Viceborgmester til Enhedslisten: Drop nu slumromantikken

DEBAT: Enhedslisten og Alternativet forarges over SF's deltagelse i den nye boligaftale. Men det kræver handling, hvis vi skal komme problemerne i udsatte boligområder til livs, og her er det ikke nok med en social indsats, skriver SF's Serdal Benli.

Af Serdal Benli (SF)
Viceborgmester i Gladsaxe Kommune og spidskandidat til Folketinget

Nogle gange er det bedste det godes fjende. Det kommer jeg til at tænke på, når jeg læser Enhedslistens og Alternativets sure opstød over, at SF er med i aftalen om blandede boligområder.

Jeg er selv vokset op i Værebroparken i Gladsaxe. Et af de udsatte boligområder, hvor vi har haft de samme udfordringer år efter år. Arbejdsløshed. Sociale problemer. Sproglige udfordringer.

Vi har en skole, hvor søgningen fra villakvartererne er konstant faldende, selvom børnene hører til skoledistriktet. Her har vi allerede taget nogle af de værktøjer i brug, som man lægger op til fra Folketingets side.

Vi har forsøgt os med fleksibel udlejning og på den måde fået flere ressourcestærke beboere ind, men desværre flytter de på sigt. Og vi har sørget for, at personer på integrationsydelse ikke bliver anvist til boliger i Værebroparken.

Det gør vi ikke, fordi vi ikke kan lide udsatte borgere eller almene boliger, som Enhedslisten forsøger at skyde os i skoene. Vi gør det, præcis fordi vi kerer os om de borgere.

Ikke en social konstruktion
Vi skal ikke acceptere, at sociale problemer, arbejdsløshed og kriminalitet dominerer i enkelte boligområder, mens andre slet ikke kender til den slags problemer. Vi skal leve langt mere blandet.

Derfor har SF været en af drivkræfterne i at gøre Værebroparken til et godt sted at vokse op, og derfor er SF med i den nye boligaftale.

Jeg synes Enhedslisten og Alternativets ghettoromantik er dybt skadelig for visionen om et solidarisk samfund.

Man skal være vokset op på en tryg villavej eller i en luksuslejlighed, hvis man tror, at de udsatte boligområder bare er en social konstruktion, der eksisterer i højrefløjens bevidsthed.

Det betyder ikke, at man ikke kan leve godt i Værebroparken eller i andre områder. Selvfølgelig kan man det, men det ændrer jo ikke på, at det er bedre, når vi lever blandet, kender hinanden, hjælper hinanden, lærer af hinanden. Løfter hinanden. 

Mennesker er ikke problemet
Vi er nødt til at erkende, at den sociale indsats ikke er nok.

Lektiecaféer, kvindegrupper, sportsaktiviteter og så videre kan få os et stykke. Men vi er nødt til også at sørge for, at der kommer flere typer boliger i områderne.

Det er jo ikke menneskene, der er problemet, men det faktum, at man har ført en boligpolitik, der har betydet, at bestemte boligtyper har ophobet sig i bestemte områder.

Hvis vi bilder os selv ind, at alt kan løses med en social indsats, gentager vi et svigt af de generationer af børn, der vokser op i belastede områder uden de samme muligheder som deres jævnaldrende.

Det bedste er det godes fjende
Aftalen om blandende boligområder er bestemt ikke perfekt, men man skal gå rundt med meget store skyklapper på, hvis man ikke kan se værdien i at sikre sig mod fortidens boligpolitiske fejltagelser.

SF går konstruktivt ind i aftalen, fordi vi mener, at det bliver vores bedste mulighed for at rette op på fortidens fejl.

Desuden er jeg overbevist om, at hvis SF ikke sidder med omkring bordet, så har hverken beboere eller boligforeninger en tillidsmand i forhandlingslokalet.

Enhedslisten er verdensmestre i at finde hår i suppen. Men når der skal handles i den politiske virkelighed og knokles for at sikre konkrete forbedringer for de svageste, så lægger de alt for tit armene over kors og lader drømmen om det bedste blive det godes fjende.

Forrige artikel S: Regeringen svigter både klima og erhvervsliv S: Regeringen svigter både klima og erhvervsliv Næste artikel EL: Det skal være mere attraktivt at isolere loftet end at udskifte køkkenet EL: Det skal være mere attraktivt at isolere loftet end at udskifte køkkenet
 • Anmeld

  Stine Roldgaard

  Det bedste er det godes fjende !

  En virkelig fin betragtning fra både det politiske og det virkelige liv, der leves ude omkring i villakvarterer og almennyttige boligbyggerier. Selvfølgelig skal vi da blandes og blande os. Gør vi ikke det, bliver Danmark endnu mere opdelt og koldt. Vi har brug for mere sammenhold og forståelse og mindre dem og os. Serdal forklarer det så godt og jeg lærte endda et nyt ordsprog. Det bedste....hmmmm er ikke altid muligt, og så modarbejder det dem, der vil gøre det så godt som de kan efter de forhåndenværende midler. Lad os arbejde henimod det samme fælles mål, nemlig mindre ulighed og mere fællesskab. Det ved jeg nemlig at Enhedslisten brænder for - lige så varmt som SF .

 • Anmeld

  Jan Allan Andersen

  Bliver der så flere eller færre almennyttige boliger?

