Ingeniører: Bygninger og veje forfalder, men hvem betaler regningen?

DEBAT: Infrastruktur er ikke et varmt emne op til kommunalvalget, men hvis kommunalpolitikerne fortsat vælger at nedprioritere den kommunale infrastruktur, risikerer vi at miste milliarddyre investeringer, skriver Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører. 

Af Henrik Garver
Administrerende direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kommunalvalget 2017 går nu ind i sin afsluttende fase. Men der er et tema, som næsten er glemt i debatten til trods for, at det har stor betydning for os alle sammen – nemlig kvaliteten af alle de bygninger, veje og broer, der tilsammen udgør den kommunale infrastruktur. Sagen er, at den forfalder, fordi politikerne ikke sætter penge af til vedligehold i de kommunale budgetter.

Efterslæbet vokser og vokser
Forfaldet er nu så omfattende, at efterslæbet kan opgøres til 25 milliarder kroner for de kommunale bygninger og 5 milliarder kroner for veje og broer i kommunerne. Det fremgår af rapporten "State of the Nation 2016" udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Rapporten giver det bedste samlede overblik over tilstanden af Danmarks infrastruktur. Og selvom tilstanden kan variere fra kommune til kommune, så er rapporten det grundlag, som alle kommuner bør benchmarkes op imod. 

Efterslæbet på vedligehold af vores infrastruktur er vokset siden den forrige State of the Nation rapport i 2012. Det må enten være udtryk for en bevidst politisk nedprioritering eller skyldes ligegyldighed overfor borgernes hverdag eller kommunens langsigtede økonomi.

Regningen risikerer at blive massiv
For én ting er de gener, det påfører borgerne her og nu i form af hullede veje, skoler og institutioner med dårligt indeklima og utidssvarende idrætshaller og plejehjem. Noget andet er den massive regning, vi skubber foran os til fremtidige generationer.

Det er på tide, at kommunalpolitikerne sadler om. Ellers fortsætter den daglige destruktion af vores milliarddyre investeringer i bygninger, veje og broer. Regningen for det manglende vedligehold bliver kun større af at blive udskudt – for jo længere tid, der går, jo dyrere bliver det at udbedre skaderne. Løbende vedligehold er langt billigere, men det kræver, at investeringerne faktisk prioriteres.

Det skal på dagsordenen
Lad os i kommunalvalgkampens afsluttende fase få debat om, hvordan politikerne har tænkt sig at rette op på infrastrukturens tilstand. To gode værktøjer til politikerne og til vælgerne er FRI’s State of the Nation 2016 rapport samt analysen Skolernes Indeklima som DTU har udarbejdet for Realdania.

Der er brug for gennemtænkte planer for vedligehold med et realistisk budget tilknyttet. Der er brug for mere end ord. Husk: God infrastruktur gør en forskel. 

Forrige artikel Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget Lejernes Landsorganisation: Fem anbefalinger før kommunalvalget Næste artikel Alternativet: København skal gøres til ét stort laboratorium Alternativet: København skal gøres til ét stort laboratorium