Socialborgmester: Offentligt ansatte skal samarbejde mere med frivillige

DEBAT: Frivillighed samler byen og giver plads til alle i positive fællesskaber. Derfor skal samarbejdet mellem offentligt ansatte og frivillige styrkes, skriver formand for Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde og socialborgmester i Københavns Kommune.

Af Robert Olsen og Mia Nyegaard (R)
Hhv. formand for Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde og socialborgmester i Københavns Kommune

I dag er det Frivillig Fredag. Danmarks nationale frivillighedsdag, hvor vi hylder landets mange frivillige. Og det har de fortjent.

For frivillige er en central del af det danske samfund. De sørger for, at vi har nogle stærke fællesskaber på tværs af alder, etnicitet og social baggrund. De er en af hjørnestenene i et stærkt civilsamfund.

For de frivillige kan noget helt særligt. De kan skabe ligeværdige relationer, hvor hverken paragraffer eller penge betyder noget.

De kan bygge bro til nye netværker og fællesskaber, hvor der er plads til, at alle kan gøre en forskel – og hvor udsatte i stigende grad også bliver engageret som frivillige selv.

Frivillighed handler om fællesskab og giver overskud
Frivillighed handler om mere end kun, at dem med overskud skal give. Det handler om at få lov til at være en del af og bidrage til fællesskabet.

Og om det man som frivillig får ud af at give – for det at give giver overskud. Uanset hvem der er frivillig, så er frivillighed til stor gavn for mange udsatte mennesker, der bevæger sig på kanten af samfundet eller slet og ret føler sig ensomme.

Frivillige leverer supplement til kernevelfærd
Så egentlig er det lidt sølle med EN hyldestdag til at fejre frivillighed. De frivillige burde hyldes hver dag, fordi de gør en forskel for andre menneskers hverdag. Vi mener, vi skal til at tale om de frivillige og de frivillige organisationer, netværk og foreninger på en anden måde.

Vi skal blive meget bedre til at anerkende, at frivillige er kompetente medborgere, der supplerer det professionelle system.

Frivillige skal ikke erstatte kommunale indsatser
I disse år er der en stor interesse for samspillet mellem den offentlige og den frivillige sektor. Der er store forventninger til, at samarbejdet både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. Det tror vi på!

Samtidig er det vigtigt for os at understrege, at frivillige hverken kan eller skal erstatte offentlig kernevelfærd:

Frivillige kan og skal noget andet end den kernevelfærd, som offentlige medarbejdere leverer. De frivillige kan være en ven. Det hverken kan eller skal en kommune være. De kan åbne døren til nye fællesskaber og netværk. De skal skabe relationer – ikke kernevelfærd.

Faglighed er også at arbejde med frivillige
Og vender vi blikket mod kommunen, så mener vi, at offentlige medarbejdere og ledere skal klædes endnu bedre på til at kunne (sam)arbejde med civilsamfund og frivillighed som en integreret del af deres faglige praksis.

Det er også en faglighed at arbejde med frivillige. Omvendt skal civilsamfundet være parat til samarbejdet og have forståelse for de rammer, som de offentligt ansatte arbejder inden for.

Brobygning til civilsamfundet skal på dagsordenen
I den offentlige sektor skal brobygning til civilsamfundet langt mere offensivt på dagsordenen. Vi skal turde investere såvel tid som ressourcer i samarbejdet.

Vi skal afprøve nye samskabende samarbejdsmodeller, som vi for eksempel ser det så fint med Hverdagsaktivisterne fra Socialforvaltningens Borgercenter Handicap, hvor københavnere med handicap arbejder frivilligt til byens festivaler eller aktiviteter.

Hver og en af os, både de frivillige og de faglige, skal gøre det, vi er bedst til, for borgerens skyld. For det er kun sammen, vi kan bygge broen og gøre København til en by med plads til alle – også dem med særlige behov.

Forrige artikel Sociale iværksættere bringer os tættere på at indfri verdensmålene Sociale iværksættere bringer os tættere på at indfri verdensmålene Næste artikel DUF: Hashtags og spejdere skal engagere unge i verdensmål DUF: Hashtags og spejdere skal engagere unge i verdensmål