  Jeg kan godt se de betragtninger som Serdal Benli kommer med, selvfølgelig er det på ingen måde dårligt, hvis vi som befolkning bor mere blandet, og nogen gange skal der andre tiltag til, end alene de sociale tiltag.
  Nu kan det selvfølgelig godt være, at jeg ikke har fået sat mig grundigt nok ind i boligpakken, men hvor er de nye almennyttige boliger, til erstatning for dem der bliver enten privatiseret eller nedrevet?
  Eller sagt på en anden måde ... Hvor skal de mennesker flytte hen? Hvor er de boliger som de kan betale?
  Det svar kan jeg ikke mindes, at forligspartierne på noget som helst tidspunkt har svaret på, men hvis Serdal Benli kan komme med svaret, så synes jeg da det ville være fantastisk.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Kim Nielsen

  Det er sørgeligt at opleve SF på en lang række områder er rykket til højere
  Det er sket gradvist ved at være med til sociale forringelser og førte den mest rabiate økonomisk politik som er fastsat i EU.
  Nu er SF med en gettoplan hvis formål forekommer at forhindre de økonomiske svageste at få en bolig i almen boliger.
  Det er ret besynderligt når man tænker på at almene boliger oprindeligt var tænkt på borgere med små indkomster.
  Troen på at forhindre eller nedlægge almene boliger ville medføre en bedre integration af både mennesker med anden etniske oprindelse og økonomisk svageste stilllede etniske danskere forekommer noget underligt, når de bedre og bedste stillede bare flytter væk fra områder, hvis der bor mange de ikke kan eller ville identificere.
  Jeg forstå ikke at SF eren ser ned på arbejdsløse eller ikke har indset kriminalitet meget tit har meget med de sociale vilkår for de økonomiske svageste stillede.
  SF har langsomt og roligt bevægede sig fra nogle af kendetegnet ved socialisme, nemlig solidaritet og se på det er den økonomisk politik og vilkår for nogle grupper, der er det dybt liggende årsag, og ikke udelukkende de mennesker, der er uheldig eller blevet placeret i den kedelig situation.

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  SF har skabt resultater i mange år

  Kim Nielsen. Og Ø er som regel så glade for dem, at de tager æren. I afvigende tilfælde, som her, går de desværre til angreb på SF selvom det er dem, som leverer de resultater, som Ø ønsker.

  SF er netop skabt for at skabe resultater. Det var en stærk reaktion på kommunisternes linje, som gik ud på at undgå politisk indflydelse gennem parlamentarisk arbejde. Ib Nørlund, som var DKPs chefindpisker i mange år, plæderede for, at man ikke skulle forbedre forholdene, for så ville det holde masserne fra at begå deres naturlige oprør. Den linje er tilsyneladende stadig en del af Ø.

  Boligloven er ikke en nedrivningslov. Jeg ved godt at Pelle Dragsted har sagt at ministeren har ret til at rive folks boliger ned. Det er der bare intet belæg for at sige.

  Jeg er enig med dem, der mener, at SF selv må slås for at fortælle sine resultater og sin troværdighed. Serdal Benlis indlæg her er et længe ventet og godt indlæg, som trækker i den retning. Der skal selvfølgelig mere til, som for eksempel 10.000 læserbreve.

  Men jeg tænker at det er rimeligt at forlange, at Ø fører belæg for deres beskyldninger inden, at det kan kræves, at SF modbeviser dem. Det forekommer endda at være rimeligt, hvis Ø helt holdt op med at fremføre grundløse beskyldninger.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogaard

  Det ret interessant at du har en retorik man kunne forvent fra de borgerlige og ikke en socialist [ hvis du er socialist]l nemlig kommunist forskrækkelse

  Man skulle tro at du i ramme alvor mener skal have parlementarisk indflydelse uanset om man sælger sin vælgere, som det skete under den lyse blå regering 2011 - 2015 og fører en politik i klart strid med det, som SF siger, at gå ind for socialisme.
  At orese de økonomiske svageste ud af almene boliger og have nedladende holdning til mennesker, der er arbejdsløs, vidner bestemt ikke om en solidarisk holdning og socialansvarlighed
  Jeg kunne desværre frygte at med den holdning SF og du lægger for dagen, ville have betydet de ville samarbejde med den lille mand syd for grænse i 1933-1945 - for det giver jo en imaginære indflydelse - ikke !

 • Anmeld

  Jan Allan Andersen

  Jeppe Vejlby Brogaard

  Kan du så svare på, om der bliver flere eller færre almennyttige boliger?
  Jeg er ganske sikker på at der, pga. privatisering og nedrivning, bliver færre, og hvor skal de mennesker så flytte hen?

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  SF leverede 85 % af sine valgløfter

  Også løftet om at gå i regering.

  Dine påstande om boligloven bliver selvfølgelig ikke rigtige, bare fordi du gentager dem. Den skal hjælpe udsatte beboere, ikke fjerne dem. Den vil revitalisere beboerdemokratiet, ikke tromle hen over det.

