Civilsamfundets gratis videnscenter får større hjernemuskler

VIDEN 2.0: Med en ny bevilling fra Tuborgfondet skruer Altinget op for blusset i Civilsamfundets Videnscenter. Pengene går blandt andet til nye aktiviteter som digitale undervisningsmaterialer og formidling af ny forskning om civilsamfund.

Civilsamfundets Videnscenter udvider. Et digitalt undervisningsunivers for ansatte og frivillige i civilsamfundet og database med nordisk forskning om civilsamfund bliver to nye tilbygninger til det eksisterende videnscenter. Dem kan Altinget nu gå i gang med at opføre i kraft af en to-årig bevilling på to millioner kroner fra Tuborgfondet.

Bevillingen betyder samtidig, at det ugentlige nyhedsbrev med guide-artikler, erfarings-historier og andre værktøjer også fremover bliver gratis for brugerne.

”Vi er stolte over og glade for, at vi kan udvide Civilsamfundets Videnscenter,” siger Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, og fortsætter:

”Vores læsere har taget utrolig godt imod de konstruktive artikler fra videnscentret. Der er sågar en tendens til, at de bliver læst mere end vores øvrige artikler. Derfor er vi utrolig glade for, at vi med bevillingen fra Tuborgfondet kan skrue op for vores konstruktive journalistik.”

Videndeling er en høj prioritet for Tuborgfondet, som håber, at endnu flere får glæde af Civilsamfundets Videnscenter fremover.

”Vi er glade for at bidrage til, at Civilsamfundets Videnscenter bliver en endnu stærkere platform. Med de to nye tiltag bliver det nemmere at dele erfaringer og ny viden på tværs af organisationer og sektorer. Vi håber, det kan være med til at inspirere civilsamfundet til at tænke nyt og få endnu flere med i fællesskaberne,” siger direktør i Tuborgfondet Anne-Marie Skov.

Ny forskning i en samlet database
En af de to store nyskabelser i videnscentret er forskningsformidling.

Opgaven er at skabe en central og lettilgængelig database, der samler relevant nordisk forskning om civilsamfund. Som en del af det vil databasen også rumme studier af partnerskaber mellem civilsamfundet og private virksomheder, samskabelse mellem civilsamfundet og det offentlige eller samarbejder mellem alle tre sektorer.

Databasen vil både skabe et samlet overblik og gøre forskningen søgbar. Herudover vil videnscentret udsende regelmæssige orienteringer om ny forskning af interesse for civilsamfundet og større artikler baseret på særligt interessante studier.

Digitale undervisningsmaterialer på vej
Den anden store opgave er at skabe et intuitivt og brugervenligt undervisningsunivers, hvor ikke mindst små civilsamfundsorganisationer kan hente læring om, hvordan de håndterer udfordringer fra arbejdslivet.

Det kunne for eksempel være ledelse af frivillige, sammensætning af en god bestyrelse, udvikling af forretningsmodeller eller udformning af sikkerhedsprocedurer for arbejde i konfliktzoner.

En hel del undervisningsmateriale er allerede produceret og står i mapper på hylder rundtomkring i civilsamfundet. I det nye undervisningsunivers vil materialet få nyt liv, samtidig med at det bliver gjort tilgængeligt for langt flere mennesker.

”Et væsentligt element i denne øvelse er at få en bedre udnyttelse af noget materiale, som nogle mennesker allerede i forvejen har lagt stort arbejde i at fremstille. Vi vil gerne give vores bidrag til, at relevant viden ikke går til spilde,” siger chefredaktør på Altinget Jakob Nielsen.

Nyt site med bedre delefunktioner
Også det eksisterende indhold i videnscentret bliver styrket igennem den nye bevilling fra Tuborgfondet.

Som en del af projektet er det planen at udvikle et nyt site, der præsenterer de mange guides og værktøjer på en mere appetitvækkende måde og ikke mindst forbedrer muligheden for at dele materiale internt i organisationerne og med kolleger udefra.

Herudover bliver der sat gang i en validering af videnscentrets bestående indhold. Det skal sikre, at artiklerne løbende bliver opdateret med nye tal og udviklinger, så deres aktualitet forbliver intakt. 

Og så bliver civilsamfundet selv inviteret med indenfor i form af et fagpanel bestående af praktikere fra civilsamfundet samt forskere, der beskæftiger sig med civilsamfund. De skal bidrage med viden og inspiration, som sikrer, at videnscentrets temaer er relevante for brugerne i civilsamfundet.

Forrige artikel Formuen vokser i Industriens Fond: Sådan vil man fordele pengene Formuen vokser i Industriens Fond: Sådan vil man fordele pengene Næste artikel Kristeligt Dagblad starter nyt nichemedie om kirkelivet Kristeligt Dagblad starter nyt nichemedie om kirkelivet