Aktører: Gør teknologiforståelse til et obligatorisk fag på alle uddannelser

DEBAT: Hvis teknologiforståelse bliver et obligatorisk fag på uddannelserne, kan alle tage del i samfundsudviklingen med en nysgerrig og kritisk forståelse for digitaliseringen, mener fire aktører.

Af Camilla Gregersen, Ole Sejer Iversen, Bjørn Ilsøe og Lisa Herold Ferbing
Formand for Dansk Magisterforening, professor ved Aarhus Universitet, institutchef på Københavns Professionshøjskole og formand for Dansk IT

Vi lever i et digitaliseret samfund. 

Dagligt opfindes der nye løsninger, der gør livet lettere for de fleste af os, men som også udfordrer de værdier, som vort samfund bygger på.

Vi skal styre og forme den udvikling, og det kræver, at vi bliver klogere og får et langt større fokus på at uddanne og danne befolkningen til at leve meningsfulde liv i et samfund, hvor digitale teknologier sætter store aftryk på vores hverdags- og arbejdsliv.

Dansk Magisterforening og Dansk IT nedsatte i efteråret 2018 et ekspertpanel med det formål at komme med bud på, hvordan vi ruster befolkningen til fremtiden. 

Anbefalingerne fra ekspertpanelet viser, at vi er nødt til at uddanne befolkningen – fra småbørn til pensionister – i at forstå og agere i de digitale teknologier.

Teknologiforståelse skal være et fag
Teknologiforståelse som fag i folkeskolen står som en central anbefaling, og allerede i dag er der gang i et tre-årigt forsøg med faget teknologiforståelse. 

Dansk IT og Dansk Magisterforenings ekspertpanel anbefaler, at faget gøres obligatorisk i folkeskolen, men vi må ikke stoppe her.

Faktisk er det ekspertpanelets anbefaling, at teknologiforståelse gøres til en obligatorisk og sammenhængende faglighed i alle uddannelser og på alle niveauer i uddannelsessystemet. 

Alle danskere skal derigennem opnå professionsrettede it-kompetencer, så vi alle kan tage del i samfundsudviklingen med en nysgerrig, men også kritisk forståelse for digitaliseringen i samfundet.

Digitaliseringen udfordrer vores åndsfrihed, ligeværd og demokrati. At deltage i et moderne demokrati kræver en forståelse for digitale teknologier, for først derved kan vi selv bidrage til at skabe meningsfulde og gode samfund.

Derfor skal dannelse til det digitale være for alle mennesker, ikke blot de få udvalgte, der her interesse for digital teknologi. 

Digitale teknologier rundet af diversitet
Vi har brug for en befolkning, der alle er kritiske og nysgerrige på digital teknologi, og som alle har sprog og kunnen til at bidrage til udviklingen af digitaliseringen i samfundet. 

Den vision kræver, at teknologiforståelse kommer ind på alle niveauer i uddannelsessystemet og i samfundet generelt – og derudover skal en styrket folkeoplysning indeholde information og viden til de borgere, der er ude af uddannelsessystemet.

Vi har brug for en folkelig diskussion af den måde, som den teknologiske udvikling påvirker vores samfund, og hvilken retning vi ønsker at gå – og det kræver viden at gå ind i den debat.

Fremtiden tilhører dem, der forstår at forandre med digital teknologi. Derfor skal alle børn, unge og voksne have en forståelse for digital teknologi. Det vil samtidig betyde, at vi på sigt får en større diversitet blandt de mennesker, som skal udvikle teknologierne. 

Med diversitet er der ikke blot tale om køn, men også faglige interesser som humaniora, science og art. Det har vi i høj grad brug for, fordi de digitale teknologier er farvet af de holdninger og de værdier, som skaber dem.  

Opkvalificering af hele befolkningen
Hvad kræver denne vision? Det kræver, at vi som samfund prioriterer en opkvalificering af hele befolkningen på dette område. 

Det kræver også, at vi styrker efteruddannelsen af de mennesker, der skal uddanne fremtidens pædagoger, lærere, gymnasielærere og universitetsundervisere. 

Undervisere på alle niveauer i uddannelsessystemet skal have de fornødne forudsætninger til at løfte den nye teknologifaglighed ind i undervisningen. 

Det er en stor opgave, men også en vigtig og presserende opgave, som vi håber, at Christiansborg forstår nødvendigheden af at løse. 

Med anbefalingerne fra Dansk IT og Dansk Magisterforenings ekspertpanel for dannelse til et digitaliseret samfund er der ikke længere nogen undskyldning for at tøve.

Forrige artikel DI: Vestager kan gøre ”Made in EU” til en digital styrkeposition DI: Vestager kan gøre ”Made in EU” til en digital styrkeposition Næste artikel Forsker: Nettets oprydningsalgoritmer har uønskede konsekvenser Forsker: Nettets oprydningsalgoritmer har uønskede konsekvenser
Vi skal tøjle teknologien

Vi skal tøjle teknologien

I en ny bog giver to af de væsentligste danske erhvervsledere inden for udviklingen og anvendelsen af digital teknologi deres bud på, hvordan vi sikrer, at fremtidens teknologi bliver et gode for samfundet snarere end en trussel. ’Tech for Life’ hedder bogen.