  DKP var centralistisk og SFs stiftere forsøgte gennem flere år at indføre en samarbejdende linje. Forgæves. Det står i analerne. Derfor stiftede de SF. For at samarbejde. Det blev en umiddelbar succes. Til gengæld lever DKP nu som en del af Enhedslisten.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogard

  Det er forståeligt at du ikke svare.
  Der er næppe mange SF vælgere synes at det er en succes at føre den meste rabiate liberalistisk økonomisk politik, der medførte væsentlig velfærdsforringelser
  Det er rigtig at SF beskyldte DKP, for at være for centralistisk, men det gjorde SF også i forhold til S - idag må SF have opgivet tankegangen om decentralisering af magten, når de er så Pro EU.

  Bemærkningerne om beboerdemokrati forekommer noget virkelighedsfjern min erfaring er at den kommune, jeg bor i, har ingen problemer med at køre hen over beboerdemokratiet og det er svært for beboerne at værne sig imod det, fordi beboersammensætning består i hovedparten beboere med næsten ingen økonomiske og menneskelige ressourcer til at kæmpe for deres rettigheder efter almenboliglovens regler via domstolene

 • Anmeld

  Jan Allan Andersen

  Så ingen almennyttige boliger nedlægges?

  Det er altså din påstand Jeppe Vejlby Brogård, at "Ghetto-loven" ikke vil medføre at der forsvinder almennyttige boliger?
  Hvorledes hænger det sammen med, at der i de berørte boligområder f.eks. højest må være 40% familieboliger blandt de almennyttige boliger?
  Det kræver vel at der enten bygges nyt privat i området, privatiseres af de almennyttige boliger, eller at nogle af dem nedrives?
  Og kan der ikke bygges nyt privat, og det er jo ikke i alle de berørte boligområder det er en mulighed, så er der vel kun privatisering eller nedrivning tilbage ... Ergo bliver der vel færre almennyttige boliger, eller hvad?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  SF´s arbejde for Det Gode Samfund

  Dejligt at se at SF påtager sig et ansvar for at skabe rammerne for et fælles og mangfoldigt Danmark.

  Og beskæmmende endnu engang at se Enhedslisten ivre for opretholdelse af elendighedsghettoerne - med det skjulte formål, at skabe sig et vælgergrundlag ved tvangsmæssig opretholdelse af en elendighedsbefolkning som stemmekvæg.

  Den Almene Boligsektor kan jo så udmærket bygge gode boliger i pluralistiske og menneskelige omgivelser - så udlægningen af aftalen som vendt imod Den Almene Boligsektor er direkte ondskabsfuld propaganda.

  Om der med denne aftale bliver flere eller færre Almene Boliger er ligegyldigt. Hvis Den Almene Boligsektor drives hensigtsmæssigt kan der blive flere, men det er jo i høj grad op til sektoren selv.

  Med aftalen ser vi den afgrundsdybe forskel på SF og EL/Alternativet. SF vil det gode samfund for alle, SF/Alternativet vil propagandere for eget genvalg med ufine midler og giver så f..... i velfærdssamfundet.

 • Anmeld

  Kina Nielsen · Cand jur

  Bertel Johansen

  Hvis jeg var SF ville jeg virkelige tænke mig godt og grundig, hvis mit parti fik ros af en sådan højreoreinterede som dig, der bl.a. mener, at er ikke er ulig i Danmark, at folk selv skal betale for lægebesøg, at EU er demokratisk
  Jeg kan forstå på dig at det er ligegyldig for mange almene boliger der - det er sørme en rar støtte SF har fået, der synes at der ikke behøves at der er billigere lejeboliger til de økonomiske svageste

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Der bliver flere og færre

  Jan Allan Andersen. Det er klart, at det blå ønske om at reducere visse boligafdelinger med 40 % familieboliger gør ondt. Derfor har SF sikret, at pengene fra salget kan bruges til at bygge nye almene boliger.

  Hvis SF var gået fra forhandlingerne efter Øs eksempel, så ville blå blot have sikret salg uden at sende pengene tilbage til nye boliger. Det er i al sin enkelhed konsekvensen af Øs praksis. Nu har SF så forhindret den del, hvilket jeg tænker vil glæde dig. Alligevel skælder du ud.

  Prøv iØvrigt lige at finde grundlag for din præmis inden du stiller næste spørgsmål. Det er som om, Ø frit kan stille alle mulige spørgsmål uden at forholde sig til sagen.

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Politiske aftaler har værdi

  Jan Andersen og Kina Nielsen
  Der er ingen grund til at blive sure. Og der er heller ingen grund til at forfalde til personangreb, som det lidt umotiveret lige er sket på Bertel Johansen. Der er tværtimod grund til at se sagen ud fra substansen. Argumenter baseret på fakta er helt gangbare.

  Den store værdi ved politiske aftaler er helt grundlæggende, at de indfrier det politiske løfte. Det er det løfte, som vestens ledere afgav i årene efter 2. Verdenskrig, hvor demokrati og parlamentarisk forhandling blev sat i stedet for udryddelse og krig. Den europæiske afmagt efter en krig i 1914 og efter en krise i 1929 blev besvaret totalitært i visse lande. Og mangelsituationer blev løst ved at myrde enorme grupper af mennesker.

