Nyt online videnscenter skal opruste civilsamfundet

VIDEN: Altinget lancerer i samarbejde med Tuborgfondet et online videnscenter, der skal indsamle og videreformidle erfaringer og viden blandt alle aktørerne i civilsamfundet.

Hvis civilsamfundet var et bibliotek, ville der stå hylde efter hylde med bøger fyldt med nyttig viden, der aldrig blev brugt.

Det vil Altinget og Tuborgfondet i fællesskab lave om på med oprettelsen af et online videnscenter, der skal indsamle og videreformidle nyttige erfaringer og viden blandt alle aktørerne i civilsamfundet. Håbet er at kunne give fonde, foreninger og frivillige redskaber til at arbejde mere effektivt og skabe endnu bedre resultater til gavn for fællesskabet. 

”Civilsamfundets Videnscenter er en ny sektion, vi forventer os meget af. Civilsamfundet spiller en stadig vigtigere rolle i vores demokratiske samfund. Mellem de offentlige myndigheder og de private virksomheder. Og vi vil gerne være med til at sikre, at organisationerne kan bidrage så kompetent som muligt til glæde for os alle,” siger Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen.

Åben for alle
Civilsamfundets Videnscenter bliver en sektion under Altinget: civilsamfund, der er gratis og åben for alle. Målet er at opbygge en online værktøjskasse med redskaber til at håndtere en bred vifte af de udfordringer, civilsamfundets aktører står med i dagligdagen – for eksempel ledelse af frivillige, organisation, politisk interessevaretagelse, etablering af partnerskaber samt alliancer og opbygning af en sund forretning på et værdibaseret grundlag.

Formen vil afhænge af det konkrete indhold. Den nye sektion vil derfor både rumme journalistisk bearbejdede guides og løsningsanvisende artikler, blogindlæg samt interviews med både eksperter og praktikere. Planen er også at inddrage podcasts og videoindslag.

Videndeling på kryds og tværs
Tanken er at kommunikere, så det kan forstås og bruges i alle led af organisationerne, fra den frivillige til ledelsen i sekretariatet.

Civilsamfundets Videnscenter bliver støttet økonomisk af Tuborgfondet, som har givet et beløb på 550.000 kroner til udvikling og drift af den nye videnssektion frem til efteråret 2018.

”Civilsamfundets organisationer ligger inde med masser af viden og ekspertise. Det samme gør forskere og praktikere i både Danmark og udlandet. Vi vil gerne være med til at skabe en platform, hvor viden deles, bliver tilgængelig og brugbar. Sammen med Altinget vil vi inspirere flere til at prøve nye metoder af og lære af hinanden og på kryds og tværs i civilsamfundet. Den nye portal på Altinget gør alt dette muligt og hænger rigtig godt sammen med Tuborgfondets ambition om at få endnu flere til at engagere sig i samfundet og tage del i fællesskabet,” siger Anne-Marie Skov, direktør i Tuborgfondet.

Civilsamfundet inddrages
Altinget og Tuborgfondet lægger stor vægt på at inddrage civilsamfundets organisationer i vidensdelingen og opfordrer derfor alle civilsamfundets aktører til at spille ind og dele gode såvel som mindre gode erfaringer, der kan komme andre til gavn.

Altinget vil ansætte en journalist til at levere det konkrete indhold til Civilsamfundets Videnscenter, der bliver lanceret i april 2017.   

Forrige artikel Nye tider: Ngo’er skal konkurrere om milliardstøtte Nye tider: Ngo’er skal konkurrere om milliardstøtte Næste artikel Foreninger er lunkne over for kommunale samarbejder Foreninger er lunkne over for kommunale samarbejder