt klimaaftryk. Og for at opnå det bedste resultat for klimaet, skal man se på klimapåvirkningen i hele projektets levetid.

Når vi både har fokus på den energi, der går til opvarmning af boligen, og den energi, der går til fremstilling af de materialer, som bruges til renoveringen, kan vi få en større klimagevinst for Landsbyggefondens midler.

Når vi har fokus på træ, skyldes det, at træ har et relativt lavt klimaaftryk. En tommelfingerregel er, at træbaseret byggeri i gennemsnit belaster klimaet med det halve i forhold til konventionelle byggematerialer.

Træ er ofte CO2-neturalt
Der er mange klimamæssige fordele ved træ. Først og fremmest er træ et materiale, der skabes med gratis energi fra solen. Derfor koster færdige byggematerialer af træ relativt mindre CO2 at producere.

Træ lagrer også det kulstof, som træet dannede af CO2 igennem fotosyntese, da træet voksede i skoven. Derfor er træbaserede byggematerialer ofte CO2-negative, indtil den dag de ikke længere skal bruges, bliver brændt og brugt til energi om mange år.

Præfabrikerede træelementer er effektive
Vi skal også sikre, at vi får gennemført flest mulige renoveringsprojekter for pengene. Det kan vi blandt andet gøre ved at bruge præfabrikerede byggeelementer af træ.

Med præfabrikering kan renoveringsprojekter gennemføres hurtigt og effektivt samtidig med, at risikoen for prisafvigelser minimeres. Præfabrikering giver også større forudsigelighed og sikkerhed for, at projekter gennemføres til tiden.

Det, er jeg sikker på, er vigtigt for beboerne i de almennyttige boliger.

Klimaet vinder også ved øget brug af præfabrikering, som nedbringer både materialeforbruget og spild på byggepladsen. Dertil kommer, at udvendig efterisolering med præfabrikerede facadeelementer er en sikker metode til mindsket varmetab 

Vi skal have sat gang i en grøn genopretning af Danmark. Midlerne fra Landsbyggefonden giver et tiltrængt bidrag til genopretningen. Og ved at have fokus på at vælge materialer med et lavt klimaaftryk kan vi sikre, at genopretningen for alvor bliver grøn.

Forrige artikel Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet Direktør: Flere kvinder i byggebranchen giver ikke nødvendigvis diversitet Næste artikel EjendomDanmark: Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd EjendomDanmark: Lad coronapolitik og klimapolitik gå hånd i hånd