  Det politiske løfte erstatter alt det og al denne afmagt, vold og ødelæggelse med forhandling. Sammen når parterne så en løsning på et samfundsmæssigt problem. SF startede med at melde sig ind i det politiske løfte. Derfor sidder de nu i så mange forhandlinger som muligt. Ø har så vidt jeg ved aldrig rigtigt fundet sig tilrette i det.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlgard Brogaard

  Der er nok den mest besynderlig forklaring fra din side jeg lægge har stødt på, når man ikke forholder sig til kendsgerninger, er det en god ide at tale uden om og beskylde andre for ikke at forholde sig fakta.
  Vi kan fastslå, at SF var med til at føre en rent dyrket liberalistisk økonomisk politik og sparke på deres vælgere.
  SF er med til at smadder de oprindelige tanker med almene boliger at have billigere boliger til økonomiske svagt stillede og lavtlønnede medborgere
  At støtte en Bertel Johansen der er borgerlige med, at ulighed og fattigdom ikke er et problem eller borgerne skal betale for deres lægebesøg - må siges den indflydelse du argumenter for medfører, at SF er blevet et borgerligt parti.
  Det er ikke et personangreb at minde folk om de politiske holdninger, de til tilkendegiver.
  Eller som det måske tyder på, at du er borgerlige og ikke har noget med SF at gøre - for SF s vedkommende må man håbe på, at det er det sidste

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Er du Kina Nielsen?

  Kim Nielsen. Jeg kan se på din omskrivning af mit navn, at du måske er blevet stødt over, at jeg har svare En post længere oppe som det, den giver sig ud for. Og så var det blot en slåfejl fra din side. Sorry.

  Og så noterer jeg, at man bør forholde sig til fakta, når man er din modpart (hvilket jeg selvfølgelig gør) Mens man tværtimod må digte frit, når man fremfører sine egne ideer om verden.

  Nej, man kan ikke konstatere, at SF var med til at fremføre en rendyrket liberalistisk politik. Nej, man kan ikke konstatere, at de sparkede til deres vælgere. Nej, SF er ikke med til at smadre de oprindelige tanker om almene boliger. Nej, SF støtter ikke Bertel Johansen. Nej, støtte fra Bertel Johansen gør ikke SF til et borgerligt parti.

  Hvis vi skal bevare vores skattede demokrati og dets politiske løfte, så må vi føre belæg for enhver argumentation. Det betyder, at mange helt må afholde sig fra at komme med beskyldninger i højt tempo. Det liberale demokrati er et stort gode, som vi kun kan respekterer, hvis vi behandler hinanden ordentligt og redeligt. Jeg savner Ø på den side af demokratiet.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvor findes de byggegrunde, der kan bebygges almennyttigt?

  Det er svært at få øje på byggegrunde, i hvert fald i nærheden af de større byer, der er til rådighed for et almennyttigt boligbyggeri.

  Så længe der ikke er politisk vilje til at skabe et økonomisk bæredygtigt grundlag til anskaffelse af jord, hvorpå der kan opføres nye almennyttige boliger, er det en debat om kejserens skæg.

  Det er i øvrigt et væsentligt argument blandt de briter, der går ind for Brexit, at det største nuværende problem i især England er en udpræget mangel på muligheden af at kunne fremskaffe op mod 3 mio. tiltrængte nye almennyttige boliger, al den stund at jordejerne hellere vil få mest ud af salgsprisen ved at sælge til den højestbydende.

  Den samme situation er reelt gældende ogs å i Danamrk.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  "Kim Nielsen" må være en tekstrobot

  Kim Nielsens evindelige påstande om hvad han mener, at jeg har skrevet, uden at jeg har skrevet det, indikerer at "han" lige så godt kan være en virtuel tekstrobot der er gået amok, for:
  - jeg har aldrig givet udtryk for noget "højreorienteret."
  - jeg har aldrig givet udtryk for, at nogle i DK skal betale for deres lægebesøg, kun at "den svenske ordning" med 100 kr i adgangsgebyr ville frigøre sundhedssystemet for meget unødvendigt, ligesom i Sverige og andre steder.
  - jeg har aldrig skrevet at der ikke er ulighed i Danmark, men anført at den er ret lille og uden praktisk betydning.
  - jeg har aldrig tilkendegivet noget ønske om at stække Den Almene Boligsektor, tværtimod har jeg ønsket den optimeret på kvalitet og menneskelighed.

  Måske var det en indsats værd om nogle kunne verificere, om denne "Kim Nielsen" eksisterer i virkeligheden ? - for "hans" tekster forekommer maskinelt forarbejdet med det formål at skabe forvirring på Altinget.

 • Anmeld

  Jan Allan Andersen

  Nye almennyttige boliger?

