Afslutning på debatten "Unge Civile Stemmer"

DEBAT: I de sidste uger har Altinget: civilsamfund givet forskellige unge muligheden for at pege på de udfordringer, samfundet står over for, og hvordan vi som samfund overkommer dem. Det er der kommet 13 debatindlæg ud af, som vi samler op på her.

Med ovenstående video opfordrede Altinget: civilsamfunds redaktør unge under 20 år til at komme med deres bud på, hvilke udfordringer samfundet står over for og fortælle hvilken retning, de synes, at vores samfund skal bevæge sig i. 

Syv unge greb muligheden, tændte deres mobiltelefon og gav i videoer deres bud. Det blev til i alt 13 indlæg, hvor nogen blæste til ungdomsoprør, andre pegede på øget fokus på unges stress, mens andre mente, at det var tid til at ændre myndighedsalderen.

Vi bringer her alle 13 videoer

Mathias Hesseldahl og Daniel Fisker fokuserede i deres indlæg på, at unge i større grad skal inddrages i den politiske beslutningstagen.

 

Daniel Falk foreslog, at man satte myndighedsalderen ned for at give de unge en stemme i demokratiet.

 

Oskar Kloppenborg Vellev slog i sit første indlæg til lyd for at opprioritere fritids- og ungdomsklubber, så unge kan finde et fællesskab, hvor der er plads til dem og deres stemme.

 

Rebecka Pernille Weile siger i sine indlæg, at det er på tide, at de unge begynder at kæmpe sammen i stedet for imod hinanden.

 

Lise Ravn Nielsen og Petra Brøjtenborg Larsens opfordrede unge til at tænke mindre "mig" og mere på "os".

 

 

 

Gustav Aagaard aflyste ungdomsrevolutionen i sit første indlæg og mente, at man burde kigge nærmere på, hvorfor så mange unge rammes af stress.

 

 

Glenn Kaalund Nicolaisen mener, at der er brug for et ungdomsoprør, hvor de unge går sammen og gør det klart, at regeringens ønske om billigere biler ikke skal gå ud over unges uddannelser.

 

Forrige artikel HK: Fagbevægelsens opgave er den samme om 100 år HK: Fagbevægelsens opgave er den samme om 100 år Næste artikel Afslutning på debatten Afslutning på debatten "Fagbevægelsen rolle i civilsamfundet"
Tidligere ansat i åben kritik: Verdensnaturfonden ledes gennem frygt

Tidligere ansat i åben kritik: Verdensnaturfonden ledes gennem frygt

LEDELSE: Bo Øksnebjerg nedbryder WWF med en ledelsesstil, der fylder medarbejderne med frygt, siger journalist og tidligere pressemedarbejder i organisationen. Generalsekretær Bo Øksnebjerg afviser kritikken, og et medlem af bestyrelsen kalder arbejdsmiljøet i WWF for "godt".