Forsvarsforlig ændrer ikke ved Socialdemokratiets boligpolitik

BILAG: Partierne bag forsvarsforliget er enige om at kanalisere overskuddet fra statsgarantien til den almene sektor ned i det økonomiske råderum. Men Socialdemokratiet vil forsat bruge en del af pengene på at give lavere husleje.

Overskriften på denne artikel forekommer muligvis at mangle sammenhæng.

Den sammenhæng skal findes i bilag 5 til det forsvarsforlig, som regeringen i slutningen af januar indgik med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale.

Her står nemlig følgende:

Login