  Det kan meget vel være, at jeg mister overblikket over det vedtagne lovforslag, men hvor sikres det, at der kan bygges nye almennyttige boliger for de penge der måtte komme ind ved frasalg?
  Faktisk ser jeg i et høringssvar fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der ikke forventes erstatningsbyggeri af almene boliger.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogård

  Det er et faktum at SF var med i den lyse blå regering fra 2011_- 2015 der videreførte den boligerlige liberalistisk økonomi - det stod i regeringsgrundlaget.
  SF er meget Pro EU og jeg har ikke hørt SF gør indvending mod den liberalistisk økonomiske politik der er traktatfæstede.
  Det er et faktum at SF var med til at forringe efterlønnen og fleksjobsordningen og førtidspension efter anbefaling fra EU, samt dagpengeperioden og halveringen af ydelserne for de unge mellem 25 - 30 år.
  Et forsvar for gettoplanen der stiller de dårligst stillede stillede i en ringere boligsituation
  SF har i deres påståede indflydelse solgt ud af deres påståede socialistisk holdning

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Bertel Johansen

  Du har i andre debat indlæg argumenteret for at indføre læge betaling
  Du har argumenter i mod den stigende ulighed og fattigdom.
  Din først bemærkning om almene boliger tyer ikke på det, du påstår nu.
  Du har ret til at have de holdninger, og fremfører dem, men du må forvente nogen tager dig alvorligt og forholde sig til dine argumenter,
  Dine mange angreb på kommunisterne tyder på, at du højereorienterede, medmindre du er en SF ere der skal skjule, at man fører en helt anden politik end den, man står for, ved at bruge kommunisme som skrækmiddel og afledede en berettiget kritik.

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  SFs regering fra 2011 var grøn

  Kim Nielsen. Det ses af togfonden og dansk vindenergi, der er en ekstremt anerkendt succes under betegnelsen DONG skandalen, som jo netop baserer kritikken på, at Dansk vind har overbevist resten af verden om, at det er en så god forretning, at profitten ved videresalget af de tidligere statslige værdier blev alt for høj. Kritikken går faktisk på, at salget og vindstrategien blev en kæmpe succes.

  Det er korrekt, at det står i Thorningregeringens grundlag, at den viderefører borgerlig økonomisk politik. SF så det selv som et ubetydeligt kuriosum, men det var klart en fejl. For det gjorde kritikerne ikke. Jeg mener stadig, at det bare var et kompromis på vejen mod et mere lige og et mere grønt Danmark. For det var ikke SFs krav, at den regering skulle videreføre borgerlig politik. Det var de radikale, som vist tror at det er det eneste, der sadskiller dem fra venstrefløjen. Det krav var ufravigeligt for R. Kritikerne af SF mener fortsat, at så burde de have undladt at gå i regering. En besynderlig tilgang, som jo ville have hindret SFs mange andre resultater.

  Socialisme er, at gøre det godt for de mange. Demokratisk socialisme er, at gøre det godt for de mange gennem parlamentarisk magt og regeringsmagt. Derfor skal SF selvfølgelig være i regering, når lejlighed byder sig. Og efter 50 år på den politiske scene, så synes jeg da også, at det var på tide. Efter massiv indflydelse i tresserne, starten af halvfjerdserne, og næsten hele halvfemserne var det på tide, at komme ud af hængekøjen og få gjort noget godt for de mange. Så det gjorde SF i modsætning til R, som gik modsat, lige så hurtigt S kom med et initiativ til at vinde vælgere tilbage fra blå. Dermed brød SF og S sammen det blå hegemoni, som havde tegnet nullerne. At stå over ville jo have overladt S til R, som helt tydeligt ikke gad S. Det ville have betydet blå stat fra 2001 til 2019. Men det vill kritikerne åbenbart foretrække. At kalde den megaindsats for lyseblå og liberalistisk er endog meget besynderlig.

  Ja, når et lille parti skal arbejde med andre partier, så skal de andre partier selvfølgelig også have noget igennem. Jeg forstår mest kritikken sådan, at det er metoden med at samarbejde for at opnå resultater, der er forkert. Her er jeg nok uenig.

  EU er det garantien for vores suverænitet. Den eneste grund til, at Danmark kan tillade sig at have en selvstændig økonomisk politik er EU. Vor suverænitet hviler på internationale garantier. Og de hviler på EU og NATO. Og ja, det har SF valgt at omfavne. Dels kan de godt lide national suverænitet. Dels er de klar på, at de grænseoverskridende forhold som kriminalitet, klima, miljø, sikkerhed, datasikkerhed og flygtninge kan håndteres i EU. Derfor kan de nu arbejde for, hvilke ting, EU skal bruges til i stedet for at arbejde med udmeldelse, som har været samme standpunkt siden 1972.

  Det er ikke liberalisme i den økonomiske forstand. Når så Ø også går ind for EU i flere og flere sammenhænge, så kan man selvfølgelig godt blive nervøs for, om de har styr på, hvad det er de siger.

  Afskaffelsen af Efterlønnen blev vedtaget i Løkkes regeringstid.

  Forringelserne af førtidspensionen og flexjobordningen var noget de gik med til. Det synes jeg man kan se som en bevarende indsats, således at Danmark også i dag har sådanne ordninger. De er så blevet yderligere mishandlet under Løkke.

  Boligaftalen skaber nogle rammer for, at gøre en indsats imod boligområder, som er sunket ned i så store sociale problemer, at de ikke kan overkomme det sociale arbejde selv. Der skal de røde partier selvfølgelig være med, sådan at de almene boliger fortsat kan være en del af arbejderbevægelsen og det politiske venstre. Var S og SF gået med Ø og Å ud af forhandlingerne i utide, så havde de jo blot overladt de almene boliger til blå. Ifølge SF ville blå have nedlagt landsbyggefonden. Men det foretrækker du, så vidt jeg forstår din argumentation.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogård

  Jeg kan forstå, hvis SF får noget grønt så er solidariet og fordelingen af velstanden meget mindre betydningsfuldt - det er interessant at SF, der kaldte sig for et arbejdersparti, førte liberalistisk politik
  Det er svært at se at SF fører en borgerlig økonomisk politik, skulle hindre de blå partier at føre den samme politik - så skal man virkelige have skruet hovedet mærkelig sammen, når man påstår det.
  Man forventer ikke af SF der påstår at være socialister, at partiet er med til at øge uligheden og fattigdommen i Danmark.

