Ingeniører: Bygninger og veje forfalder, men hvem betaler regningen?

DEBAT: Infrastruktur er ikke et varmt emne op til kommunalvalget, men hvis kommunalpolitikerne fortsat vælger at nedprioritere den kommunale infrastruktur, risikerer vi at miste milliarddyre investeringer, skriver Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

Af Henrik Garver
Administrerende direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kommunalvalget 2017 går nu ind i sin afsluttende fase. Men der er et tema, som næsten er glemt i debatten til trods for, at det har stor betydning for os alle sammen – nemlig kvaliteten af alle de bygninger, veje og broer, der tilsammen udgør den kommunale infrastruktur. Sagen er, at den forfalder, fordi politikerne ikke sætter penge af til vedligehold i de kommunale budgetter.

Efterslæbet vokser og vokser
Forfaldet er nu så omfattende, at efterslæbet kan opgøres til 25 milliarder kroner for de kommunale bygninger og 5 milliarder kroner for veje og broer i kommunerne. Det fremgår af rapporten "State of the Nation 2016" udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Rapporten giver det bedste samlede overblik over tilstanden af Danmarks infrastruktur. Og selvom tilstanden kan variere fra kommune til kommune, så er rapporten det grundlag, som alle kommuner bør benchmarkes op imod. 

Efterslæbet på vedligehold af vores infrastruktur er vokset siden den forrige State of the Nation rapport i 2012. Det må enten være udtryk for en bevidst politisk nedprioritering eller skyldes ligegyldighed overfor borgernes hverdag eller kommunens langsigtede økonomi.

Regningen risikerer at blive massiv
For én ting er de gener, det påfører borgerne her og nu i form af hullede veje, skoler og institutioner med dårligt indeklima og utidssvarende idrætshaller og plejehjem. Noget andet er den massive regning, vi skubber foran os til fremtidige generationer.

Det er på tide, at kommunalpolitikerne sadler om. Ellers fortsætter den daglige destruktion af vores milliarddyre investeringer i bygninger, veje og broer. Regningen for det manglende vedligehold bliver kun større af at blive udskudt – for jo længere tid, der går, jo dyrere bliver det at udbedre skaderne. Løbende vedligehold er langt billigere, men det kræver, at investeringerne faktisk prioriteres.

Det skal på dagsordenen
Lad os i kommunalvalgkampens afsluttende fase få debat om, hvordan politikerne har tænkt sig at rette op på infrastrukturens tilstand. To gode værktøjer til politikerne og til vælgerne er FRI’s State of the Nation 2016 rapport samt analysen Skolernes Indeklima som DTU har udarbejdet for Realdania.

Der er brug for gennemtænkte planer for vedligehold med et realistisk budget tilknyttet. Der er brug for mere end ord. Husk: God infrastruktur gør en forskel. 

Forrige artikel Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget Næste artikel Alternativet: København skal gøres til ét stort laboratorium Alternativet: København skal gøres til ét stort laboratorium
 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Vi betaler 4x overpris og får.....

  Sidst jeg tjekkede, betalte bilisterne 43 mia i afgifter (registrering, ejerafgift, brændstofafgift), og der brugtes samme år 10,7 mia på vedligehold af veje og broer.
  Samtidig hiver staten som aktionær, ca 1 mia årligt i aktieudbytte på Storebæltsbroen.

  Det kan man da nærmest kalde organiseret kriminalitet.

 • Anmeld

  Anni Grimm · Byråd/Vejen Kommune

  Veje og bygninger i forfald...

  Jeg er ganske enig i Henrik Garvers betragtninger både forsåvidt angår nedprioriteret vedligehold af offentlig bygningsmasse og veje og stier.

  Holdningen synes ganske klar hos KV 17 kandidaterne ... der er ikke stemmer i asfalt. Det mærkede vi i DF’s byrådsgruppe, da vi behandlede budget 2018 -2021. En DF bestilt (opdateret) analyse af tilstanden på veje og stier viste - ikke uventet - et efterslæb på 10 mio. kr./år i hvert af de kommende år - udover allerede budgetterede midler. DF fik hårdt tilkæmpet en ekstra mio. kr. Hvilket betyder et efterslæb i 2019 på - 19 mio. kr.

  Det ser desværre ud til, at politikerne har ringe interesse for at sikre de offentlige værdier bedst muligt, og det fænger heller ikke, når der peges på, at udgifterne vil vokse voldsomt, hvis problemet overses.

  Det er dyrt at være fattig, lærte jeg i min barndom, men det må være en simpel pligt at lade vedligehold af bestående anlæg gå forud for nye anlæg - i det mindste for en (opsamlings)tid. Det bliver langt mere kostbart at trække pinen ud, og lade udfordringerne vokser.

  Det har Dansk Folkeparti i Vejen Kommune på valgprogrammet KV 17 som led i en sund og fornuftig tankegang, fordi - det er borgernes penge, vi prioriterer, og borgernes og bilisternes sikkerhed vi også skal vise hensyn, samtidig med at de offentlige værdier sikres.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Der skal først lig på bordet.

  De elendige veje bliver ikke prioriteret før udrykningskøretøjer kører i grøften på grund af ødelagte rabatter og misligholdte asfaltkanter. Der skal lig på bordet.

  Og en af årsagerne er vel dansk presses ensidige fokusering på ældreplejen, hjemløse og socialt udsatte. Når man hører DR-TV`s udsendelser op til KV2017, får man det indtryk, at alle i Danmark enten er så gamle og svækkede at de skal hjælpes 24/7, eller så socialt elendige at de skal have hver en hjemme-hos-er. Og hvis der endeligt er noget om nogle i den arbejdsdygtige alder, er det som oftest en nyligt fyret hjemmehjælper vi så alle skal have ondt af - selv om jobbet forsvandt fordi der ikke var nogle at passe på det tomme plejehjem.

Radikale: Kommunerne bør fortsat inddrive ejendomsskat

Radikale: Kommunerne bør fortsat inddrive ejendomsskat

GÆLD: Kommunerne bør fortsat inddrive restancer på ejendomsskatten, når det nye boligskattesystem træder i kraft i 2021. Det mener Radikales skatteordfører. V og K er åbne for at diskutere sagen. DF og S vil ikke ændre aftalen.