Enhedslisten: Spekulationsfesten på boligmarkedet skal stoppes lige nu

DEBAT: Vi skal afskaffe paragraffen, der gør det muligt at hæve huslejen ved de mindste renoveringer. Den bliver nemlig udnyttet af ejendomsspekulanter, og det går ud over almindelige mennesker, der får svært ved at bo i byerne, skriver Rosa Lund

Af Rosa Lund
Retsordfører for Enhedslisten

I de seneste år har vi set en ulykkelig tendens til, at udenlandske kapitalfonde som amerikanske Blackstone opkøber ejendomme i København for at presse beboerne ud og hæve huslejerne til det ubetalelige. På den måde tjener kapitalfondene formuer på bekostning af almindelige mennesker, der ikke længere har råd til at blive boende i byen.

Det kræver politisk handling nu, hvis vi vil sikre, at de store byer bliver ved med at være for alle – ikke kun for de rigeste og spekulanterne.

Profitjagt går ud over almindelige mennesker
I Danmark har der traditionelt været udbredt enighed om, at husleje skal reguleres og holdes på et niveau, der er til at betale. Vi har reguleret lejeboligerne, både de private og de almene. Og vi har anset vores boliger for et hjem mere end et investeringsobjekt. Desværre har vi i de senere år set en anden tendens i de store byer.

Pensionsselskaber og kapitalfonde spekulerer i udlejningsejendomme på bekostning af beboerne, og mange andelsboligforeninger har fravalgt værdisætningen af den offentlige ejendomsvurdering til fordel for de såkaldte valuarvurderinger, hvilket har betydet, at andelspriserne er blevet så høje, at det er svært for en almindelig familie at få foden indenfor på boligmarkedet.

Denne jagt på profit går desværre ud over helt almindelige mennesker, som blot ønsker sig en bolig at bo i. De har måske ikke råd til at leje en lejlighed i byen på grund af den opskruede husleje, eller de har måske købt en andelslejlighed til en meget høj pris inden for de senere år. Disse mennesker skal vi selvfølgelig beskytte med et lovindgreb.

Huslejestigningerne skal stoppes
Jeg mener, at der er behov et opgør med kapitaliseringen af vores boligmarked for at sikre, at alle får råd til et sted at bo. Det kræver for det første et seriøst opgør med huslejestigningerne på boligmarkedet og kapitalfondenes opkøb af udlejningsejendommene.

Huslejestigningerne på det private lejemarked er direkte koblet til den såkaldte paragraf 5.2 i boligreguleringsloven, som giver udlejere mulighed for ved selv mindre renoveringer at lave store huslejestigninger, når beboerne flytter.

Enhedslisten mener, at en fuldstændig afskaffelse af paragraffen er nødvendig – dette vil være et reelt opgør med kapitalfondenes praksis og de tårnhøje huslejestigninger. Vi foreslår også, at kapitalfondene skal betale skat i Danmark, dels fordi det helt indlysende er rimeligt, og dels fordi dette også vil afskrække selskaberne i at kapitalisere på danske boliger.

Vi skal sikre andelshaverne
Ejendomsspekulanternes organisation, EjendomDanmark, har forsøgt at forhindre et politisk indgreb mod kapitalfondene med en aggressiv kampagne for at skræmme andelsboligejere og pensionskunder. De har prædiket dommedagsprofetier om, hvordan værdien af deres bolig og pension vil rasle ned ved et politisk indgreb. Men boligspekulanternes kampagne er i bedste fald en stor overdrivelse, i værste fald bevidst vildledning.

I Enhedslisten mener vi selvfølgelig, at indsatsen mod kapitalfondenes ejendomsspekulation samtidig skal sikre, at andelsboligejere, der har købt dyrt de senere år, ikke bliver dybt forgældede som følge af et politisk indgreb. Vi er meget opmærksomme på, at en afskaffelse af lejelovens paragraf 5.2 kan ramme disse andelsboligejere økonomisk, hvis vi lader dette tiltag stå alene.

Derfor forslår Enhedslisten at give mulighed for at fastfryse andelsboligernes valuarvurderinger på det nuværende niveau og dermed afbøde det potentielle værditab.

For at sikre, at mennesker også i fremtiden har råd til enten en leje- eller andelsbolig i byen, bliver vi nødt til at stoppe spekulationsfesten på boligmarkedet lige nu. Det handler grundlæggende set om, at vi vil sikre, at alle har råd til et sted at bo, og at København og de andre store byer kan bevare deres mangfoldighed.

For Enhedslisten er det helt klart, at retten til at have et hjem, der er til at betale for helt almindelige mennesker, altid må stå over retten til at kunne profitere på boligspekulation.

Forrige artikel Arkitekt: Selvfølgelig skal vi bruge teknologi til at gøre vores byer bedre Arkitekt: Selvfølgelig skal vi bruge teknologi til at gøre vores byer bedre Næste artikel Virksomhed: Forstår vi overhovedet byggeriets rolle i den grønne omstilling? Virksomhed: Forstår vi overhovedet byggeriets rolle i den grønne omstilling?