  Det er dog det mest absurde påstand, jeg har læst længe, at forringelserne flexjob, førtidspension og efterløn gik ud på at bevare ordningerne
  De borgerlige havde aldrig kommet igennem med de nævnte forringelser eller have turde at gøre det, men så er det er rart at have man har nogle nytteidioter til at gøre det

  Det er nonsens at EU sikrer Danmarks suværenitet -tværtimod undergraver den vores selvbestemmelsesret.
  Det lige frem i strid med virkeligheden og totalt manglende kundskab, når du påstår at EU sikre , at vi har en selvstændig økonomisk politik.
  Danmark har med bl.a. med støtte fra SF tilsluttet sig finanspakken, der betyder at både de Euro lande der er med i ømuen og de lande der ikke er det, som frivilligt - har forpligtede sig til at harmonisere landenes økonomisk politik
  Det betyder at ikke folkevalgte EU - kommissionær skal have den danske finanslov til eftersyn og komme med anbefalinger.
  Den nuværende regering har tilkendegivet at anbefalingerne skal følges.
  Ligesom det skete efterlønsordningen.

  Din påstånd om at hvis SF ikke var gået med til at jorde lejerne i almenboliger, ville man havde taget pengene fra landsbyggefonden.
  Det ville være ekspropriation

  Det er tankevækkende at SF var oprindeligt i mod NATO og EU og nu er SF meget Pro - jeg venter på, hvor når SF udspringer af skabet son liberalister

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  SF fik regeringsmagt, men ikke flertal

  Sikke da noget vrøvl. Det er ikke enten grøn elle rød politik. Jeg siger bare, at de fik vigtig grøn politik igennem og at resultaterne er bredt anerkendt.

  Det er rigtigt, at der ikke var flertal for en rød politik. Igen, det var ikke SFs ønske, at det skulle være sådan. Kritikken standser også her ved, at så skulle de smide regeringsmagten fra sig. Men det ville så have overladt staten til endnu mere blåt hegemoni. Det er jeg glad for, at de brød.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogård

  Det er ikke en undskyldning for at føre ren dyrket politik, at der ikke var et flertal i Folketinget for en socialistik politik

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Det politiske løfte er grundlaget

  Kim Nielsen. Det er den grundlæggende forskel i metode, du beskriver der. Enten har manflertal så man kan gøre hvad man vil. Eller man har ikke flertal, og så må man ikke gøre noget.

  SF står for en anden model: Man skal gøre så meget godt som muligt og arbejde med alle de flertal, der er villige til at tage SFs politik ind.

  Jeg tænker, at Øs model sikrer, at de ikke kommer til at påvirke noget. Jeg ved godt, at de for øjeblikket har fantasier om at have fjernstyret S og SF til at udnytte den position i forhandlingerne, som Ø selv var for fin til. Men hvis indgangen til enhver forhandling er, at det kun er Øs politik, der skal gennemføres, så kommer de hurtigt ud igen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogård

  Jeg har svært ved at se SF fik ret meget ud af at deltage i den lyse blå regering, bortset fra at sparke grundig på deres vælger,
  Jeg var ikke den eneste i 2011- 15 der troede, at SF led af en dødsdrift.
  Den velfærdsstat har vi fået bl.a. pg.a. generationer før mig ved hårdt fysisk arbejde og sparsomt liv og har stået sammen både politiske - og ved arbejdskampe..
  Denne store gave generationer før os har givet, er ved igang med at blive udhulet, fordi mange tilsyndeladende har glemt at solidaritet og socialt ansvarlighed og empati er en evig kamp for at få en bedre og mere retfærdig fordeling af velstandsstigninger, og der er det helt beskæmmende at se hvormange der flirter med den ultra økomiske politik, der er traktatfæstede i EU.
  Det er ikke et tilfælde at uligheden og fattigdom er steget kraftig de sidste 30 år og de rigeste er stukket af, og middelklasse står i stampe, og den økonomiske svageste del af befokningen sakker endnu mere bag ud.
  Jeg føler det er svigt af vores generation, hvis vi ikke overlade det velfærdsstat til de næste generationer, som vi fik af vores forældre og bedste forældre

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  SF har altid arbejdet politisk

  Kim Nielsen. SFs succes i 1966 og 1971 hang sammen med stor vælgertilslutning, så de sammen med S kunne gennemføre de ting, som endnu tegner velfærdssamfundet. Siden kom det nationale kompromis om EU og PSO-afgifterne i halvfemserne. I regering satte de kollektiv transport på skinner med elektrificeringen, som døde under SChlutter. Og dansk vindstrategi blev en global succes. Dertil fik de sat gang i hjulene igen i dansk økonomi, fjernet fattigdomsydelserne og meget mere.

