Thorning-regeringen
Smilene er stivnet, siden Helle Thorning-Schmidt præsenterede sin regering i oktober. En ny undersøgelse viser, at regeringen ikke kan mønstre gode karakterer på et eneste politikområde. (Foto: Hasse Ferrold)

Regeringen dumper på vitale politikområder

13. maj 2012 kl. 23:03
MENINGSMÅLING: Ny meningsmåling er en rædsel for regeringen, der på samtlige politikområder får karakterer under middel. Nøgleområder som beskæftigelse, økonomi, skat og udlændinge ligger i den tunge ende.
| Flere

Miljøminister Ida Auken (SF) og klimaminister Martin Lidegaard (R) kan glæde sig over, at de præsiderer over områder, hvor danskerne er mindst utilfredse med regeringens politik. Men ikke engang på de grønne områder opnår regeringen en middelkarakter, og på de områder, der traditionelt afgør valgkampe, står det endnu ringere til.

Resultatet fremgår af en A&B meningsmåling udført for Altinget.dk. Her er det især bemærkelsesværdigt, at Thorning-regeringen står skidt på en klassisk socialdemokratisk styrkeposition som beskæftigelse, selvom beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er en af de mere populære ministre. Her får regeringen karakteren 3,8 på en skala fra 0-10, hvor 5 er middelkarakteren.

Nyrups succes
Den ringe rating på beskæftigelsesområde er en af de ting, der bare skal forbedres, hvis regeringen skal klare sig, siger Politikens opinionsredaktør Per Michael Jespersen, der i mange år har fulgt udviklingen på centrum-venstrefløjen:

"Beskæftigelse trumfer værdipolitikken i øjeblikket. Det er regeringens chance. Det er på beskæftigelse, man skal tage sine stik hjem, som Nyrup gjorde, da han kom til i 90'erne."

Mindre overraskende er det, at SRSF-regeringen også scorer lavt på økonomi, hvor gennemsnitskarakteren er 3,7. På det felt plejer den borgerlige fløj at stå bedst, selvom Nyrup-regeringerne faktisk førte en ganske succesrig økonomisk politik i 90'erne. Den aktuelle meningsmåling er foretaget kort før, regeringens fremlæggelse af den store 2020 plan, der som ventet lagde op til at udvide arbejdsudbuddet.

Ringe udlændinge-karakter
Udlændingepolitikken afgjorde valgene i 2001, 2005 og - delvist - i 2007. Også her er karakteren nede på 3,7. Meningsmålingens undertal viser, at regeringen får helt usædvanlig ringe bedømmelser på udlændingeområde af de borgerlige vælgere: Fra 2,7 hos Konservative, 2,5 hos Venstre, 2,3 hos Liberal Alliance og 1,8 hos Dansk Folkeparti.

Men aktuelt er det ikke så farligt for regeringen, mener valgforsker Rune Stubager fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet:

"Så længe økonomien overskygger det hele, er det knap så kritisk, at regeringen ikke står godt på udlændingeområdet," siger Stubager.

Skat en svær øvelse
Skat ligger ligeledes på 3,7, og forventningerne er dermed langt nede, før regeringen kommer med et udspil til den bebudede skattereform. Det er et svært område for regeringen, mener Rune Stubager:

"Fordelene ved en skattereform vil ofte være spredte, mens ulemperne er mere koncentrerede. Det betyder, at de færreste blive rigtig glade, men at der sandsynligvis er nogle, der bliver meget utilfredse. Så det er ikke sikkert, regeringen kan forbedre sin rating her."

Helt i bund ligger transport, hvor gennemsnitskarakteren kun er 3,4. Her giver selv vælgere fra SF og Radikale karakterer under middel, mens S-vælgerne lige nøjagtig når op 5,1. Transport var ellers et de højprofilerede områder for især SF under valgkampen, men det kaotiske forløb omkring betalingsringen bliver tydeligvis bedømt benhårdt af vælgerne.

EU et lyspunkt
På sundhed får regeringen gennemsnitskarakteren 4,0: Langtfra prangende, men i betragtning af at området er et minefelt for samtlige regeringer, og at sundhedsminister Astrid Krag (SF) måtte starte med at aflyse en række af S-SF's sundhedsløfter, kunne det have gået endnu værre her.

På den næstbedste placering med 4,6 ligger EU, hvor især de socialdemokratiske vælgere synes meget tilfredse med regeringens varetagelse af EU-formandskabet. Med gennemsnitsbedømmelsen 6,5 blandt S-vælgerne topper EU ganske enkelt i denne vælgergruppe, noget der aldrig er set før.

Grøn kant til de borgerlige
Den absolutte topplacering indehaves af miljø og klima, men også her ligger karakteren marginalt under middel med 4,7 i snit.

På klimaområdet lykkedes det klimaminister Martin Lidegaard at forhandle et forlig hjem, der gik helt fra Venstre og Dansk Folkeparti over regeringen til Enhedslisten. Og på miljøområdet har Ida Auken været en af regeringens mere markante ministre.

På klima og miljø har centrum-venstre altid haft et forspring i forhold de borgerlige, og selvom det ikke er et område, der plejer at afgøre valg, kan det vise sig at blive vigtigt, mener Politikens opinionsredaktør:

"Alle vil gerne have vækst, men hvis regeringen kan kombinere væksten med en grøn dagsorden, kan man her få kant til de borgerlige. Det skal man ikke undervurdere," siger Per Michael Jespersen.

Vælgere i faste blokke
Politikområde for politikområde går det igen, at regeringspartiernes vælgere giver moderat positive karakterer omkring 5,5. Men det mere end opvejes af, at de borgerlige vælgere giver særdeles negative karakterer, mens Enhedslistens vælgere stikker karakterer under middel ud på alle andre områder end klima og miljø.

Det er kendetegnende for resultaterne, at regeringspartiernes vælgere har en meget enslydende bedømmelse af regeringens indsats på næsten alle felter. Der er således ikke tale om, at SF's (tilbageværende) vælgere er mere negative over for regeringens politik end f.eks. Radikales vælgere.

På den anden side af gærdet ser man en lignende uniformitet, om end vælgerne fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er lidt mere negative end vælgere fra de tidligere regeringspartier, Venstre og Konservative.

I forhold til vælgerkorpset er blokpolitikken således så levende som nogensinde.

Dokumentaion

Spørgsmålet lød:
Hvordan mener du, regeringen har klaret sig på følgende politikområder? (karakterer fra 0 - 10, hvor 0 er det helt uantagelige og 10 det perfekte)

Miljø- og klima4,7 
EU4,6 
Kriminalitet4,1
Uddannelse4,1 
Sundhed4,0 
Social3,9 
Beskæftigelse3,8 
Skat3,7 
Udlændinge3,7 
Økonomi3,7 
Transport3,4 

Meningsmålingen er udført af A&B Analyse for Altinget.dk i perioden 26/4 - 1/5 2012. Målingen er foretaget på nettet blandt 1.218 politisk repræsentativt udvalgte svarpersoner.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK