Klumme: Derfor skyldes kritik af fonde forskellige governance-principper

KLUMME: Der er blevet rejst kritik af fondene og deres stigende indflydelse i forhold til blandt andet universiteternes uafhængighed. En stor del af kritikken skyldes forskellige governance-principper og forståelsen heraf, skriver Markus Bjørn Kraft.

Den Danske Fondsanalyse 2019 viser, at de største danske fondes formuer og uddelinger er på det højeste niveau nogensinde. Fondene og deres bestyrelser er blevet mere professionelle i forhold til strategi, ledelse, åbenhed og effekt, og der er tilføjet flere ressourcer til sekretariaterne. Det betyder, at fondenes indflydelse på det danske samfund er stigende. For eksempel kommer mere end halvdelen af de frie forskningsmidler i Danmark fra fondene.

Denne stigende indflydelse modsvares af fondene med en markant højere transparens og synlighed. Der har dog på det sidste været rejst en del kritik af fondene og deres stigende indflydelse.

Røde Kors’ generalsekretær, Anders Ladekarl, finder, at fondene udfordrer Røde Kors’ og andre organisations uafhængighed med øgede krav til ngo’erne. Der har også været sat spørgsmålstegn ved danske universiteters uafhængighed over for fondenes stigende krav og bevillinger. Jeg tror, at en stor del af denne kritik skyldes forskellige governance-principper og forståelsen heraf hos fondene og deres interessenter.

Login