Aktører: Lav et nationalt beredskab for digital fjernundervisning

DEBAT: Overgangen til digital fjernundervisning varierede meget, da skolerne i foråret blev lukket ned. Vi bør forberede os til en kommende krise med et nationalt beredskab for fjernundervisning, mener DI Digital og Dansk Energi.   

Af Christian Hannibal og Thomas Woldiderich
Hhv. konstitueret branchedirektør, DI Digital og branchechef for telepolitik, Dansk Energi

For de over 40.000 lærere i folkeskolen var coronakrisen en kæmpe udfordring.

Undervisningen skulle holdes i gang, og mange steder blev der på ingen tid fundet gode og innovative løsninger på de mange problemer, som skulle håndteres.

Stor ros til både lærere og elever.

Det var bestemt ikke en let udfordring.

Coronakrisen viste dog, at vi på undervisningsområdet har en akilleshæl i et ellers stærkt digitaliseret samfund.

Udfordringer med ustabilt net
I stedet for at hele folkeskolen kunne trække på et digitalt beredskab, og med det samme overgå til en velforberedt digital undervisning, så endte overgangen til digital fjernundervisning med at variere meget fra kommune til kommune – og fra skole til skole.

Mange formåede hurtigt at favne mulighederne, mens overgangen for andre blev besværliggjort af, at rammerne og infrastrukturen ikke var på plads.

I en undersøgelse af digitale læremidler foretaget af Analyse Danmark for Clio og Skolernes Akademi i 2020 svarer 46 procent af lærerne, at de er udfordret af ustabilt internet og dårligt it-udstyr, når de skal undervise.

Det virker paradoksalt, at Danmark - som et af de mest digitaliserede lande i Europa og med en høj grad af it-kompetencer hos børn og unge - ikke havde et mere ensartet digitalt beredskab til den krisesituation, som pandemien udgjorde. 

I forvejen har danske folkeskolelever orden i det digitale penalhus. De fleste elever har et højt kompetenceniveau, så de kan begå sig i en digital hverdag, og den digitale infrastruktur ude omkring i de danske husstande er robust og veludbredt.

Så forudsætningerne er til stede i forhold til at udnytte digitaliseringen langt mere.

Behov for nationalt digital fjernundervisning
Når en ny krise før eller siden rammer os, skal vi være klar.

Derfor er der brug for et nationalt, digitalt beredskab for fjernundervisning, der både vil kunne sikre og løfte undervisningen.

Et landsdækkende digitalt beredskab der blandt andet kan bruges, hvis for eksempel blot en skole af en eller anden årsag er nødt til at lukke helt eller på elevniveau.

For hvorfor skulle et barn, der er hjemme eller på hospitalet med sygdom, og som godt kan og vil følge med i undervisningen – blot ikke fysisk – ikke kunne følge med og deltage gennem videobaseret, visuel kommunikation.

Med et beredskab kan man på skoleområdet fra dag et slå over og undervise børnene online.

Forrige artikel Kronik: Når vi fjerner Saszeline, gør vi kun problemet værre Kronik: Når vi fjerner Saszeline, gør vi kun problemet værre Næste artikel Bæredygtigheds-direktør fra Dell: Det er tid til at handle på Verdensmålene Bæredygtigheds-direktør fra Dell: Det er tid til at handle på Verdensmålene
Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt

Nu vil både EU og USA stække it-giganternes magt

ANALYSE: It-giganterne er for alvor kommet i myndighedernes søgelys. Både i EU og USA er der lovgivning og retssager på vej, der skal stække den magt, en lille gruppe digitale platforme har fået over økonomien og samfundet.