Hegelund & Mose: Efterretningsfolk får civil hjælp

MANDAGSTRÆNEREN: Alliance på tværs af gamle skel: PET, Skolelederforeningen og Børns Vilkår er gået i umage samarbejde i forebyggelseskamp mod ekstremisme. Samme samarbejdsvilje kan ikke spores mellem Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Byggelobbyisterne må nu håbe, at DF redder håndværkerfradraget.

Lige efter sommerferien kom der endelig fuldt forebyggelses-blus på et overraskende samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste, PET, og en række interesseorganisationer med daglig kontakt til unge, der risikerer at ende som terrorister.

Finansieringen af det usædvanlige samarbejdsprojekt har trukket ud, men på 16-årsdagen i dag for terrorangrebet på tvillingetårnene i New York, kan Danmark endnu en gang notere et interessant eksempel på en utraditionel alliance på tværs af normale skillelinjer.

En af vinderformlerne i fremtidens indflydelsesarbejde er således at kunne finde nye legekammerater i den anden ende af skolegården. Det kræver, at man som her er opsøgende over for usædvanlige samarbejder i stedet for at arbejde solo og vanetungt. Opskriften bliver at lave kraftfulde koalitioner mellem industri, lønmodtagerorganisationer og græsrødder på kryds og tværs – gerne med statslige embedsmænd med omkring bordet.

Login