Ugen i dansk politik: Wammen fortsætter forhandlinger, og ferieloven er til debat

DET SKER: Forhandlingerne om en ny kommunal udligningsreform fortsætter, og ministre skal i samråd om alt fra EU-budget til registreringsafgifter på elbiler. Få dit overblik over begivenheder i dansk politik i denne uge.

Mandag

For regeringen begynder ugen med fortsatte forhandlinger om en ny kommunal udligningsreform. En intern mail fra Socialdemokratiet har skabt ballade, for den beskriver planer om at sætte ind med angreb på Venstre på sociale medier under forhandlingerne, og at man vil "finde historier på Venstre" på baggrund af blandt andet de spørgsmål, partiet stiller ved forhandlingsmøderne.

Regeringen forhandler mandag med en række andre partier. Næste møde med Venstre er ikke planlagt.

Det Etiske Råd kommer her med en udtalelse om etiske problemstillinger i retspsykiatrien. Der er i løbet af de seneste år sket en kraftig stigning i antallet af retspsykiatriske patienter, hvilket har medført, at retspsykiatrien har fyldt meget i det danske sundhedsvæsen. Derfor ønsker Det Etiske Råd at øge fokus på problemstillingen gennem debat og udtalelser.

Tirsdag

Klokken 9.30 er der statsråd, hvor ministre fra regeringen holder møde med dronningen. Hun underskriver vedtagne love, og regeringen orienterer hende om lovforslag, den har tænkt sig at fremsætte.

Senere på dagen, klokken 13, er der møde i folketingssalen, som indledes med statsministerens spørgetime. Herudover bliver lovforslag om blandt andet cyberkriminalitet og politiets overtagelse af tv-overvågning behandlet.

Dagen slutter af med, at der klokken 15.30 afholdes europaudvalgsmøde med statsministeren, hvor hun præsenterer, hvad der er sket til det nyeste EU-topmøde, hvor man har diskuteret det langsigtede budget for EU.

Onsdag

Klokken ni afholder Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg en åben høring for at diskutere, hvordan man kan skabe et sundhedsvæsen, der er mere sammenhængende gennem samarbejde. Her deltager en række forskellige sundhedsfagfolk.

Senere på dagen mødes ministrene i folketingssalen, hvor de svarer på oversendte spørgsmål og behandler lovforslag. Her vil udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) blive stillet spørgsmål om indfødsretsprøven. Mødet starter klokken 13.00.

Klokken 14.30 er undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) kaldt til fælles samråd. De skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen gør for at løse problemerne. 

Torsdag

Klokken ti mødes folketingsmedlemmer for at behandle lovforslag. Blandt andet et forslag om at fjerne anerkendelsen af muslimske trossamfund i Danmark. Derudover byder mødet på EU-forhandlinger og en forespørgsel til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som handler om EU's fremtid og involvering af nationale parlamenter.

Folketingsmødet er efterfulgt af en række åbne samråd:

  • Klokken 10.15: Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skal redegøre for, hvad regeringen vil gøre for at modvirke, at op mod hvert femte barn og ung mistrives og har tegn på psykiske sygdomme i sin opvækst.
  • Klokken 11: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er indkaldt til samråd om statsløsekonventionen. Her skal ministeren redegøre for, hvad regeringen har gjort og påtænker at gøre for at ændre de konventioner, der har et forkert indhold, ifølge statsministeren.
  • Klokken 11: Skatteminister Morten Bødskov (S) indkaldes til samråd om registreringsafgiften på elbiler i 2021. Her skal ministeren blandt andet redegøre for, hvornår han vil fremsætte lovgivning på afgifterne, så afgifterne ikke stiger på sigt.
  • Klokken 11: Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og finansminister Nicolai Wammen (S) til samråd, hvor de skal svare på, hvorfor de ikke svarede på alle spørgsmål om et borgerforslag om fjernelse af gensidig forsørgerpligt.
  • Klokken 13: Justitsministeren Nick Hækkerup (S) skal forholde sig til, om der skal ske en justering i lovgivning om rufferi. Derudover skal social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) redegøre for, hvad de vil gøre for at hjælpe mennesker i prostitution, der ønsker bedre vilkår.
  • Klokken 13: Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) skal redegøre for, hvilken samfundsmæssig betydning det får at nå 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.
  • Klokken 15: Her er sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) indkaldt, hvor han skal redegøre for præmisserne og beregningerne for effektiveringskravene til de kvalitetsfondsstøttede sygehuse.

Fredag

Klokken ti er der møde i folketingssalen, hvor ministrene blandt andet skal diskutere et borgerforslag om ændringer af ferieloven og et andet forslag, som omhandler fjernelse af anerkendelse på muslimske trossamfund i Danmark.

Folketingets Europaudvalg mødes klokken ti, hvor dagsordenen byder på spørgsmål om miljø, retlige, indre anliggender og handel.

Efter det første møde, har Folketingets Finansudvalg indkaldt finansministeren til samråd, hvor Nicolai Wammen (S) skal uddybe det, der står i finanslovsaftalen om aftalens effekt på drivhusgasudledningen frem mod 2030.

Forrige artikel Ugens målinger: Forældre vil have dannelse på skoleskemaet Ugens målinger: Forældre vil have dannelse på skoleskemaet Næste artikel Folketinget vil styrke demokratiet med nyt forsøg: 500 almindelige danskere bliver kaldt til møde på Borgen Folketinget vil styrke demokratiet med nyt forsøg: 500 almindelige danskere bliver kaldt til møde på Borgen
Tidligere SF-rådgiver Henrik Larsen er død

Tidligere SF-rådgiver Henrik Larsen er død

NEKROLOG: Den tidligere særlige rådgiver for to SF-ministre, Henrik Larsen, døde mandag efter kort tids sygdom. Henrik Larsen spillede i en årrække en vigtig rolle i SF bag kulisserne.