Akademikerne: Der er brug for et etisk digitaliseringsråd

DEBAT: Den digitale teknologiske udvikling medfører etiske dilemmaer. Dem er vi nødt til at finde løsninger på, mens vi indfører ny teknologi i samfundet ved hjælp af et etisk digitaliseringsråd, skriver Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Af Lars Qvistgaard
Formand for Akademikerne

Vi er nødt til at tale om den digitale teknologiske udvikling. Vi ser lige nu en udvikling, hvis muligheder er større, end vi kan forudse og forstå. Der er indiskutabelt muligheder for at forbedre liv og samfund, men der er også risiko for, at vi bliver løbet over ende og ikke i rettidig omhu tager de nødvendige diskussioner og beslutninger om etiske handleanvisninger. 

Der bør etableres et råd, der varetager de etiske diskussioner om og kommer med retningslinjer i til håndtering af dilemmaer ved brugen af digital teknologi. Et såkaldt etisk digitaliseringsråd. Som vi oplevede med genteknologi, er der behov for diskussioner om, hvor langt vi vil gå inden for teknologiens muligheder.

Etiske retningslinjer handler om det gyldne kompromis. Ikke et spørgsmål om rigtigt og forkert, men et kompromis for hvad vi kan opnå af gevinster uden samtidig at slække på det fælles bedste og tillid. Tillid blandt mennesker, tillid til systemet, til at vi kan færdes uden at blive genstand for udnyttelse og udstilling. 

Digitaliseringsprojekter skaber etiske dilemmaer
Vi ser eksempler på digitaliseringsprojekter, som har tydelige fordele, men som også indebærer etiske dilemmaer. For eksempel ansvarsplaceringen når selvkørende biler ulykkes, brugen af robotter i velfærdssystemet, systematisk indsamling, udveksling og brug af data mellem myndigheder og virksomheder til at forudsige og påvirke borgeradfærd ud fra økonomiske hensyn.

Hverken det enkelte individ eller virksomhed kan egenrådigt tage stilling hertil, selv om det i sidste instans har indflydelse på den enkeltes frihed. Der er behov for formelle diskussioner og som resultat heraf formelle retningslinjer for de dilemmaer, som digitale teknologier medfører for individ og samfund. Et etisk digitaliseringsråd skal diskutere og komme med retningslinjer til, hvor langt vi vil gå inden for de muligheder, vi har. For bare fordi vi kan, betyder det så også, at vi skal?

Vi mangler regler for digital udvikling
Vores samfund er bygget op omkring regler. Regler for adfærd for at sikre, der er plads til alle, for at vi passer på hinanden, så vi tillidsfuldt kan være sammen. Den digitale udvikling blomstrer i øjeblikket, og grænserne for det muliges kunst udvides for hvert sekund, der går.

Mit spørgsmål er: Hvem laver reglerne i den digitale udvikling? Forbrugerne? Virksomhederne? Technørderne? Regeringen? 

Det er uigennemskueligt, hvilket værdi- og etisk regelsæt reglerne bygges på. Når alle har ansvaret, har ingen. 

Et etisk digitaliseringsråd skal have mennesket som omdrejningspunkt. Mennesker, der skal interagere og leve i et digitalt samfund. Det bliver vi nødt til at tale om, diskutere og gruble over.

Vi siger ikke, at et Etisk Digitaliseringsråd er den eneste løsning, men langt hen ad vejen ville det være et første vigtigt spadestik til at tage et ansvar for, at det er os, der styrer den digitale teknologiske udvikling og ikke omvendt.

Forrige artikel Forskere: Private og offentlige skal skabe netværk om problemløsning Forskere: Private og offentlige skal skabe netværk om problemløsning Næste artikel Professor: Teknologi forandrer ikke altid til det bedre Professor: Teknologi forandrer ikke altid til det bedre