  Det er rigtigt at deres politiske modstandere har klandret dem for ikke at forhindre de radikales politik. Det er også rigtigt, at SFs politiske modstandere har vundet mange vælgere fra SF. Det gør det selvfølgelig endnu vanskeligere for SF at hindre radikales og andres blå politik. Tilsvarende arbejder SFs konkurrenter mindre for de vælgere, de repræsenterer. I hvert fald i forhandlingsrummet.

  Det, som du kalder SFs dødsdrift er snarere det faktum, at SF følger sin bestemmelse om altid at påvirke landets styre på en ansvarlig måde. Det er omkostningsfuldt, når deres politiske modstandere er så blodtørstige i deres kritik.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Jeppe Vejlby Brogård

  Kære Jeppe

  Der er en forskel at stå uden for en regering der fører en ensidig økonomisk politik til fordel for de rigeste end at deltage i selve regeringen.
  Desværre er det ikke kun SF der er rykket til højre det har S og Enhedslisten
  Det undrer mig at S og SF der er pro EU ikke har målsætning om at ændre den liberalistisk økonomisk politik der er traktatfæstede og ophæve finanspakken der kostet velfærd og arbejdspladser i Danmark - se økonomi professor Jesper Jensen indlæg i arbejderen.
  Jeg forstår ikke at de samme partier ikke arbejder for at komme det demokratiske underskud i EU
  Jeg ønsker dig god vind frem over

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Ensidig er øjnene der ser

  Kære Kim
  Tak. Og god vind til dig.

  Man kan ikke sige, at Thorningregeringen førte ensidig blå politik. Den startede som sagt med at standse fattigdomsydelserne og antallet af mennesker, der blev sat ud af deres boliger for gæld med huslejen faldt faktisk.

  Jeg er helt enig i, at EU skal bruges helt konkret til at bidrage til forbedringer på det sociale område. Om SF har et konkret mål der ved jeg ikke. Men de har længe plæderet for at bruge medlemsskabet konstruktivt. I modsætning til Fx Enhedslistens og Dansk Folkepartis ønsker om daxit.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jeppe Vejlby Brogård

  Kære Jeppe

  Jeg tror du har misforstået

  SF og S og andre venstreorienterde der påstår, at EU er et projekt baseret på solidariet, burde melde klart ud at de arbejde for at ændre den del af traktaten der omhandler den økonomiske politik og arbejde for en demokratisering af EU -
  Mit syn på EU er helt anderledes end DF
  Du ønskes fortsat god vind fremover

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Modstanden mod parallelsamfundspakken kommer også fra boligforeninger

  Kære Serdal
  Helge Andersen, formand i AAB Vejle, har i et indlæg (https://www.altinget.dk/artikel/aab-vejle-hvad-laver-s-sf-og-df-i-parallelsamfundspakken) her i på Altinget.dk kritiseret parallelsamfundspakken. Hvad mener du om hans kritikpunkter, f.eks. at det er de almene lejeres egen opsparing, der skal bruges til at gennemfører plan og at nyrenoverede ejendomme skal nedrives?

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  EU er internationalt samarbejde

  Kim Nielsen. Er vi ikke kommet helt væk fra emnet? Danmarks suverænitet var ikke en klar ting mellem 1658 og 1947. Først med NATO og Bretton Woods aftalen fra 1949 ish fik vi internationale garantier for, at vi kunne føres vores egen politik for vores eget land. Altså suverænitet.

  Den har vi så brugt på mange ting. Også den almene boligsektor, som har fejret mange triumfer og bidraget kraftigt til ligheden i Danmark siden.

  Med boligaftalen ville blå skride ind mod kriminalitet og ungdomsbander. At disse findes er jeg ikke i tvivl om. Blandt andet har jeg talt med brandfolk, som har været rystede over at blive mødt med molotovcoctails, når det var kaldt ud for at slukke brande i bestemte boligområder. Jeg er ret sikker på, at de beboere, som bor i disse områder kunne overtales til at belønne blå for den indsats. Hvorfor så lade dem stå for det alene?

  Det er rigtigt, at blå ville bruge indgrebet til at tage mange penge fra landsbyggefonden. Nogle har sagt, at blå helt ville fjerne den. Med aftalen gik det ikke så galt, idet landsbyggefonden skal bruges til de fysiske ændringer, som boligaftalen indeholder. Nu bliver landsbyggefonden brugt efter sit formål.

  De almene boliger skal renoveres fra tid til anden på linje med alle andre bygninger. Ofte koster renoveringerne en million pr. Bolig. Den almene sektor har altså nogle stærke økonomiske interesser, som kommunerne ovenikøbet har hånds og halsret over, fordi det er støttede boliger. Boligloven gør lidt kort fortalt det, at den regulerer disse økonomiske interesser og hvem, der kan håndtere dem og hvordan.

  Det er en del af boligloven, at boligforeningerne får flere opgaver og flere pligter. Men de få også flere rettigheder, som de kan udnytte klogt. På denne måde kan man faktisk sige, at beboerdemokratiet er blevet væsentligt styrket med denne lov.

  Det er rigtigt, at en forening kan komme ud for, at den skal reducere antallet af familieboliger væsentligt Men det udløser ikke nødvendigvis nedrivninger. Reduktionen kan ske ved, at boligerne ændrer status til ældreboliger eller ungdomsboliger. Eller de kan sælges til private. Eller de kan overgå til erhverv. Det bestemme beboermødet i et samarbejde med kommunen.

  Nedrivninger kan komme på tale i de tilfælde, hvor beboermødet eller kommunen ønsker at knytte et boligområde tættere til den omkringliggende by. Det er et forbløffende virksomt greb, hvis man gør det rigtigt. Så vil det kunne integrere bydele, som i dag er helt afskåret fra hinanden. Her kommer landsbyggefonden i spil til at finansiere boliger, som nedrives.

  Selve nedrivningerne vil typisk foregå på samme måde, som Norman i dag river almene boliger ned: I tiden frem til projektets start vil fraflyttede lejligheder ikke blive genudlejet. Tomgangsleje involverer igen landsbyggefonden. De beboere, som ikke har fundet en anden lejlighed inden, projektet går igang, det skal genhuses efter de sædvanlige regler.

  Beboerforening kan endda, når den udarbejder og beslutter en forandringsplan, nedsætte en forandringsbestyrelse, som varetager bygherrerollen omkring ændringer af lejligheders status, nedrivninger og opførelse af nye. Boliger.. På denne måde udvides beboerdemokratiet til at omfatte kontrollen med hele processen fra de indledende drøftelser af forandringsplanlægning til det endelige resultat.

  Som byplanlægger og arkitekt har jeg altid undret mig over, at mange almene boliger er opført som selvstændige byer med kun en enkelt funktion og afsondret fra de byer, som de for det meste allerede ligger i ved beyågyndelsen. Det er min klare opfattelse, at isolationen og manglen på udfordringer skader beboerne socialt og mentalt. Der er mange fornuftige grunde til, at det er sket, men resultatet er dårligt, set ud fra en helhedsvinkel.

  Der er for mig at se ingen som helst grund til, at. Venstrefløjen skulle stå udenfor den aftale, som S og SF har forhandlet sig frem til. Dem, som sprang fra i de indledende faser må have en utroligt lav tiltro til egne forhandlingsevner. I hvert fald har de ikke vist vilje til at varetage boligselskabernes, beboermødernes eller beboerne interesser. De har, med Margrethe Aukens ord, været spild af venstrefløj.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand.jur.

  Jeppe Vejbye Brogård

  Jeg tvivler meget på du er venstreorienterde uden at være grov og dine bemærkninger om beboerdemokrati vidner om en meget lille indsigt
  SF og S er blevet borgerlige og fører ultra liberalistisk politik og det er det der sidste mange år sammen med udlændinge politikken har givet DF medvind
  Karl Max fik ret i, at den, der ville adminstrere kapitalismen, ender med at tænke som en kapitalist
  SF og S har ikke varetaget beboernes interesser eller de økonomiske svageste stillede - tværtimod
  Det er helt sort at høre en såkaldt socialist skrive det er en sejr ar sparke ned ad
  Fortsat god vind

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Jeppe Vejlby Brogård

  Hvad mener du formand i AAB Vejle, Helge Andersens kritik af parallelsamfundspakken?

  Kan du nævne én eller flere boligforeninger, som synes parallelsamfundspakken er en god ide?

  Ovenordnet set undrer det mig at politikere ikke lytter til dem, der har mest kendskab til forholdene i boligforeningerne.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Jeppe Vejlby Brogård (rettelse)

  Hvad mener du formand... -> Hvad mener du om formand...

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  AAB formand misser sin interesse

  Jesper Lund. Jeg mener at det er i særklasse dårlig interessevaretagelse. Der er ikke substans i artiklen og han skubber alle sine politiske venner væk. Man skulle tro, at han er fodsoldat for Ø.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Jeppe Vejlby Brogård

  Du forholder dig ikke til formandens påstande/kritikpunkter.

  Er det korrekt at det er de almene lejeres egen opsparing, som skal bruges til at gennemføre planen?

 • Anmeld

  Jeppe Vejlby Brogård · Projektleder

  Substansløs betyder, at der ikke er noget at forholde sig til

  Kære Jesper Lund. Du er mere end velkommen til at fremsætte eksempler på, hvilke kritikpunkter fra formanden, som du vil have, at jeg skal forholde mig til. Men du spurgte jo kun, hvad jeg synes om hans kritik. Det svarede jeg selvfølgelig på.

  Boligforeningerne er begyndt at arbejde politisk med loven efter, at den er vedtaget. Det udtrykker meget klart, at de er bange for deres medlemmer, når de forsøger at flytte fokus fra deres egne opgaver med at dykke ned i beboerdemokratiet.

  Lejernes egen opsparing står forhåbentligt uantastet i deres respektive banker.

 • Anmeld

  Jesper Lund

  Jeppe Vejlby Brogård

  Jeg synes Helge Andersens indlæg har substans. Den giver klart udtryk for hvor tåbelig parallelsamfundspakken er.

  Jeg stemmer på SF. Jeg undrer mig da over at SF har stemt for denne lov.

  Men efterhånden kan jeg ikke længere blive forbavset over hvilke love, Folketinget vedtager. Maskeringsforbudsloven, håndtryksloven, parallelsamfundspakken og Lindholm. Hvad bliver det næste? Tørklædeforbudsloven?